๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

     หางานในตรัง :: รายละเอียดงาน
ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่ Technician support (ภาษาอังกฤษ)
จำนวน
1 ตำแหน่ง
ชื่อกิจการ
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่กิจการ
59/93-94 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 (ศูนย์การค้า S-One/เยื้องร้านอาหารอิ่มดี)
จังหวัด
ตรัง
รายได้
ตามตกลง
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เพศ
ไม่ระบุ
รายละเอียด
                เนื่องด้วย บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
ได้ขยายกิจการ เพื่อรองรับฐานลูกค้าที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
ทางบริษัท จึงได้เตรียมกำลังคนเพื่อให้สามารถ support  ลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตำแหน่งที่รับสมัคร  : เจ้าหน้าที่ Technician support help desk  จำนวน  1  อัตรา
 คุณสมบัติ
1.เพศ  ชาย-หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
                -หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้ยกเว้นการรับราชการทหาร
                -สามารถทำงานเป็นกะได้
2.จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
                - ป.ตรี สาขา Computer หรือสาขาภาษาอังกฤษ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
                -มีทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้ดี สามารถพูดคุยกับชาวต่างชาติได้ดี
                -มีความรู้ด้าน Computer Hardware & Software ระดับปานกลาง
                -มีความรู้ด้าน Internet & Network ระดับปานกลาง
                -ให้คำปรึกษาแนะนำการแก้ไขปัญหา และการเลือกใช้อุปกรณ์ทางด้านไอทีได้
                -มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
                -สามารถทำงานเป็นทีมได้
4.สวัสดิการที่ได้รับ
                -สวัสดิการประกันสังคม รพ.ตรัง
                -ประกันกลุ่ม OPD รพ. วัฒนแพทย์
                -ประกันชีวิต
                -ตรวจสุขภาพประจำปี
5.เอกสารรประกอบการสมัคร
                -รูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป
                -สำเนาบัตรประชาชน จำนวน  2  ชุด
                -สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1  ชุด
                -สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน  1  ชุด
                -หนังสือรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
                -สำเนาบัตรประกันสังคม (ถ้ามี)
                -หนังสือผ่านงาน (ถ้ามี)
6.ช่วงเวลาการรับสมัคร
                -รับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ติดต่อ สมัครได้ที่ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
59/93-94 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 (ศูนย์การค้า S-One หน้าโรงแรมธรรมรินทร์ธนา/เยื้องร้านอาหารอิ่มดี)
โทร  075-820048-49

โทรศัพท์
075-820048-49
โทรสาร
วันที่ประกาศ
11 ก.ค.2561  เวลา 10:59 น.     IP: 180.183.223.175
จำนวนผู้เข้าชม
179

สื่อกลางหางานออนไลน์โดยคนบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา

 


 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com