๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน



      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   ไอไหร้ก๊อ
ความหมาย :   ไอไหร้ก๊อ = อะไรนะ
โดย :   โกบอย



ภาษาใต้ :   เลิก
ความหมาย :   เลิก = เปิด
สาด = เสื่อ
เลิกสาดจึงแปลว่า เปิดเสื่อขึ้น
ตัวอย่างเช่น เลิกเสื้อ แปลว่า เปิดเสื้อขึ้น
โดย :   หนึ่ง



ภาษาใต้ :   ยำแม็ด
ความหมาย :   แย่แล้ว
โดย :   เด็กบางพระ วังวิเศษ



ภาษาใต้ :   โพ้น
ความหมาย :   กะละมัง
โดย :   สะหยิว



ภาษาใต้ :   เหม็ดฉาด
ความหมาย :   เหม็ดฉาด = หมดแล้ว
โดย :   เด็กทุ่งยาว ตรัง



ภาษาใต้ :   เหล็กขูด
ความหมาย :   กระต่ายขูดมะพร้าว
โดย :   ชอ



ภาษาใต้ :   ตายบาด
ความหมาย :   ตายด้วยโรคระบาด เช่น ไก่ตายบาด
โดย :   ชอ



ภาษาใต้ :   เข้หยบ
ความหมาย :   (การเล่น)ซ่อนแอบ
โดย :   ชอ



ภาษาใต้ :   เสดสา
ความหมาย :   น่าสมเพช/เวทนา เช่น ไซรคนรวยๆเหมือนโหมเราต้องมาทำไหรเสดสาพันนี้กัน (ทำไมคนรวยๆอย่างพวกเราต้องมาทำอะไรน่าสมเพชเวทนาแบบนี้ด้วย)
โดย :   ชอ



ภาษาใต้ :   นาย
ความหมาย :   ตำรวจ
โดย :   ชอ



ภาษาใต้ :   พลิกเหมีย
ความหมาย :   อาการที่อวัยวะ (เช่น ข้อเท้า) มีการพลิก/แพลง
โดย :   ชอ



ภาษาใต้ :   สีน
ความหมาย :   เลื่อย ตัดออก "ไม้ท่อนนี้สีนให้สั้นลงเหลย"
โดย :   โจโจ้



ภาษาใต้ :   โม่เด็ก
ความหมาย :   แฟน
โดย :   เกมส์ เด็ก ปลายยา



ภาษาใต้ :   ยะเหอะ
ความหมาย :   อะไรนักหนา
โดย :   เด็กส.ข ม.3



ภาษาใต้ :   พล่า
ความหมาย :   บ้านสมัยก่อน มักจะทำที่คว่ำจาน หรืออื่นๆ ตอนที่ล้างเสร็จ ความสูงประ 1 เมตร จากพื้น ใช้ไม้ตีห่างๆ เพื่อให้สอดจอนเข้าไปแล้วให้เอียงได้ครับ
โดย :   วิโรจน์



ภาษาใต้ :   หนัดเหนียน
ความหมาย :   เยอะแยะมากมาย
โดย :   โทง



ภาษาใต้ :   ลอกอ
ความหมาย :   มะละกอ
โดย :   ching



ภาษาใต้ :   พันพรือ
ความหมาย :   อะไร
โดย :   ***



ภาษาใต้ :   แลน
ความหมาย :   ตะกวด
โดย :   โย่วๆ



ภาษาใต้ :   หลบบ้าน
ความหมาย :   กลับบ้าน
โดย :   พีม



ภาษาใต้ :   หนำ
ความหมาย :   กระท่อม,ที่อยู่อาศัย
โดย :   เล็ก



ภาษาใต้ :   จาโก้ย
ความหมาย :   จาโก้ยหรือ อิ่วจาโก้ยหรือปาท่องโก๋ที่เราเรียกกัน
โดย :   คลองห้วยยาง2498



ภาษาใต้ :   ทำหรอย
ความหมาย :   ทำตัวเบ่งคิดว่าตัวเองสุดยอดแล้ว ในทางที่ไม่ดี
โดย :   คนห้วยยอด



ภาษาใต้ :   เเหลง
ความหมาย :   พูด,คุย
อย่าเเหลงมาก รำคาญ
อย่าพูดมาก รำคาญ
โดย :   รักเเจ๊ค



ภาษาใต้ :   เล
ความหมาย :   ทะเลเช่นไปเที่ยวเลคือไปเที่ยวทะเล
โดย :   เด็กรวีทุกคนน่ารัก



< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702