top
   
 

 ๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

      งานในตรัง

 
ลำดับ
ตำแหน่ง
อัตรา
หน่วยงาน / บริษัท
จำนวนการเปิดดู
วันที่ประกาศ
  พนักงานขาย ร้านอาหาร พนักงานห้าง หรืองานอะไรก้อได้ 1   อรสา ส่งกิจ 403  14 พ.ค.2562
  พนักงานขาย ร้านอาหาร พนักงานห้าง หรืองานอะไรก้อได้ 1   อรสา ส่งกิจ 215  14 พ.ค.2562
  หัวหน้าแผนกเตาอบไม้ 1   ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาราวีเนียร์ 182  14 พ.ค.2562
  ช่างซ่อมบำรุง 2   ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาราวีเนียร์ 188  14 พ.ค.2562
  พนักงานขาย 2   โฮมโปร สาขาตรัง 689  14 พ.ค.2562
  Part-time เอกสารทั่วไป/ธุรการ 1   นัฐสุภา ตันติธำรงวุฒิ 907  14 พ.ค.2562
  ผู้ช่วยร้านเกมส์ 1   Max-i 477  14 พ.ค.2562
  ผู้ช่วยร้านเกมส์ 1   Max-i 327  14 พ.ค.2562
  พนักงานขับรถ 1   หจก.เจริญแบบเหล็กนั่งร้านตรัง 300  14 พ.ค.2562
  พนักงานขับรถ 1   หจก.เจริญแบบเหล็กนั่งร้านตรัง 236  14 พ.ค.2562
  Sales & Technician Service 2   บริษัท ทวินซัน จำกัด (ร้าน เจนาย) 266  14 พ.ค.2562
  Sales Supervisor (หัวหน้าฝ่ายขาย) 2   บริษัท ทวินซัน จำกัด (ร้าน เจนาย) 219  14 พ.ค.2562
  พนักงานขาน สาขาโรบินสันตรัง 6   บริษัท ทวินซัน จำกัด (ร้านเจนาย) 590  14 พ.ค.2562
  เซลล์หน่วยมอเตอร์ไซค์ 5   โปรเกรสซีฟ เวิลด์ไวด์ 293  14 พ.ค.2562
  เซลล์หน่วยมอเตอร์ไซค์ 5   โปรเกรสซีฟ เวิลด์ไวด์ 249  14 พ.ค.2562
  พนักงานล้างจาน ด่วน! 1   บ้านสวนสุดาพร 752  14 พ.ค.2562
  สเหมียน,การเงิน,คอมพิวเตอร์,แคชเชียร์ 8   บริษัท จันทราธุรกิจ จำกัด 1077  14 พ.ค.2562
  พนักงานจัดส่ง 1   บริษัท มิกซ์คอน จำกัด 399  14 พ.ค.2562
  นักการ 1   บริษัท มิกซ์คอน จำกัด 223  14 พ.ค.2562
  ขับรถภายในโรงงาน 1   บริษัท มิกซ์คอน จำกัด 390  14 พ.ค.2562
  ช่างเชื่อม,ช่างโครงหลังคา,ช่างเชื่อมอาร์(ด่วน!!!!) 3   ร้าน ส. ช่างเหล็ก 168  14 พ.ค.2562
  ผู้จัดการฝ่ายขาย 1   บริษัท ดุสิตออโต้เซลส์ จำกัด 195  14 พ.ค.2562
  พนักงานทำงานในไลน์ผลิต 10   ตรังการพิมพ์ จำกัด 275  14 พ.ค.2562
  ช่างพิมพ์ 5   ตรังการพิมพ์ จำกัด 184  14 พ.ค.2562
  ช่างไดคัท 5   ตรังการพิมพ์ จำกัด 158  14 พ.ค.2562
  เจ้าหน้าที่ขาย 2   ตรังการพิมพ์ จำกัด 198  14 พ.ค.2562
  Art Work 1   ตรังการพิมพ์ จำกัด 173  14 พ.ค.2562
  วิศวกรซ่อมบำรุง 1   ตรังการพิมพ์ จำกัด 154  14 พ.ค.2562
  จ.ป วิชาชีพ 1   ไทยสากลบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ 176  14 พ.ค.2562
  ช่างเครื่องยนต์ 5   บริษัทอู่เคไอที จำกัด 247  14 พ.ค.2562
  ช่างเคาะ มีฝีมือ ด้านรถยนต์ 5   บริษัทอู่เคไอที จำกัด 218  14 พ.ค.2562
  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 1   ห้างซุปเปอร์เชียร์ 738  14 พ.ค.2562
  ครูผู้ช่วยคณิตศาสตร์ Part-time 1   ศูนย์คุมองตรัง (ถ.วิเศษกุล) 297  14 พ.ค.2562
  ผู้ช่วยกุ๊ก2ตำแหน่ง พนักงานเสริฟ์2ตำแหน่ง 4   บางรักหมูกะทะ 286  14 พ.ค.2562
  สถาปนิกออกแบบตกแต่งภายใน 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 147  14 พ.ค.2562
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 199  14 พ.ค.2562
  ผู้จัดการสำนักงาน 1   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 158  14 พ.ค.2562
  ฝ่ายขายโครงการ 3   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 159  14 พ.ค.2562
  ผู้จัดการฝ่ายขาย 1   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 154  14 พ.ค.2562
  นักวิชาการส่งเสริมและการตลาด 3   หจก.อันดามันการเกษตร 313  14 พ.ค.2562
  แม่บ้าน 1   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 262  14 พ.ค.2562
  ช่างประจำโครงการ 3   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 172  14 พ.ค.2562
  คนสวน 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 180  14 พ.ค.2562
  เจ้าหน้าที่บัญชี 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 195  14 พ.ค.2562
  ธุรการก่อสร้าง 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 230  14 พ.ค.2562
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 176  14 พ.ค.2562
  เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ชาย) 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 189  14 พ.ค.2562
  เลขานุการ 1   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 180  14 พ.ค.2562
  พนักงานฝ่ายจัดซื้อ 1   บริษัท ทีแอลแอลโลจิสติกส์ จำกัด 186  14 พ.ค.2562
  พนักงานขายของ 1   ห้วยต่อ ค้าข้าว 547  13 พ.ค.2562
  ผู้จัดการฝ่ายขาย 1   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 182  13 พ.ค.2562
  ผู้จัดการสำนักงาน 1   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 162  13 พ.ค.2562
  ฝ่ายขายโครงการ 3   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 159  13 พ.ค.2562
  สถาปนิกออกแบบตกแต่งภายใน 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 147  13 พ.ค.2562
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 309  13 พ.ค.2562
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 175  13 พ.ค.2562
  เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ชาย) 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 181  13 พ.ค.2562
  เลขานุการ 1   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 201  13 พ.ค.2562
  พนักงานยกของ 2   บริษัท สลักศิลป์จำกัด(ร้านสลักศิลป์ฟู้ดส์ช็อป) 379  13 พ.ค.2562
  พนักงานออกตั๋วเครื่องบิน 1   หจก.นานาภัณฑ์ เซอร์วิส 383  13 พ.ค.2562
  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 2   บริษัท สลักศิลป์จำกัด(ร้านสลักศิลป์ฟู้ดส์ช็อป) 418  13 พ.ค.2562
  รับสอนพิเศษ คณิต ม.ต้น / ม.ปลาย 1   i-brain 359  13 พ.ค.2562
  บัญชี,ธุรการ 1   น.ส.จินดา สังข์ทอง 550  13 พ.ค.2562
  บัญชี 1   น.ส.จินดา สังข์ทอง 268  13 พ.ค.2562
  พาร์ทไทม์ 1   หางานพาร์ทไทม์ 451  13 พ.ค.2562
  พนักงานขับรถโฟร์คลิป 2   บจก.เอสทีเอสกันตังโลจิสติกส์ 205  13 พ.ค.2562
  หางานทำช่วงปิดเทอม Part-time 2   พนักงาน ต่างๆ 565  13 พ.ค.2562
  พนักงานขาย/ส่งของ 1   บริษัทตรังไอศกรีมวอลล์จำกัด 316  13 พ.ค.2562
  ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด 1   สเวนเซ่นส์ สาขาสิริบรรณตรัง 745  13 พ.ค.2562
  ฝ่ายการเงิน 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 335  13 พ.ค.2562
  แม่บ้านดูแลรีสอร์ท 1   การ์เด้นเฮ้าส์โฮมสเตย์ 604  13 พ.ค.2562
  Director of marketing 1   โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง 202  13 พ.ค.2562
  Food and Beverage Manager 1   โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง 186  13 พ.ค.2562
  Chief Steward 1   โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง 180  13 พ.ค.2562
  Guest Relation Officer 1   โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง 225  13 พ.ค.2562

 

สื่อกลางหางานออนไลน์โดยคนบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา


< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 หน้าถัดไป >
 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-1375-5353    
 
top