๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

     หางานในตรัง :: รายละเอียดงาน
ตำแหน่งงาน
บัญชี
จำนวน
1 ตำแหน่ง
ชื่อกิจการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงโม่ตรังภูทอง
ที่อยู่กิจการ
121-122 ม.7 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง
จังหวัด
ตรัง
รายได้
ตามตกลง
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เพศ
หญิง
รายละเอียด
คุณสมบัติ
1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
2.มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปี
3.มีความอดทน และมนุษยสัมพันธ์ดี
4.มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน
 
 
เอกสารในการรับสมัคร
1 สำเนาบัตรประชาชน 1ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3.สำเนาวุฒิการศึกษา  1 ฉบับ
4.ใบประกาศนียบัตร /ใบรับรองการจบ
5.รูปถ่าย 1 นิ้ว  1รูป
6.เอกสารใบผ่านงาน  (ถ้ามี) 
 
สนใจสมัครได้ด้วยตนเองที่
ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงโม่ตรังภูทอง
121-122 ม.7 ต.นาเมืองเพชร องสิเกา จ.ตรัง
ติดต่อทาง ID.LINE-0805200245

โทรศัพท์
080-5200245
โทรสาร
วันที่ประกาศ
11 ก.พ.2562  เวลา 16:39 น.     IP: 171.6.234.148
จำนวนผู้เข้าชม
264

สื่อกลางหางานออนไลน์โดยคนบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา

 


 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com