๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน



      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   ขี้ร้อง
ความหมาย :   กวาง
โดย :   กวาง



ภาษาใต้ :   สักมก
ความหมาย :   สกปรก
โดย :   กวาง



ภาษาใต้ :   หรอย
ความหมาย :   อร่อย
โดย :   kjj



ภาษาใต้ :   ปาโล
ความหมาย :   ไม่เชื่อฟัง
โดย :   เด็กกรุง



ภาษาใต้ :   ถ้วย
ความหมาย :   ชาม
โดย :   เด็กกรุง



ภาษาใต้ :   หนามอับ
ความหมาย :   ไมยราบ
โดย :   เด็กกรุง



ภาษาใต้ :   แบ่ง
ความหมาย :   เบ่ง อวด
โดย :   เด็กกรุง



ภาษาใต้ :   พอได้
ความหมาย :   ทำอวดดี
โดย :   อุ่น



ภาษาใต้ :   ปุ๋น
ความหมาย :   กะละมัง (คำนี้เป็นภาษาดั้งเดิมครับ)
โดย :   คนนาโต๊ะหมิง



ภาษาใต้ :   หวิบ
ความหมาย :   โกรธ โมโห
โดย :   กีรติ



ภาษาใต้ :   ลอกอ
ความหมาย :   มะละกอ
โดย :   คนโพรงเข้



ภาษาใต้ :   หรอยเเล้วหล๋าว
ความหมาย :   เก่งอีกแล้ว
***ทำหรอยเเล้วหล๋าว
โดย :   ลีโอเเน็ท



ภาษาใต้ :   วัก
ความหมาย :   ทัพพี
เด อย่าแชโย้ตะ มาหยิบวักมาตักแกงใส่ชั้นไปหวายพระที่วัดให้ที
โดย :   Nuiko



ภาษาใต้ :   พลุ่ง
ความหมาย :   น้ำกำลังเดือด
โดย :   พี่เอก หารเทา



ภาษาใต้ :   พะเนิน
ความหมาย :   มากมาย เยอะแยะ
โดย :   ***กขี้เหล็ก



ภาษาใต้ :   ควน
ความหมาย :   ภูเขาลูกเล็กๆ
โดย :   เต้ย ซอยสามแสน



ภาษาใต้ :   หว้าง
ความหมาย :   โล่งใจหรือหายจากการเป็นทุกข์หรืออีกความหมายคือ
ใกล้สว่างเช่นตอนนี้ฟ้าหว้างแล้ว
โดย :   เด็กลำรา



ภาษาใต้ :   ฉ้ำ
ความหมาย :   เอามารวมกัน
โดย :   เด็กนอกท่อง



ภาษาใต้ :   ลาต้า
ความหมาย :   บ้าจี้ (ticklish : adj)
อย่าเที่ยวไปแยงจูจี้ป้าจุกหน้า แก่ลาต้าออกมาแล้ววิ่งหนีกันหมดหละ
โดย :   Nuiko



ภาษาใต้ :   โบ๋เบ๋ กิ้วกิ้ว
ความหมาย :   ไม่ได้เรื่อง
โดย :   เด็ก นาไม้ไผ่ ทุ่งสง



ภาษาใต้ :   หล็อกแหล็ก
ความหมาย :   ไม่จิงจังไม่จิงใจ
โดย :   นู๋แจน



ภาษาใต้ :   หวังเหวิด
ความหมาย :   เป็นห่วง
โดย :   เด็กทุ่งสง นาไม้ไผ่



ภาษาใต้ :   ไม่ลอกอ
ความหมาย :   ไม่หลอกลวง
โดย :   เด็กทุ่งสง



ภาษาใต้ :   ว่าพรือ
ความหมาย :   แปลว่า ว่าไง
โดย :   เด็กทุ่งสง



ภาษาใต้ :   ขี้เทือก
ความหมาย :   ดิน,ดินโคลน
โดย :   โต้ โลตัส



< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702