๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

      งานในตรัง

   
ลำดับ
ตำแหน่ง
อัตรา
หน่วยงาน / บริษัท
จำนวนการเปิดดู
วันที่ประกาศ
 Commis I 2  Mayalay รีสอร์ท (เกาะไหงจ.กระบี่) 46  8 ต.ค.2561
 Captain (Bar and Restaurant) 1  Mayalay รีสอร์ท (เกาะไหงจ.กระบี่) 41  8 ต.ค.2561
 Front Office 1  Mayalay รีสอร์ท (เกาะไหงจ.กระบี่) 93  8 ต.ค.2561
 Therapist (พนักงานนวด) 4  ทับวารินทร์รีสอร์ท (เกาะไหงจ.กระบี่) 78  8 ต.ค.2561
 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ) 2  ทับวารินทร์รีสอร์ท (เกาะไหงจ.กระบี่) 103  8 ต.ค.2561
  พนักงานขายเครื่องสำอางค์ 3  ร้าน บิวตี้คลับ ตรัง 433  8 ต.ค.2561
 Electrical Engineer 1  กรีนริเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด 86  8 ต.ค.2561
 เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต 1  บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 177  8 ต.ค.2561
 เจ้าหน้าที่ประสานงาน ด้านภูมิทัศน์ (ด่วนมาก) 1  กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 173  8 ต.ค.2561
 หัวหน้าช่าง 1  ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง จ.กระบี่ ) 59  8 ต.ค.2561
 นักวิชาการและส่งเสริมการขาย 4  ห้างหุ้นส่วนอันดามันการเกษตร จำกัด 214  8 ต.ค.2561
 หัวหน้าช่าง 1  ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง จ.กระบี่ ) 49  8 ต.ค.2561
 พนักงานบัญชีและการเงิน 1  บริษัท เอส เอ็ม ดี เอสเตท แมนเนจเมนท์ จำกัด 262  8 ต.ค.2561
 ฝ่ายทะเบียน แผนกTLL 1  บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 150  8 ต.ค.2561
 ฝ่ายฝึกอบรมความปลอดภัย 1  บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 148  8 ต.ค.2561
 เลขาGMฝ่ายพัฒนาบุคลากร 1  บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 189  8 ต.ค.2561
 เลขาGMวิเคราะห์ข้อมูล 1  บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 117  8 ต.ค.2561
 บาริสต้า (ด่วนนนนนน) 1  Deeva Cup 203  8 ต.ค.2561
 เจ้าหน้าที่การตลาด(ด่วน!!!) 1  สมหวังเงินสั่งได้(บริษัทในกลุ่มธนาคารทิสโก้) 254  8 ต.ค.2561
 เจ้าหน้าที่การตลาด 1  กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 86  8 ต.ค.2561
 IT 1  กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 126  8 ต.ค.2561
 ฝ่ายทะเบียน แผนกคุมเล่ม 2  บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 263  8 ต.ค.2561
 เจ้าหน้าที่งานเกษตร (ด่วนมาก) 1  บริษัท กันตังเอ็นเนอร์จี จำกัด 137  8 ต.ค.2561
 หลายตำแหน่ง (ทำงานที่เกาะไหง) 10  เกาะไหงแฟนตาซีรีสอร์ท 259  8 ต.ค.2561
 เลขานุการ 1  กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 96  8 ต.ค.2561
 พนักงานในร้าน 1  ร้านเสบียง 343  8 ต.ค.2561
 เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป 1  กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 183  8 ต.ค.2561
 เจ้าหน้าที่บัญชี 2  สำนักงาน เพ็ญประภา ตรวจสอบบัญชี 184  8 ต.ค.2561
 วิศวกร 1  กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 53  8 ต.ค.2561
 Public Area 1  โรงเเรมเรือรัษฎา Rua Rasada Hotel 152  8 ต.ค.2561
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 2  กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 61  8 ต.ค.2561
 พนักงานบัญชี 1  กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 69  8 ต.ค.2561
 ผู้จัดการฝ่ายขาย 1  กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 47  8 ต.ค.2561
 ฝ่ายกิจกรรมพื้นที่จังหวัดตรัง 2  บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 155  8 ต.ค.2561
 ฝ่ายกิจกรรมพื้นที่กระบี่/พังงา 2  บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 54  8 ต.ค.2561
 ผู้จัดการสำนักงาน 1  กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 65  8 ต.ค.2561
 Food and Beverage Manager 1  โรงเเรมเรือรัษฎา Rua Rasada Hotel 107  8 ต.ค.2561
 Hostess 1  โรงเเรมเรือรัษฎา Rua Rasada Hotel 112  8 ต.ค.2561
 PR Officer 1  โรงเเรมเรือรัษฎา Rua Rasada Hotel 108  8 ต.ค.2561
 เลขา GM 1  โรงเเรมเรือรัษฎา Rua Rasada Hotel 75  8 ต.ค.2561
 Guest Service Agent (GSA) 1  โรงเเรมเรือรัษฎา Rua Rasada Hotel 102  8 ต.ค.2561
 ช่างไม้ 1  โรงเเรมเรือรัษฎา Rua Rasada Hotel 44  8 ต.ค.2561
 ฝ่ายกิจกรรมพื้นที่สุราษฎร์ธานี 2  บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 47  8 ต.ค.2561
 ฝ่ายกิจกรรมพื้นที่ชุมพร ประจำสาขาไชยา1 2  บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 50  8 ต.ค.2561
 พนักงานเดินขนส่งTLL 1  บริษัท ทีแอลแอลโลจิสติกส์ จำกัด 103  8 ต.ค.2561
 ฝ่ายเอกสารวางบิลTLL 1  บริษัท ทีแอลแอลโลจิสติกส์ จำกัด 174  8 ต.ค.2561
 ฝ่ายทะเบียนแผนกสัญญา 3  บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำักด 115  8 ต.ค.2561
 ฝ่ายกราฟฟิค 3  บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 52  8 ต.ค.2561
 ทำติ่มชำ นึ่งติ่มชำ เสริฟ 4  ร้านเลตรัง 2 220  8 ต.ค.2561
 รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง 6  บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 250  8 ต.ค.2561
 คนงานในฟาร์ม 2  คีพบ๊อกซ์ เมล่อน ฟาร์ม 281  8 ต.ค.2561
 พนักงานเสริฟ 2  โรตีเมืองตรัง 268  7 ต.ค.2561
 แม่บ้าน 1  ร้านอาหารญี่ปุ่น อากิยะ 328  7 ต.ค.2561
 พนักงานจัด-ส่งสินค้า (ขับรถส่งสินค้า) 3  ร้านสลักศิลป์ฟู้ดส์ช็อป ซอยคอกม้า (บจก.สลักศิลป์) 381  7 ต.ค.2561
 พนักงานเบิกเติมสินค้าและบริการลูกค้า 3  ร้านสลักศิลป์ฟู้ดส์ช็อป ซอยคอกม้า (บจก.สลักศิลป์) 453  7 ต.ค.2561
 พนักงานเสริฟ4ตำแหน่ง ผู้ช่วยกุ๊ก3ตำแหน่ง 7  บางรักหมูกะทะ 259  7 ต.ค.2561
 พนักงานขับรถคีป 4  บริษัท ศรีสุภาพ พาราวู้ด จำกัด 125  6 ต.ค.2561
 พนักงานขับโฟล์คลิฟท์ 5  บริษัท ศรีสุภาพ พาราวู้ด จำกัด 149  6 ต.ค.2561
 ช่าง 1  วีทัชกราฟฟิค 100  6 ต.ค.2561
 บาร์น้ำ/พนักงานเสริฟ 2  The park coffee 452  6 ต.ค.2561
 พนักงานเก็บจาน/ล้างจาน 1  บริษัท สิริบรรณช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ 459  6 ต.ค.2561
 พนักงานขัรถ 1  บริษัท สิริบรรณช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ 414  6 ต.ค.2561
 พนักงานขายโปรโมชั่น 1  บริษัท สิริบรรณช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ 546  6 ต.ค.2561
 ช่างไฟฟ่้า 1  บริษัท สิริบรรณช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ 130  6 ต.ค.2561
 พนักงานออกตั๋วเครื่องบิน 1  หจก.นานาภัณฑ์ เซอร์วิส 333  6 ต.ค.2561
 พนักงานชาย 3  บริษัทเพิ่มพูนผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 230  6 ต.ค.2561
 หัวหน้าฝ่ายบัญชี 1  บริษัทเพิ่มพูนผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 99  6 ต.ค.2561
 หัวหน้าคลังสินค้า 1  บริษัทเพิ่มพูนผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 159  6 ต.ค.2561
 พนักงานส่งสินค้า (มันฝรั่งเลย์) 1  ่บจก.วิรุฬห์ผล(เสรี) 283  6 ต.ค.2561
 พนักงานบัญชี ,เสมียน 2  โครงการวางระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง 673  6 ต.ค.2561
 พนักงานขาย 1  บริษัทเตยหอมจำกัด 502  6 ต.ค.2561
 เลขานุการ 1  กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 113  6 ต.ค.2561
 ผู้ช่วยเชฟ ด่วน!!! 1  Martini Bar & Restaurant 167  6 ต.ค.2561
 พนักงานเสิร์ฟ พาร์ทไทม์ 5  ร้านเลตรัง 2 431  6 ต.ค.2561
 แม่บ้าน 1  บลูออคิด รีสอร์ท ตรัง 350  6 ต.ค.2561

 

สื่อกลางหางานออนไลน์โดยคนบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา


< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 หน้าถัดไป >
 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702