๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

     หางานในตรัง :: รายละเอียดงาน
ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จำนวน
1 ตำแหน่ง
ชื่อกิจการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ที่อยู่กิจการ
179 ม.3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
จังหวัด
ตรัง
รายได้
13840
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เพศ
ไม่ระบุ
รายละเอียด
รับสมัครจนถึงวันที่ 21  มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ
คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา มีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษา มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ รายละเอียดเพิ่มเติมทาง www.trang.rmutsv.ac.th
โทรศัพท์
075-204057-8
โทรสาร
07520459
วันที่ประกาศ
14 มิ.ย.2561  เวลา 09:49 น.     IP: 203.158.179.44
จำนวนผู้เข้าชม
459

สื่อกลางหางานออนไลน์โดยคนบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา

 


 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com