๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน



      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   หรอย
ความหมาย :   อร่อย
โดย :   คนเดินทาง



ภาษาใต้ :   ไสเป็นพรรณนี้
ความหมาย :   แปลว่า ทำไมถึงเป็นแบบนี้
โดย :   คนใต้



ภาษาใต้ :   หลบบ้าน
ความหมาย :   แปลว่า กลับบ้าน เช่น วันนี้ไม่ไปใหน หลบบ้านดีหว้า ( วันนี้ไม่ไปใหน กลับบ้านดีกว่า )
โดย :   เหวด



ภาษาใต้ :   ข้องใจ
ความหมาย :   แปลว่า เป็นห่วง เช่น ข้องใจจังโด๊ะ ไม่โร้ว่าเค้าอีโยพรือ (เป็นห่วงจัง ไม่รู้ว่าเค้าจะอยู่ยังไง)
โดย :   ที



ภาษาใต้ :   แช็งดอ
ความหมาย :   การรูดขึ้นรูดลงของอวัยวะอย่างหนึ่ง
โดย :   คนพัทลุง



ภาษาใต้ :   แย่ท้ายนั่ง
ความหมาย :   อาการอย่างหนึ่งที่เอาก้นลงบนพื้น
โดย :   กิ๊ก



ภาษาใต้ :   ขี้คร้าน
ความหมาย :   ขี้เกียจ เช่น มึงขี้คร้านจริงก็หมายความว่าขี้เกียจจริงๆ
โดย :   นักศึกษาพยาบาล



ภาษาใต้ :   ซ็องแซ็ง
ความหมาย :   หงุดหงิด เช่น วันนี้กูซ้องแซ็งมึงอย่ามายุ่งกับกูนะ
โดย :   เปิ้ล



ภาษาใต้ :   ซี้เบ้งคอแคง
ความหมาย :   ตาย
โดย :   คนเดินทาง



ภาษาใต้ :   ไปเกิด
ความหมาย :   มี 2 สถานะ 1.เป็นกริยา แปลว่าไปคลอด 2.เป็น กรรม แปลว่า ตาย
โดย :   คนเดินทาง



ภาษาใต้ :   เสียดพุง
ความหมาย :   ปวดท้อง
โดย :   คนเดินทาง



ภาษาใต้ :   เหน้
ความหมาย :   หมายถึง หนี้
โดย :   เด็กในเตา



ภาษาใต้ :   ทุ่ม
ความหมาย :   หมายความว่า ทิ้ง เช่น กูตดทุ่ม แล้วมึงไปดุมไซ ซึ่งดุมหมายถึง ดุม
โดย :   เด็กในเตา



ภาษาใต้ :   จี
ความหมาย :   เผา,ย่าง เช่นไข่มึ้งจีเคยให้กูเท่าแม่มือตะ กูจะทำน้ำชุบหยำให้กิน
โดย :   คนเดินทาง



ภาษาใต้ :   มึ้ก
ความหมาย :   ดื่ม ซด เช่น แขบมึ้กให้เหม็ด ๆ เร็ว ๆ
โดย :   เด็กในเตา



ภาษาใต้ :   เถ
ความหมาย :   เล่น เช่น ไข่ดำมึงนั่งแน่งๆๆนะอย่าเถของผมล่าว
โดย :   คนเดินทาง



ภาษาใต้ :   รึด รึด
ความหมาย :   ความหมาย เยอะแยะ, มากมาย เช่น งานแต่งงานลูกสาวฉาน คนมากันรึด รึดแหม็ด (งานแต่งงานลูกสาวฉัน คนมากันเยอะแยะเลย)
โดย :   เปิ้ล



ภาษาใต้ :   ถุ้ย
ความหมาย :   ถ่ม เช่นมึ้งถุ้ยน้ำลายใส่กู
โดย :   คนเดินทาง



ภาษาใต้ :   โหนอน
ความหมาย :   ง่วง,หาว,ง่วงนอน
โดย :   คนเดินทาง



ภาษาใต้ :   ดันพุง
ความหมาย :   หมายความว่า ท้องอืด ท้องขึ้น
โดย :   เด็กในเตา



ภาษาใต้ :   ฉู้ด
ความหมาย :   หมายความว่า กระเด็น กระเซ็น เช่น ไซ่เวลามึ๊งแหลง น้ำลายต้องฉู้ดออกมากันอ่ะ
โดย :   เด็กในเตา



ภาษาใต้ :   ขี้ทก
ความหมาย :   โกรธง่าย โมโห
โดย :   คนรักตรัง



ภาษาใต้ :   เหม็นอีตาย
ความหมาย :   กลิ่นอะไร มันจะเหม็นขนาดนี้,มีกลิ่นรุนแรงมาก เช่น กลิ่นอะไรเหม็นอีตายโหง
โดย :   คนรักตรัง



ภาษาใต้ :   ฉาวหู
ความหมาย :   เสียงดัง หนวกหู
โดย :   sonk



ภาษาใต้ :   โฉ
ความหมาย :   เสียงดัง
โดย :   คนผ่านมา.



< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702