.
เรียนรู้ภาษาใต้
   
 

 ๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   เนือย
ความหมาย :   หิว
เช่น เท่งเนือยข้าวแล้ว
โดย :   ธนกร หนูเซ่งภาษาใต้ :   โคม
ความหมาย :   กะละมัง
โดย :   เพชรชราภาษาใต้ :   ดิกดิก
ความหมาย :   อยู่ไม่นิ่ง
โดย :   แอ๊บแอ้ภาษาใต้ :   ปิดเดิ้น
ความหมาย :   ปิดถนน
โดย :   ชาวสวนยางครับภาษาใต้ :   คง
ความหมาย :   .....ข้าวโพด....
โดย :   ลองแลภาษาใต้ :   แซ่ล่องอ้อ
ความหมาย :   ชาร้อนไม่ใส่นม
โดย :   tmภาษาใต้ :   ลูกโหนดเชื่อม
ความหมาย :   ลูกตาลเชื่อม
โดย :   ใบเฟิร์นภาษาใต้ :   หง๊อกแหง๊ก
ความหมาย :   โยกไปมา ไม่แข็งแรง ชำรุด
เก้าอี้ตัวนี้ ไซที่มันหง๊อกแหง๊กนี่
เก้าอี้ตัวนี้ทำไมมันโยกเยกจังเลย
โดย :   paa_pleภาษาใต้ :   ถ้า
ความหมาย :   รอ
โดย :   bewภาษาใต้ :   ยาหนัด
ความหมาย :   สับปะรด
โดย :   คิมเบอร์ลี่ภาษาใต้ :   ดิกๆ
ความหมาย :   อยู่ไม่นิ่ง
โดย :   ฟ้าใสภาษาใต้ :   บ้าหวัน,ขาดหุ้น
ความหมาย :   คนที่ค่อยสบายหรือบ้านิดๆๆ
โดย :   ซิมซอภาษาใต้ :   ไหรโฉ้
ความหมาย :   อะไร
โดย :   ซิมซอภาษาใต้ :   เจ็บเเป็ดหัว
ความหมาย :   ปวดหัว
โดย :   ซิมซอภาษาใต้ :   ย่านหนัด
ความหมาย :   สับปะรด
โดย :   ซิมซอภาษาใต้ :   ขี้มิ้น
ความหมาย :   ขมิ้น
โดย :   ปุ๊๊ภาษาใต้ :   มุ้งมิง
ความหมาย :   ใกล้ค่ำ
โดย :   โกเก่งภาษาใต้ :   ไคร
ความหมาย :   ตะไคร้
โดย :   ampภาษาใต้ :   ปลก
ความหมาย :   กระลา
โดย :   ปภาณ เหมไพบูลย์ภาษาใต้ :   วิ๊ง
ความหมาย :   เวียนหัว วิงเวียน
โดย :   ขี้ฝุ่นภาษาใต้ :   คล๊าว
ความหมาย :   รอ
โดย :   AAAภาษาใต้ :   จั๋นหวั๋น
ความหมาย :   ทำในสิ่งที่คนอื่นเห็นว่าไม่เกิดผลดี
โดย :   AAAภาษาใต้ :   อิไซกุนิ
ความหมาย :   จะทำไมกู
โดย :   AAAภาษาใต้ :   มือเท่นิ
ความหมาย :   มืออยู่ไม่นิ้ง
โดย :   ฟ้าใสภาษาใต้ :   ไหรก้อ
ความหมาย :   อะไรนะ (ใช้เป็นการถามซ้ำ เวลาได้ยินไม่ถนัด)
โดย :   เอก< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702