๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   หลาบ!!!!
ความหมาย :   หลาบจำ ไม่เอาแล้ว เช่น แลกวากูเดินไปหนามลา เยดแม่ม หลาบ หมายิก แล่นแค่แล้ว ฉาบร่ำเลยกู
โดย :   บ๋อเราเพภาษาใต้ :   ไซมึงนิ
ความหมาย :   เธอมีอะไรหรือปล่าว
โดย :   จอย เด็กตรังภาษาใต้ :   หวังเหวิด
ความหมาย :   ไม่ต้องเป็นห่วง
โดย :   เด็กพญาตานีภาษาใต้ :   เขก
ความหมาย :   หมายถึงเคาะกะโหลก โดยไช้ข้อนิ้ว อะน่ะ..เช่น ระวังจะโดนเขก...เปนต้ล
โดย :   นักเลงอกหักภาษาใต้ :   โบ๋เดก
ความหมาย :   คนที่รัก..เช่น : โบ๋เดกเราทิ้งไปไปซะแร้ว..
โดย :   นักเลงอกหักภาษาใต้ :   ท้ายครก,ยาโห้ย,ท้ายร่วง,ยาร่วง
ความหมาย :   มะม่วงหิมมะพานต์ เช่น : โบ๋เราอิไปหาลูกยาโห้ยกันหลาวเดะ...งง ๆ แปลๆ : พวกเราจะไปหาลูกมะม่วงหิมมะพานต์ (ท้ายครก )
โดย :   นักเลงอกหักภาษาใต้ :   ปากเหมีย
ความหมาย :   หมายถึงผู้ชายที่ชอบพูดจุกจิกน่ารำคาญมากเหมือนกับผู้หญิงที่ชอบบ่นหรือด่าผัวตัวเอง
มึงอย่าปากเหมียแรงมีเรืองไอไหรไปบอกเพื่อนหมด
โดย :   แมวน้อย9 ชีวิตภาษาใต้ :   ตินปล้อง
ความหมาย :   ถังนำมันเครื่องขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นปล้องสามปล้อง
หรืออาจเรียกถัง200ลิตร แถวห้วยยอดเรียกถังแบบนี้ว่าติน
โดย :   แมวน้อย9 ชีวิตภาษาใต้ :   หัวเทียม
ความหมาย :   กระเทียม
โดย :   ป้าหนับภาษาใต้ :   มะหยัง , มาหยัง
ความหมาย :   การละหมาดของชาวมุสลิม
โดย :   บังยูโส๊ป สตูลภาษาใต้ :   ลายเคง
ความหมาย :   การเมาอาละวาด , อาละวาด เช่น "แลตะไอ่บ่าวนี้พันพรือ ไอ้ไหรไม่ทำ เอาแต่เมาแหล่วลายเคง"
โดย :   เด็กข้างหนำภาษาใต้ :   ยิก (อ่านว่า หยิก)
ความหมาย :   แปลว่า ไล่ เช่น ยิกแลน(ไล่ตะกวด) ยิกทักษิณ(ออกไป) เป็นต้น
โดย :   บอย สงขลาภาษาใต้ :   ถูถี่ถูถี่
ความหมาย :   การพูดกันเบาๆ หรือการกระชิบ
โดย :   สัตว์เกษตรภาษาใต้ :   หรอยแรง
ความหมาย :   อร่อยมากๆ อร่อยจริงๆ
โดย :   เดะสภาภาษาใต้ :   ไม่รู้จักหวัน
ความหมาย :   ไม่รู้จักกาลเทศะ
โดย :   เด็กกันตังภาษาใต้ :   อยากเบร่อไซ
ความหมาย :   เสียรู้คนอื่น
โดย :   ดอกแก้วภาษาใต้ :   หวันใช้
ความหมาย :   เวลาตอนบ่าย
โดย :   อินฟินิตี้ภาษาใต้ :   มึ้ง
ความหมาย :   แก
มึ้งไปไหน แกไปไหน
โดย :   โดม ร.ร.วังวิเศษ2/2ภาษาใต้ :   โงน
ความหมาย :   การออกแรงให้สุด(เหนือ)
โดย :   ชาวสายลมภาษาใต้ :   หุยะ
ความหมาย :   อย่าทำ
โดย :   ชาวสายลมภาษาใต้ :   ตออุย
ความหมาย :   ตอไม้
โดย :   ชาวสายลมภาษาใต้ :   ไม่บาย
ความหมาย :   ไม่สะบาย แปลได้2อย่าง กับคำว่าบ้า
โดย :   แฟนคนสงขลาภาษาใต้ :   ลายเค้ง
ความหมาย :   อันธพาล ชอบหาเรื่ง
โดย :   แฟนคนสงขลาภาษาใต้ :   เสดสา
ความหมาย :   น่าจะแปลว่า ลำบาก น่ะ
โดย :   เด็กนอกท่องภาษาใต้ :   พี่บ่าว
ความหมาย :   พี่ชาย
โดย :   เบลล์< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702