๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   แม่แก่
ความหมาย :   ยาย
โดย :   nookภาษาใต้ :   ราร้า
ความหมาย :   รุงรัง,มั่ว,ทำอะไรไม่ถูก เช่น วันนี้เดินหาโรงแรมตรังไม่พบไม่รู้เดินพ้นไปไหนไม่รู้หลงราร้าหมดแล้ว
โดย :   ปัญญา คนตรังอยู่ตูลภาษาใต้ :   ขะ-ลุย-แหม็ด
ความหมาย :   แปลว่า เยอะแยะ, มากมาย
โดย :   easyภาษาใต้ :   แหลง
ความหมาย :   พูด เช่น เธออย่าแหลงมากติรำคาญ
โดย :   taklongภาษาใต้ :   แหลง
ความหมาย :   พูด เช่น เธออย่าแหลงมากติรำคาญ
โดย :   taklongภาษาใต้ :   เขน
ความหมาย :   ดวงจันทร์ คืนนี้เขนเต็มดวง
โดย :   ทีมงานเดกหน้าวัดภาษาใต้ :   หัวโบ๋ง
ความหมาย :   หัวโน บวม ปูด
โดย :   มังกรกินเจภาษาใต้ :   ได้-แรง-อก
ความหมาย :   สะใจ
โดย :   easyภาษาใต้ :   น้ำผึ้งยาง
ความหมาย :   หมากฝรั่ง ไปซื้อน้ำผึ้งยางมากินอีกแล้ว
โดย :   บ้านโพธิ์ภาษาใต้ :   ไม้ข้องเสื้อ
ความหมาย :   ไม้แขวนเสื้อ
โดย :   มังกรกินเจภาษาใต้ :   ยันหมาก
ความหมาย :   รู้สึกวิงเวียน คล้ายอาการเมา สาเหตุนื่องจากกินหมาก
โดย :   easyภาษาใต้ :   เกือกบอก
ความหมาย :   รองเท้าบูท
โดย :   พรภาษาใต้ :   แบ็ดหัว
ความหมาย :   ศรีษะ
โดย :   พรภาษาใต้ :   ไอยะละก้ะ
ความหมาย :   ตลึง , ตกใจ
โดย :   easyภาษาใต้ :   ทอก
ความหมาย :   กระแทก
โดย :   พรภาษาใต้ :   ผิด
ความหมาย :   พิษ
โดย :   พรภาษาใต้ :   พิด
ความหมาย :   ผิด
โดย :   พรภาษาใต้ :   ท๊อก
ความหมาย :   ดึง,กระตุก
โดย :   พรภาษาใต้ :   กะเอ
ความหมาย :   มาก,เยอะแยะ
โดย :   พรภาษาใต้ :   จังหู,
ความหมาย :   เยอะแยะ
โดย :   พรภาษาใต้ :   น้ำผึ้งยาง
ความหมาย :   หมากฝรั่ง
โดย :   พรภาษาใต้ :   ลูกน้ำผึ้ง
ความหมาย :   ลูกอม
โดย :   พรภาษาใต้ :   หมันแล้ว
ความหมาย :   ใช่แล้ว ใช่แน่ๆ
โดย :   psuภาษาใต้ :   น้าหวามั่น
ความหมาย :   น่าจะใช่
โดย :   BB-GUNภาษาใต้ :   ส้าหวา
ความหมาย :   รู้สึกว่า
โดย :   BB-GUN< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702