๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   ปุ้น
ความหมาย :   กะละมั้ง
โดย :   Mภาษาใต้ :   หวัง เหวิด
ความหมาย :   โดดเดี่ยว เดียวดาย
โดย :   หัย ยะ ปั๊ปภาษาใต้ :   ฉาวเหมือนหมาเห่าจีน
ความหมาย :   พูดคุยกันเสียงดังมาก
โดย :   น้องออยเองค่ะภาษาใต้ :   ค่อยแล
ความหมาย :   ดู
โดย :   Mภาษาใต้ :   หมัน
ความหมาย :   ใช่
โดย :   Mภาษาใต้ :   พรื้อโฉ้
ความหมาย :   ไม่ค่อยสบาย
โดย :   Mภาษาใต้ :   บายดีหม้าย
ความหมาย :   สบายดีไหม
โดย :   หหหภาษาใต้ :   เป็นพันปรือ
ความหมาย :   เป็นแบบไหน(เป็นคำถาม)
โดย :   ****ภาษาใต้ :   เหม็ด
ความหมาย :   หมด
โดย :   คนใต้แต่แท้ภาษาใต้ :   อะโตย
ความหมาย :   เจ็บจัง
โดย :   เด็กหนองเก่งภาษาใต้ :   บัดสี
ความหมาย :   อาย
โดย :   เด๊กตรังภาษาใต้ :   ม๊อกแม็ง
ความหมาย :   ไม่สะอาด
โดย :   เด็กตรังภาษาใต้ :   สกมก
ความหมาย :   สกปรกไม่สะอาด
โดย :   น้องรัชภาษาใต้ :   หยาโห๊ย,ลูกท้ายหลอ
ความหมาย :   มะม่วงหินมะพาน
โดย :   คนผลัดถิ่นภาษาใต้ :   ยานัด
ความหมาย :   สัปรด
โดย :   เด็กตรังภาษาใต้ :   หร้อยแรง
ความหมาย :   อร่อยถึงใจ
โดย :   เด็กวังวิเศษภาษาใต้ :   แล่งมาก
ความหมาย :   พูดมาก
โดย :   มีนภาษาใต้ :   หลาบ
ความหมาย :   เข็ด
โดย :   เนมภาษาใต้ :   ว่าปรือ
ความหมาย :   ว่ายังไง
โดย :   สาว ว.ค.ภาษาใต้ :   แล็ด
ความหมาย :   ทะลักเช่นรถเหยียบหมาพุงแล็ดคลักๆ
โดย :   จ้าวราชดำเนินภาษาใต้ :   หยองแหยง
ความหมาย :   ยับเยิน,พังเช่น ทำไหรอย่าห้ายหยองแหยงหล่าว
โดย :   จ้าวราชดำเนินภาษาใต้ :   มะลิ
ความหมาย :   สับปะรด
โดย :   นุ้ย พท.ภาษาใต้ :   จอก
ความหมาย :   แก้วน้ำ
ออกปากหยิบจอกให้ที
โดย :   พจนา ตั้งใจมั่นภาษาใต้ :   เหลือเห่ย
ความหมาย :   คนที่ทำตัวเหนือผู้อื่น
โดย :   1122ภาษาใต้ :   คลัน,กะลักกะลุย
ความหมาย :   เยอะแยะ
โดย :   นายโตโต้ บ้านนา< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702