๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   ผ้าร้าย
ความหมาย :   ภาษาไทยภาคกลางเรียกว่า ผ้าขี้ริ้ว,เศษผ้าเก่าๆที่ไม่ใช้แล้ว
โดย :   ปราโมทย์ โจ้งจาบภาษาใต้ :   เพรียง
ความหมาย :   ไม่สำเร็จ ไม่สมหวัง ผิดหวัง ไม่เป็นดังคาด เช่น ทำท่าเพรียงแล้ว เมียจำได้ว่าเล่นไพ่
โดย :   หลวงนิ!เณรภาษาใต้ :   หม้อน,หม็อน,ม่อน
ความหมาย :   ไม่ค่อยอิรู้เรื่องสักเท่าไหร ไม่ประสีประสา ทำด้วยความโง่หรือไม่รู้ หรือรู้แต่แกล้งทำ
โดย :   หลวงนิ!เณรภาษาใต้ :   วันนี้ขอเสนอคำว่า ฉึ้ง
ความหมาย :   ความหมายของ ฉึ้ง คือไอ้ไหร อิอิอิอิ งง ลา เซ่
ฉึ้ง คือ ลังโฟม ครับท่าน ไอ้ที่เป็น สี่เหลี่ยมมีฝาปิดนั่นแหละ
โดย :   เจี๊ยบ ต้นธงภาษาใต้ :   เท่าหิด
ความหมาย :   เล็ก, น้อยนิด
โดย :   ปราโมทย์ โจ้งจาบภาษาใต้ :   ลูกตอ
ความหมาย :   ตอต้นไม้ ไม่ช่าย แปลว่า ลูกสะตอ ต่างหาก โง่นี่ !!!!!!!
โดย :   สวยที่สุดในซอย......ภาษาใต้ :   ไปเลม่าย
ความหมาย :   ไปทะเลไหม เช่น มึงไปเลม่าย
โดย :   สวยที่สุดในซอย......ภาษาใต้ :   สาด
ความหมาย :   เสื่อ
โดย :   สวยที่สุดในซอย......ภาษาใต้ :   หร๊องแหร็ง
ความหมาย :   เป็นคำที่ใช้พูดกับสิ่งของที่เก่ามาก ๆ แล้ว
โดย :   เด็กมอ.ตรังภาษาใต้ :   หร๊องแหร็ง
ความหมาย :   เป็นคำที่ใช้พูดกับสิ่งของที่เก่ามาก ๆ แล้ว
โดย :   เด็กมอ.ตรังภาษาใต้ :   ทำพรือ
ความหมาย :   แปลว่า ทำยังไง เช่น การบ้านข้อนี้ทำพรือ
โดย :   เด็กตรังแท้ๆภาษาใต้ :   โมง
ความหมาย :   ก้น
โดย :   คนดีภาษาใต้ :   เชื่อง
ความหมาย :   แปลว่า ความเคยชิน ความชำนาญ กิจกรรมที่ทำประจำ เช่น ขับรถเครื่องไม่เชื่อง / ฉานเขียนรายงานไม่เชื่อง แต่ใช้กับสัตว์ คำว่า แปลว่า ฉลาด รู้เรื่อง
โดย :   หนุ่ม ทุ่งปอนด์ภาษาใต้ :   หล้งฉ้ง
ความหมาย :   สับสน เช่น วันนี้ไม่รู้พันพรือหล้งฉ้งจังเสีย
โดย :   หนุ่ม ทุ่งปอนด์ภาษาใต้ :   ป้อง
ความหมาย :   กระป๋อง
โดย :   ฟาง 4/8ภาษาใต้ :   หลู้หละ
ความหมาย :   เลอะ เช่น กันฝนตกพันนี้ พารถไปวิ่งบนหนนลูกรัง เดียวกะติดดินหลู้หละแหม็ด
โดย :   หนุ่ม ทุ่งปอนด์ภาษาใต้ :   ป้อย
ความหมาย :   ภาชนะตวงข้าวสารกรอกหม้อ ทำจากกะลามะพร้าว
โดย :   เจ้าชายภาษาใต้ :   เหม็ดแล้ว
ความหมาย :   หมดแล้ว เช่น ข้าวหมดแล้ว
โดย :   ตอง เด็กสราษฎร์ภาษาใต้ :   แล
ความหมาย :   เห็น
โดย :   เด็กนาโยงภาษาใต้ :   ยานัด
ความหมาย :   สัปรด
โดย :   เด็กนาวงภาษาใต้ :   หลาว หลาว
ความหมาย :   ไม่รอบคอบ ไม่ระมัดระวัง เช่น อย่าเดินหลาวหลาวหนัน เดียวอีเหยียบเบื้องขวด
โดย :   หนุ่ม ทุ่งปอนด์ภาษาใต้ :   ลด
ความหมาย :   การตอน เช่น ลดหมู ลดวัว ลดควาย
โดย :   หนุ่ม ทุ่งปอนด์ภาษาใต้ :   บาน
ความหมาย :   สิ้นสุดความสัมพันธ์
โดย :   ส้มภาษาใต้ :   ทําพรือ
ความหมาย :   ทําไม
โดย :   แอนภาษาใต้ :   อย่าแหลง
ความหมาย :   อย่าพูด
โดย :   เด็กเหนือคลอง(เจิน)< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702