๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

     หางานในตรัง :: รายละเอียดงาน
ตำแหน่งงาน
ครุผู้สอน
จำนวน
1 ตำแหน่ง
ชื่อกิจการ
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว
ที่อยู่กิจการ
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
จังหวัด
ตรัง
รายได้
15000
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เพศ
ไม่ระบุ
รายละเอียด
กำหนดการรับสมัครครูภาษาจีน
จำนวน   1  อัตรา

        1. การรับสมัคร วันที่ 12 - 25 มิถุนายน 2561 (วันเวลาราชการ) สมัคร ณ ห้องบริหารงานบุคคล
เอกสารการสมัครมีดังนี้
              1.1 สำนาวุฒิการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ
              1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ
              1.3 สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  1 ฉบับ
              1.4 หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
              1.5 จบวิชาเอกภาษาจีนหรือสามารถสอนภาษาจันได้
        2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทาง Facebook โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว      
        3.สอบสอนและสอบสัมภาษณ์วันที่  27 มิถุนายน 2561 
              3.1 สอบสัมภาษณ์กับผู้บริหาร (ภาคเช้า)
              3.2 สอบสอน เวลา 15 นาที (ส่งแผนการสอน 3 ฉบับ) (ภาคบ่าย)ระยะเวลาการสอบสอน 15 นาที
โทรศัพท์
075251895
โทรสาร
075251895
วันที่ประกาศ
14 มิ.ย.2561  เวลา 13:07 น.     IP: 118.172.205.227
จำนวนผู้เข้าชม
440

สื่อกลางหางานออนไลน์โดยคนบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา

 


 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com