top
   
 

 ๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

      งานในตรัง

 
ลำดับ
ตำแหน่ง
อัตรา
หน่วยงาน / บริษัท
จำนวนการเปิดดู
วันที่ประกาศ
  แม่บ้าน 1   ทับเทวัญ จำกัด 3648  18 ต.ค.2562
  หัวหน้าแผนกแม่บ้าน (ด่วน) 1   ทับเทวัญ จำกัด 3651  18 ต.ค.2562
  พนักงานเติมน้ำมัน+แคชเชียร์ 2   บริษัท ท่ากลางปิโตรเลียม จำกัด 3647  18 ต.ค.2562
  ฝ่ายทะเบียน 2   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3649  18 ต.ค.2562
  เสมียนฝ่ายคลังสินค้าและศูนย์ซ่อม 5   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3650  18 ต.ค.2562
  ฝ่ายการเงิน 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3648  18 ต.ค.2562
  ที่ปรึกษาการขาย 1   บริษัทวี.โอเค กรุ๊ป จำกัด 3646  18 ต.ค.2562
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดชื้อ 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3650  18 ต.ค.2562
  เลขาข้อมูล 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3649  18 ต.ค.2562
  ฝ่ายเช่าซื้อ 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3650  18 ต.ค.2562
  ฝ่ายการตลาด 1   บริษัท TLL โลจิสติกส์ จำกัด 3649  18 ต.ค.2562
  พนักงานเร่งรัดหนี้สิน 10   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3651  18 ต.ค.2562
  พนักงานตำแหน่ง เลขาGM 5   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3651  18 ต.ค.2562
  พนักงานฝ่ายขาย 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3647  18 ต.ค.2562
  พนักงานเดินขนส่งหลังสวน 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3650  18 ต.ค.2562
  พนักงานฝ่ายบุคคล 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3650  18 ต.ค.2562
  ฝ่ายตรวจรายงานเงินสด 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3650  18 ต.ค.2562
  ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3648  18 ต.ค.2562
  ช่างซ่อมหลายตำแหน่ง 10   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3649  18 ต.ค.2562
  ฝ่ายภาษี 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3650  18 ต.ค.2562
  ฝ่ายขาย/แอดมิน 1   ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจอาร์คอมไบน์เทค 3648  18 ต.ค.2562
  พนักงานขาย 2   บริษัท เจ แอนด์ วี ไอศกรีม จำกัด 3650  18 ต.ค.2562
  พนักงานขับรถ 2   บริษัท เจ แอนด์ วี ไอศกรีม จำกัด 3647  18 ต.ค.2562
  ครูสอนวิชาคณิต ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น 10   KU TUTOR@TRANG 3650  18 ต.ค.2562
  Admin&sales 1   หจก.เจอาร์คอมไบน์เทค 3648  17 ต.ค.2562
  แม็คโครตรัง เปิดรับพนักงานจัดเรียงสินค้า ด่วน! 2   บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด มหาชน สาขาตรัง 3654  17 ต.ค.2562
  พนักงานชงกาแฟ 2   ร้านกาแฟปิรันญ่า 3665  17 ต.ค.2562
  ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน 1   ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาราวีเนียร์ 3651  17 ต.ค.2562
  ช่างซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า) 1   ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาราวีเนียร์ 3651  17 ต.ค.2562
  พนักงานขาย 1   2 เอส เมทัล (จำกัด) มหาชน 3653  17 ต.ค.2562
  ฝ่ายบุคคล 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3651  17 ต.ค.2562
  ฝ่ายการเงิน 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3651  17 ต.ค.2562
  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ร้านค้า 1   บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด 3649  17 ต.ค.2562
  แม่บ้าน 1   บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด 3650  17 ต.ค.2562
  พนักงานฝ่ายผลิต 5   บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด 3647  17 ต.ค.2562
  เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1   บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด 3652  17 ต.ค.2562
  เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ 1   บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด 3654  17 ต.ค.2562
  ครูผู้ช่วย Part time (ตรวจงาน) 1   คุมองตรัง(ข้างโรงพยาบาลวัฒนแพทย์) 3652  17 ต.ค.2562
  พนักงานหน้าลาน(เติมน้ำมัน) 1   สหกรณ์การเกษตรเมืองตรัง จำกัด(สาขาปั๊ม) 3648  17 ต.ค.2562
  ผู้ช่วยในครัว 1   1952 Cafe 3648  17 ต.ค.2562
  ธุรการ 1   พีแอนด์เค กราฟฟิค ดีไซน์ 3649  17 ต.ค.2562
  รับสมัคร ผู้ช่วยกุ๊ก 1   ร้าน มหาสมุทร คาเฟ่ 3651  17 ต.ค.2562
  กราฟฟิก ดีไซน์ 2   พีแอนด์เค กราฟฟิค ดีไซน์ 3647  17 ต.ค.2562
  พนักงานทั่วไป 4   พีแอนด์เค กราฟฟิค ดีไซน์ 3648  17 ต.ค.2562
  พนักงานล้างจาน ( พาร์ทไทม์ เข้างานเย็น ) 1   ร้าน มหาสมุทร คาเฟ่ 3654  17 ต.ค.2562
  ฝ่ายทะเบียน 3   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3648  17 ต.ค.2562
  นักประชาสัมพันธ์โครงการ 10   บริษัทเวิลด์ เทรนนิ่ง จำกัด 3648  17 ต.ค.2562
  ครูผู้ช่วยภาษาอังกฤษ 1   ศูนย์คุมองตรัง (ถ.วิเศษกุล) 3647  17 ต.ค.2562
  ฝ่ายทะเบียน 2   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3647  17 ต.ค.2562
  เสมียนฝ่ายคลังสินค้าและศูนย์ซ่อม 5   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3646  17 ต.ค.2562
  ฝ่ายการเงิน 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3646  17 ต.ค.2562
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดชื้อ 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3648  17 ต.ค.2562
  เลขาข้อมูล 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3649  17 ต.ค.2562
  ฝ่ายเช่าซื้อ 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3648  17 ต.ค.2562
  ฝ่ายการตลาด 1   บริษัท TLL โลจิสติกส์ จำกัด 3647  17 ต.ค.2562
  พนักงานเร่งรัดหนี้สิน 10   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3645  17 ต.ค.2562
  พนักงานตำแหน่ง เลขาGM 5   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3645  17 ต.ค.2562
  พนักงานฝ่ายขาย 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3648  17 ต.ค.2562
  พนักงานเดินขนส่งหลังสวน 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3649  17 ต.ค.2562
  พนักงานฝ่ายบุคคล 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3645  17 ต.ค.2562
  ฝ่ายตรวจรายงานเงินสด 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3649  17 ต.ค.2562
  ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3646  17 ต.ค.2562
  ช่างซ่อมหลายตำแหน่ง 10   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3644  17 ต.ค.2562
  ฝ่ายภาษี 1   บริษัทตั้งใจยนตรการ2004จำกัด 3676  17 ต.ค.2562
  พนักงานร้านถ่ายเอกสารและคอมพิวเตอร์ 2   เซ็นเตอร์พ้อยท์ก๊อปปี้ 3645  17 ต.ค.2562
  ผู้ช่วยผู้จัดการ 1   บริษัท อีเกิ้ล ออยล์ จำกัด 3649  17 ต.ค.2562
  พนักงานเติมน้ำมัน+แคชเชียร์ 2   บริษัท ท่ากลางปิโตรเลียม จำกัด 3647  17 ต.ค.2562
  วิศวกรจัดซื้อ 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 3649  16 ต.ค.2562
  วิศวกรโยธา 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 3651  16 ต.ค.2562
  หัวหน้าบัญชี 1   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 3650  16 ต.ค.2562
  ฝ่ายจัดซื้อ 1   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 3650  16 ต.ค.2562
  ฝ่ายขายโครงการบ้าน 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 3650  16 ต.ค.2562
  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ร้านค้า 1   บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด 3660  16 ต.ค.2562
  แม่บ้าน 1   บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด 3697  16 ต.ค.2562
  พนักงานฝ่ายผลิต 5   บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด 3650  16 ต.ค.2562

 

สื่อกลางหางานออนไลน์โดยคนบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา


< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 หน้าถัดไป >
 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-1375-5353