๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   เนือย
ความหมาย :   หิว เช่น เนือยข้าวก็คือ หิวข้าว
โดย :   วังนกน้ำ เขาเศษภาษาใต้ :   หน่อยหน่อย
ความหมาย :   เบาเบเ ไม่รุ่นแรง
โดย :   แอบชอบแฟนชาวบ้านภาษาใต้ :   หยบแล
ความหมาย :   แอบมอง
โดย :   รักไม่เป็นภาษาใต้ :   เที่ยววังอยู่
ความหมาย :   เฝ้าอยู่ มองดูอยู่
โดย :   เด็กตรังภาษาใต้ :   แม่ถ้าว
ความหมาย :   ยาย
โดย :   ยากิภาษาใต้ :   เเม่เเก่
ความหมาย :   ยาย
โดย :   b.r.bandภาษาใต้ :   ผ้าร้าย
ความหมาย :   ผ้าขี้ริ้ว ไปหยิบผ้าร้ายมาที
โดย :   บ้านโพธิ์ภาษาใต้ :   มี้ลั้ง
ความหมาย :   ปลาดุกทะเล
โดย :   หรอยแรง 6ภาษาใต้ :   กรอกแกรก
ความหมาย :   เสียงแสดงถึงอาการหลุดหรือหลวม
โดย :   หรอยแรง 5ภาษาใต้ :   แหลด
ความหมาย :   ทะลักออกมาแต่ไม่มาก สาวนี้ใส่เสื้อนมแหลดออกมา
โดย :   หรอยแรง 4ภาษาใต้ :   หลุ้บ
ความหมาย :   หลบเข้าไปข้างใน เช่น เต่าตัวนี้หลุ้บหัวแล้ว
โดย :   หรอยแรง 3ภาษาใต้ :   ปร้า
ความหมาย :   ชั้นวางกับข้าว นิยมทำเป็นชั้นเดียวอยู่เหนือเตา เพื่อป้องกันสัตว์รบกวน
โดย :   หรอยแรง 2ภาษาใต้ :   มลาย ต้องอ่านควบกล้ำ
ความหมาย :   ก่อกวน เช่น ไอ้เปรตนี้ชอบมลายเพื่อน
โดย :   หรอยแรงภาษาใต้ :   ง้อ
ความหมาย :   มีดพร้า ไปหยิบง้อในครัว
โดย :   ริมภาษาใต้ :   ล๊อกเเล๊ก
ความหมาย :   ไม่แน่นอน , ผิดคำพูด
โดย :   คิมภาษาใต้ :   แล
ความหมาย :   ดู
เช่นไปแลหมาทีไป
โดย :   zuza789ภาษาใต้ :   พุ่น
ความหมาย :   กะละมัง
โดย :   คิตตี้ภาษาใต้ :   เบิก
ความหมาย :   เปิด
โดย :   คิตตี้ภาษาใต้ :   เริน
ความหมาย :   บ้าน
โดย :   วิภาดา บรรสารภาษาใต้ :   เสดสา
ความหมาย :   ลำบาก
โดย :   น้องภาษาใต้ :   พด
ความหมาย :   กาบมะพร้าว
โดย :   เณรเกดภาษาใต้ :   หนอแตง
ความหมาย :   แตงกวา ลูกไปหยิบหนอแตงมาหนอกับข้าว
โดย :   เทพภาษาใต้ :   นายหัว
ความหมาย :   คนขับรถโดยสาร
ไม่ได้แปลว่าหัวหน้าหรือเศรษฐีแบบที่พวกในละครชอบเรียกกันมั่วๆ
แต่มีที่มาจาก คนขับเรือเรียกนายท้ายเพราะอยู่ท้ายเรือ
คนขับรถอยู่หน้ารถเลยเรียกนายหัว
โดย :   เหม็งภาษาใต้ :   ผึด
ความหมาย :   เด็ดขาด
เช่น ไม่ไปผึด
คือ ไม่ไปเด็ดขาด
โดย :   NiranaMภาษาใต้ :   พาโล
ความหมาย :   ดื้อ เช่น อย่าพาโลแรงตะ
"อย่าดื้อให้มาก"
โดย :   เด็กใต้< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702