๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   หม้ายตางค์
ความหมาย :   ไม่มีเงิน คนแถว จ.ตรัง กระบี่ สงขลา พัทลุง ใช้คำว่า หม้ายเบี้ย
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   สายเอว
ความหมาย :   เข็มขัด
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   ท๋า
ความหมาย :   เจอ เช่น ไม่ท๋าใครเลย แปลว่า ไม่เจอใครเลย
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   หม้ายไหร
ความหมาย :   ไม่มีอะไรหรอก กูดูแล้ว
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   เรียน
ความหมาย :   ทุเรียน
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   สแตน
ความหมาย :   ขาตั้ง
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   ช่า
ความหมาย :   ตะกร้า
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   ว่าแล้ว..พรือ
ความหมาย :   กูว่าแล้ว..เป็นยังไงล่ะ
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   เล
ความหมาย :   ทะเล
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   จ้านหวา
ความหมาย :   เยอะกว่า,มากกว่า
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   แล้วล๋าว
ความหมาย :   อีกแล้วนะ
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   แรกเดียวใจ
ความหมาย :   เมื่อกี้นี้
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   เหลิด
ความหมาย :   ทะลึ่ง เช่น เหลิดแล้วโหมสู้ แปลว่า ทะลึ่งแล้วพวก***
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   ลุ้ง
ความหมาย :   ทิ่ม,แทง เช่น อย่าเลิ๊ด..ไม้อีลุ้งตากู แปลว่า อย่าทะลึ่ง..ไม้จะทิ่มใส่ตากู
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   ยิกให้พ้น
ความหมาย :   ไล่ให้ไปไกลๆ
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   เชื๊อ
ความหมาย :   เป็นคำที่ใช้ไล่ไก่
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   ผึ๊ดๆ
ความหมาย :   เป็นคำที่ใช้กล่องเด็กเล็กให้หายร้องไห้
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   รุน
ความหมาย :   เข็น เช่น รุนรถมาทีเว๋อ แปลว่า ช่วยเข็นรถมานี่หน่อย
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   หมัน
ความหมาย :   ใช่เลย
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   แลท่า
ความหมาย :   ดูท่าท่างแล้ว
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   หวางนี้
ความหมาย :   เดี๋ยวนี้,ช่วงนี้
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   หัวค็อก,ยาร่วง,เม็ดท้ายล่อ
ความหมาย :   มะม่วงหิมพาน
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   ทอย
ความหมาย :   เป็นคำที่ใช้กับการเล่นลูกแก้วหรือเงินเหรียญ แปลว่า โยน
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   แลหิดถี
ความหมาย :   ขอดูหน่อย
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   ยักหายผิง
ความหมาย :   หายหลัง
โดย :   คนคอน< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702