.
เรียนรู้ภาษาใต้
   
 

 ๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   พาโล
ความหมาย :   ดื้อ เกเร
โดย :   ภัทร ตรังโซนภาษาใต้ :   ติ้นเหลี่ยม
ความหมาย :   ถัง4เหลียม
โดย :   ก้านตองภาษาใต้ :   หลำ
ความหมาย :   ชอบยุ่งของคนอื่น
โดย :   ก้านตองภาษาใต้ :   ไซ
ความหมาย :   ทำไม
โดย :   บ้าหวันภาษาใต้ :   พลัด
ความหมาย :   เดินดีๆระวังพลัดนะ ความหมาย เดินดีๆระวังตก หรือล้มนะ
โดย :   ขุนกระบี่ภาษาใต้ :   หล๊บบาน
ความหมาย :   เดี๋ยวพี่บ่าวหล๊บบานกอน แปลว่า เดี๋ยวพี่กลับบ้านก่อน
โดย :   ขุนกระบี่ภาษาใต้ :   หล็อกแหล็ก
ความหมาย :   คนไม่รักษาคำพูด หรือ คนที่พูดไปแล้วแต่ไม่ทำ
โดย :   ภูผาภาษาใต้ :   หาจก
ความหมาย :   กินเยอะ กินอาหารไม่เป็นเวลา
โดย :   ฟ้าใสภาษาใต้ :   ทุ้ง
ความหมาย :   ภาชนะที่ใส่นำ้
โดย :   ฟ้าใสภาษาใต้ :   เม็ดท้ายหลอ
ความหมาย :   เม็ดมะม่วงหินมะพาน
โดย :   ฟ้าใสภาษาใต้ :   ลุย
ความหมาย :   มาก,เยอะ
โดย :   ตนตรังภาษาใต้ :   ล็อกแล็ก
ความหมาย :   ไม่จริงจัง
โดย :   ก้านตองภาษาใต้ :   ลุ้นตุ้น
ความหมาย :   มาก ๆ เช่น เชือกเส้นนี้สั้นลุ้นตุ้น
โดย :   ก้านตองภาษาใต้ :   หลำ
ความหมาย :   ชอบเอาของคนอื่นมาใช้
โดย :   ก้านตองภาษาใต้ :   ซาว
ความหมาย :   ผสม
โดย :   ก้านตองภาษาใต้ :   จ้ำ
ความหมาย :   ผสม

เช่น ขนมจีนผสมน้ำยา (จ้ำ)
โดย :   linnyภาษาใต้ :   ทำถ้าว
ความหมาย :   คนที่ชอบแสดงคาวมคิดเห็นโดยที่เจ้าของเค้าไม่ได้ถาม
โดย :   บินหลาขี้ควายภาษาใต้ :   พลก
ความหมาย :   กะลามะพร้าว
โดย :   ก้านตองภาษาใต้ :   พลก
ความหมาย :   กะลามะพร้าว
โดย :   ก้านตองภาษาใต้ :   ถุงกลอกแกลก
ความหมาย :   ถุงพลาสติก
โดย :   ก้านภาษาใต้ :   คาววา
ความหมาย :   เมื่อวาน
โดย :   ก้านกล้วยภาษาใต้ :   โคม
ความหมาย :   กะละมัง
โดย :   555ภาษาใต้ :   น้ำชุบ
ความหมาย :   น้ำพริก
โดย :   5555555ภาษาใต้ :   รถถีบ
ความหมาย :   รถจักรยาน
โดย :   ฟฟภาษาใต้ :   รถถีบ
ความหมาย :   รถจักรยานยนต์
โดย :   ใบตอง< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702