๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   สู
ความหมาย :   คุณ

โดย :   เด็ก โก ลกภาษาใต้ :   อยู่หม่ายโร่หวัน
ความหมาย :   อยู่ไม่รู้เรื่อง
โดย :   โก ลกภาษาใต้ :   สูน
ความหมาย :   หาย

เกือกสูนหล่าวนิ๊
รองเท้าหายอีกแล้ว
โดย :   เด็ก โก ลกภาษาใต้ :   แพร็ดๆ
ความหมาย :   อ้วนมากๆ
โดย :   ทรงศักดิ์ภาษาใต้ :   หนัดเหนียน
ความหมาย :   มาก เยอะ รุนแรง
โดย :   แมนทุ่งสงภาษาใต้ :   ลองแล
ความหมาย :   ลองดู
โดย :   แมนทุ่งสงภาษาใต้ :   หลาว (ทำพังหลาวนะ)
ความหมาย :   อีกแล้ว (ทำพังอีกแล้วนะ)
โดย :   แมนทุ่งสงภาษาใต้ :   แท่ง (ศอกของเธอแท่งแก้วน้ำหก)
ความหมาย :   โดน ถูก กระทบ
โดย :   แมนทุ่งสงภาษาใต้ :   กะเอ๋เทนัง
ความหมาย :   มากมาย เยอะ
โดย :   แมนทุ่งสงภาษาใต้ :   หลอก (แผลหลอก)
ความหมาย :   ถลอก (แผลถลอก)
โดย :   แมนทุ่งสงภาษาใต้ :   อย่าหรอย (อย่าทำหรอยนักแรง)
ความหมาย :   อย่าอวดดี อย่าอวดเบ่งให้มาก
โดย :   แมนทุ่งสงภาษาใต้ :   แค่ ๆ
ความหมาย :   ใกล้ ๆ
โดย :   ***่แมนภาษาใต้ :   บอบ
ความหมาย :   หิว เหนื่อย เช่น สาแลบอบข้าวจังแล้ว{ภาษาถิ่นชุมพร}
โดย :   JJภาษาใต้ :   ไม่ไล
ความหมาย :   ไม่คอ่ยครบบาท ไม่เต็มบาท
โดย :   ชายพเนจรภาษาใต้ :   หวังเหวิด
ความหมาย :   เป็นห่วง เป็นใย
โดย :   ติ่ง ชุมพรภาษาใต้ :   รุ่ม รุ่ม
ความหมาย :   เนื้อตัว อุ่นๆ คล้ายจะเปง***้
โดย :   ติ่ง ชุมพรภาษาใต้ :   บอบข้าว
ความหมาย :   หิวข้าว
โดย :   ติ่ง ชุมพรภาษาใต้ :   ใบทำมัง
ความหมาย :   ผักชนิดนึง มีกลิ่นคล้ายแมงดา
โดย :   ติ่ง ชุมพรภาษาใต้ :   ชู้รู้
ความหมาย :   ชอบยุง่เรื่องคนอื่น เสือก
โดย :   ติ่ง ชุมพรภาษาใต้ :   อัดถัน
ความหมาย :   ทำเป็นประจำ
โดย :   ติ่ง ชุมพรภาษาใต้ :   ถด
ความหมาย :   เขยิบ
โดย :   เร้าภาษาใต้ :   ถด
ความหมาย :   เขยิบ
โดย :   เร้าภาษาใต้ :   เหิด
ความหมาย :   แหงนมอง,ดู,มอง เช่น ยืนเหิดโหย๋ได้ แปลว่ายืนดูอยู่ได้
โดย :   แน็ทภาษาใต้ :   มอร็อง,หลุหละ
ความหมาย :   แปลว่า สกปรก เช่น ไปทำไรมาเสื้อผ้าหลุหละหมดเลย มอร็องจริง
โดย :   เบียร์ ไนท์แฟรงค์ภาษาใต้ :   มาเดย์
ความหมาย :   มาที่นี่
เดินมาที่นี่ อย่างเช่น มาเดย์ทีถี่ หมายถึงมาที่นี่หน่อย
โดย :   ภัทร< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702