๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน



      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   เหลียด
ความหมาย :   หมายความว่า ป้าย, ทา
โดย :   เด็กในเตา



ภาษาใต้ :   ฉาว
ความหมาย :   หมายความว่า ส่งเสียงดัง เช่น มึ๊งอย่าฉาว ๆ แหละ ก้อคือ คุณอย่าส่งเสียงดังสิ
โดย :   เด็กในเตา



ภาษาใต้ :   ถูกผัด
ความหมาย :   หมายความว่า ถูกตำหนิหรือถูกบ่น เช่น กูถูกแม่ผัดแล้วเล่า แรกหัวเช้า คือ ฉันโดนแม่ตำหนิ/บ่นมาเมื่อตอนเช้า
โดย :   เด็กในเตา



ภาษาใต้ :   ลาย
ความหมาย :   หมายความว่า ซน เช่น ลูกบาวมึ๊งนิ ลายจริงนิ หมายความว่า ลูกชายของคุณนี่ ซนจริง ๆ เลย
โดย :   เด็กในเตา



ภาษาใต้ :   โบ๋เรา
ความหมาย :   หมายความ พวกเรา เช่น โบ๋เรานิ ชาติเพร้อจริง
โดย :   เด็กในเตา



ภาษาใต้ :   ขอย
ความหมาย :   แปลว่า สอย เช่นประโยกน้องช่วย ขอย ผมเหม๋อะ(เงาะ) ให้ซ้กพวง
โดย :   นายจารึก



ภาษาใต้ :   เถ
ความหมาย :   ซน
โดย :   จีจิงที่อ้วนอ้วนอัน



ภาษาใต้ :   ฮั้นฮึ
ความหมาย :   ใช่เหรอ
โดย :   จิ่งจิ๊ง



ภาษาใต้ :   วาน หรือ โบง
ความหมาย :   หมายถึง ก้น
โดย :   กันต์ เมืองตรัง



ภาษาใต้ :   โพ้น...และทุ๊ง
ความหมาย :   แปลว่า กาลามัง และ ถังนำคับผม
โดย :   หน้าแขวง..ผมรงค์นิ



ภาษาใต้ :   ทำแดก
ความหมาย :   แปลว่าแดกดัน..คับผม
โดย :   หน้าแขวง..



ภาษาใต้ :   หนมป้าว
ความหมาย :   คือ ซาลาเปานั่นเอง
โดย :   คนผ่านมา



ภาษาใต้ :   หรุบ ๆ
ความหมาย :   เป็นคำที่เราใช้ เวลาที่ใครสักคน ระริกระรี้ เราจะพูดว่า แลต๊ะ อี้นี้หรุบ ๆ นิ พอเด็กเทคนิคเขรถผ่าน
โดย :   เด็กในเตา



ภาษาใต้ :   หวังเหวิด
ความหมาย :   เป็นคำที่ได้ยินเป็นประจำ หากเราไกลบ้านมานานโดยที่ไม่ได้ติดต่อกลับ หมายความว่า เป็นห่วง เช่น ไม่ได้ไปหายายนานแล้ว หวังเหวิดจังหูไม่รู้ว่าแกเจ็บไข้ได้ป่วยมั๊งหม้าย
โดย :   เปิ้ล



ภาษาใต้ :   ทอใด
ความหมาย :   หมายถึงกำหนดวันว่าเป็นวันไหนกันแน่ ++ต้องการรู้วันที่จะนัดกันว่าเป็นวันไหน+เวลาไหน
โดย :   น้องวันบ้านนา



ภาษาใต้ :   แขบ
ความหมาย :   หมายความว่า รีบ เช่น มึ้งแขบ ๆ เดินเข้าต๊ะ แปลว่า ให้มึงอ่ะรีบ ๆ เดิน
โดย :   เด็กในเตา



ภาษาใต้ :   หลาว ๆ
ความหมาย :   หมายความว่า ซุ่มซ่าม สะเพร่า เช่น อี้สาวงั้นหลาว ๆ จังเสีย
โดย :   เด็กในเตา



ภาษาใต้ :   เลี้ยด
ความหมาย :   ป้าย ทา
โดย :   เด็กนาโยง



ภาษาใต้ :   ลิด
ความหมาย :   ปอก
โดย :   เด็กนาโยง



ภาษาใต้ :   เอ็นจม
ความหมาย :   เส้นขัด, เส้นพลิก
โดย :   เด็กนาโยง



ภาษาใต้ :   ฉ้าย
ความหมาย :   บอกใบ้ เช่น ฉ้ายเบอร์ - บอกใบ้หวย
โดย :   เด็กนาโยง



ภาษาใต้ :   ควิดตุง
ความหมาย :   หกคะเมน ตีลังกา
โดย :   เด็กนาโยง



ภาษาใต้ :   ทิ่ม
ความหมาย :   แปลว่า ตำ เช่น ทิ่มเครื่อง ก็หมายถึง ตำเครื่องแกงให้เข้ากัน
โดย :   ไอโต้ด เด็กบ้านศรีตร



ภาษาใต้ :   หมั้น
ความหมาย :   เป็นสรรพนามบุรุษที่ 3 ซึ่งไม่ได้อยู่ร่วมในวงสนทนาขณะนั้น เช่น เท่งกับหนูนุ้ย เถียงกันว่า ใครเป็นคนทำกระจกข้างบ้านแตก เท่ง : ไอ้นุ้ย...หมึ๊งทำจกข้างบ้านแตกเอ่อะ? หนูนุ้ย : หมึ้งแหละทำ....ไอ้เท่ง ไสมาว่ากูหล่าว (ทำไมถึงมาว่ากูอีก) เถียงกันได้สักพักนึง พลันคิดได้ว่า ไอ้เลี่ยม เป็นคนทำ จึงตะโกนขึ้นพร้อมๆ กันว่า อ๋อ..........ไอ้เลี่ยม.....หมั้นทำแตกนี่เอง
โดย :   คนผ่านมา



ภาษาใต้ :   แช้น
ความหมาย :   หมายความว่า เก่ง เฉลียวฉลาด เช่น เด็กหมา ´ลัยรังสิตแช้นจังหู
โดย :   เด็กในเตา



< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702