๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

     หางานในตรัง :: รายละเอียดงาน
ตำแหน่งงาน
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
จำนวน
1 ตำแหน่ง
ชื่อกิจการ
โรงเรียนตรังวิทยา
ที่อยู่กิจการ
7/1 ม.7 ถ.ตรัง-พัทลุง ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง
จังหวัด
ตรัง
รายได้
13,000
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เพศ
ไม่ระบุ
รายละเอียด
รายละเอียด/หลักฐานการรับสมัคร
1.สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ใบรายงานผลการศึกษา
2.สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.สำเนาทะเบียนบ้าน
5.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล(ถ้ามี)
6.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
7.ใบรับรองแพทย์
วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สอบคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการโรงเรียนตรังวิทยา ตั้งแต่ วันที่ 12-18 ตุลาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องธุรการโรงเรียนตรังวิทยาหรือทาง www.twy.ac.th สอบปฎิบัติการสอนสอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 ตุลาคม 2561
โทรศัพท์
075-218188/088-7907508
โทรสาร
วันที่ประกาศ
12 ต.ค.2561  เวลา 14:40 น.     IP: 1.2.182.247
จำนวนผู้เข้าชม
141

สื่อกลางหางานออนไลน์โดยคนบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา

 


 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com