๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

     หางานในตรัง :: รายละเอียดงาน
ตำแหน่งงาน
วิศวกรซ่อมบำรุง
จำนวน
1 ตำแหน่ง
ชื่อกิจการ
ตรังการพิมพ์ จำกัด
ที่อยู่กิจการ
5 ม.5 ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง
จังหวัด
ตรัง
รายได้
ตามตกลง
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
เพศ
ชาย
รายละเอียด
ลักษณะงาน
- วางแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันประจำปี
- วางแผนการซ่อม-แก้ไข เพื่อลดปัญหาการ Breakdown ของเครื่องจักร
- วางแผนควบคุม Spare Part ของเครื่องจักร
- วางแผนการดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซม ระบบ Facility ของบริษัทฯ
- ตรวจสอบการสั่งซื้ออุปกรณ์อะไหล่ต่างของงานซ่อมบำรุง
- ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ
- ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่และรักษากฎระเบียบของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อผลผลิตของบริษัทฯ
- รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น
- ปฏิบัติงานตามมาตรฐานต่างๆของบริษัทฯ
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- ตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าของงาน
- ปฏิบัติงานให้ผลงานได้ตามเป้าหมายและดัชนีชี้วัด
- ประเมินผลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
- ตรวจสอบงานของหัวหน้าและช่างซ่อมบำรุง
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม อุตสาหกรรม  วิศวกรรมการผลิต สาขาวิทยาศาสตร์  การจัดการอุตสาหกรรม  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงาน  1 ปีขึ้นไป
โทรศัพท์
075-214466-7
โทรสาร
วันที่ประกาศ
16 พ.ค.2562  เวลา 10:09 น.     IP: 113.53.172.68
จำนวนผู้เข้าชม
47

สื่อกลางหางานออนไลน์โดยคนบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา


คำเตือน: ผู้สมัครงานกรุณาตรวจสอบบริษัทให้ละเอียด และอย่าโอนเงินก่อนทุกกรณี เนื่องจากอาจถูกหลอกจากมิจฉาชีพได้

 


 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com