๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   ในหม่อง
ความหมาย :   ที่ๆทุระกันดารเดินทางไปมาไม่สะดวก
โดย :   เขยห้วยยอดภาษาใต้ :   ปุ๋น
ความหมาย :   กะละมัง
โดย :   มังกรกินเจภาษาใต้ :   หลูกหลาก
ความหมาย :   สกปรก
โดย :   เขยห้วยยอดภาษาใต้ :   หว่องแหว่ง
ความหมาย :   ประเภท : คำวิเศษณ์(Adverb)

ความหมาย(Meaning) : ลักษณะสภาพแวดล้อมที่มองออกไปตรงหน้า ไม่ค่อยชัดเจนหรือมีสิ่งอื่นๆมาทำให้เห็นไม่ชัดเจน หรืออาจใช้บ่งบอกทัศนวิสัยในการคมนาคม ที่ไม่ค่อยสะดวกและไม่ปลอดภัย

ตัวอย่าง (Example) : เฮ จอดรถเคียมนี้ก่อนหวานิ แลๆแล้ว ข้างหน้าหมัน หว่องแหว่ง คาดนิ (นี่ เราจอดรถกันแค่นี้ก่อนดีกว่า ดูแล้วทางข้างหน้ามันไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไร)

โอกาสในการใช้ (Situation) : ใช้ได้ทั่วไปกับการสื่อสารทุกระดับ แต่ไม่ควรใช้ในการสื่อสารที่เป็นทางการ และกึ่งทางการ
โดย :   tacrm เด็กวสส.ภาษาใต้ :   เฉียวฉาวเชียวชาว
ความหมาย :   ไม่ค่อยสบายตัว
โดย :   นกน้ำภาษาใต้ :   สับปลับ
ความหมาย :   พูดจาโกหกกลับไปกลับมา
โดย :   นกปะเหลียนภาษาใต้ :   ขี้หก
ความหมาย :   โกหก
โดย :   มังกรกินเจภาษาใต้ :   หึงสา
ความหมาย :   อิจฉา
โดย :   สาวนุ้ยภาษาใต้ :   รถถีบ
ความหมาย :   แปลว่า รถจักรยาน
อิอิ
โดย :   คนบายใจภาษาใต้ :   แหลง
ความหมาย :   ความหมายคือพูด
ตัวอย่าง พี่แหลงชัดคำเดียวว่ารั้กเธอ
โดย :   แนนนหาแฟนเด็กตรังภาษาใต้ :   แลหวัน
ความหมาย :   มองหรืดูตะวัน เช่นฉันนั่งแลหวันทุกเย็น.....ฉันนั่งดูตะวันทุกเย็น
โดย :   เด็กชล(ชนบท)ภาษาใต้ :   ไซร์
ความหมาย :   ทำไม เช่นไซร์ไม่ไป ร.ร ..ทำไมไม่ไปร.ร.
โดย :   เด็กชล(ชนบท)ภาษาใต้ :   พันพรือหล้าว
ความหมาย :   เป็นยังไงอีก
โดย :   โดภาษาใต้ :   คุมวัน
ความหมาย :   จนทุกวันนี้ เช่นเกลีย***ยุจนคุกวันนี้มวันแปลว่าเกลีย***ยู่จนถึงทุกวันนี้
โดย :   โดภาษาใต้ :   เวด-นา
ความหมาย :   มาจาก เวทนา น่าสงสารดูไม่ได้ คับผม
โดย :   ญา คนตรังอยู่ตูลภาษาใต้ :   แคงควน
ความหมาย :   เอียง หรือไม่ตรง
โดย :   ญา คนตรังอยู่ตูลภาษาใต้ :   ซาม
ความหมาย :   น่า หรือ น่าจะ
สาวคนนี้ อ้วน ซามกอด สาวคนนี้อ้วน น่า กอด
โดย :   นายแหย้ภาษาใต้ :   ในโย
ความหมาย :   ในโย หมายถึง ปัจุบัน เช่นในโยคนบ้านเรายังเบี้ยกันทั้งเพเพราะราคายางแพง
คือ ปัจุบัน คนบ้านเรามีเงินกัทั้งนั้นราคายางแพง
โดย :   นายแหย้ภาษาใต้ :   หวิบ
ความหมาย :   โมโห
โดย :   ปิง.น่าตาดีหม้ายแฟนภาษาใต้ :   เซน
ความหมาย :   เอียง หรือ ไม่ตรง เช่น บ้านหลังนี้อยู่จนเซนหมอแล้ว
โดย :   ญา คนตรังอยู่ตูลภาษาใต้ :   ไม่รู้หวัน
ความหมาย :   ไม่รู้เรือง
โดย :   มะเปียกภาษาใต้ :   กอก
ความหมาย :   ใสนํ้า
โดย :   มะเปียกภาษาใต้ :   เกือก
ความหมาย :   รองเท้า
โดย :   ด.ตรังภาษาใต้ :   บ่าวหยอกนิน้อง
ความหมาย :   พี่แค่หยอกเล่นเอง
ผู้ชายเดินมาแล้วตบหัวเพื่อนผู้หญิงเบาๆแล้วพูดว่า" บ่าวหยอกนิน้อง"
โดย :   ด.น้ำผุดภาษาใต้ :   อีโหว้ง-วก
ความหมาย :   ใช้เรียกคนที่โง่ ไม่รู้เรื่อง( เบร่อ)
โดย :   คำกิริยา< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702