top
   
 

 ๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

      งานในตรัง

 
ลำดับ
ตำแหน่ง
อัตรา
หน่วยงาน / บริษัท
จำนวนการเปิดดู
วันที่ประกาศ
  Art Work 1   ตรังการพิมพ์ จำกัด 160  25 พ.ค.2562
  เจ้าหน้าธุรการและการตลาด 2   ตรังการพิมพ์ จำกัด 273  25 พ.ค.2562
  ช่างไดคัท 5   ตรังการพิมพ์ จำกัด 131  25 พ.ค.2562
  ช่างพิมพ์ 5   ตรังการพิมพ์ จำกัด 164  25 พ.ค.2562
  พนักงานทำงานในไลน์ผลิต 10   ตรังการพิมพ์ จำกัด 210  25 พ.ค.2562
  พนักงานฝ่ายทะเบียน 3   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 379  25 พ.ค.2562
  ธุรการฝ่ายขาย 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 161  25 พ.ค.2562
  สถาปนิกออกแบบตกแต่งภายใน 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 124  25 พ.ค.2562
  ฝ่ายสินเชื่อ 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 172  25 พ.ค.2562
  ผู้จัดการสำนักงาน 1   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 139  25 พ.ค.2562
  ฝ่ายขายโครงการ 3   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 128  25 พ.ค.2562
  ผู้จัดการฝ่ายขาย 1   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 125  25 พ.ค.2562
  ช่างประจำโครงการ 3   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 130  25 พ.ค.2562
  คนสวน 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 150  25 พ.ค.2562
  เจ้าหน้าที่บัญชี 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 137  25 พ.ค.2562
  ธุรการก่อสร้าง 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 140  25 พ.ค.2562
  ฝ่ายจัดซื้อ 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 133  25 พ.ค.2562
  พนักงานเดินเอกสารและประสานงาน(ชาย) 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 192  25 พ.ค.2562
  เลขานุการ 1   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 141  25 พ.ค.2562
  นักวิชาการส่งเสริม 2   หจก.อันดามันการเกษตร 343  24 พ.ค.2562
  คนงาน (ด่วน)วันละ350 2   หจก.เจริญแบบเหล็กนั่งร้านตรัง 863  24 พ.ค.2562
  พนักงานประจำร้าน 1   ร้านชัยสินเครื่องพระ 1042  24 พ.ค.2562
  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1   รพ. หาดสำราญฯ 615  24 พ.ค.2562
  เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อทั่วไป 2   บริษัท โจวี รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 508  24 พ.ค.2562
  พนักงานทั่วไป 1   รพ. หาดสำราญฯ 954  24 พ.ค.2562
  นักจิตวิทยา 1   รพ. หาดสำราญฯ 318  24 พ.ค.2562
  พยาบาลวิชาชีพ 2   รพ. หาดสำราญฯ 292  24 พ.ค.2562
  ฝ่ายบุคคล 1   บริษัท ซี.ที.เอ็ม.วู้ด 599  24 พ.ค.2562
  ครูผู้ช่วย Part time (ตรวจงาน) 1   คุมอง(ตรงข้ามสรรพากร) 1095  24 พ.ค.2562
  ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าและตรวจรับสินค้า++ด่วนมาก 1   บ.ซี อาร์ ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขาตรัง 554  24 พ.ค.2562
  หัวหน้าแผนกส่งออก 1   บริษัท ไทยแมคเอสทีอาร์ จำกัด (สาขาตรัง) 453  24 พ.ค.2562
  พนักงานทำงานในไลน์ผลิต 10   ตรังการพิมพ์ จำกัด 272  24 พ.ค.2562
  ช่างพิมพ์ 5   ตรังการพิมพ์ จำกัด 157  24 พ.ค.2562
  ช่างไดคัท 5   ตรังการพิมพ์ จำกัด 136  24 พ.ค.2562
  เจ้าหน้าธุรการและการตลาด 2   ตรังการพิมพ์ จำกัด 240  24 พ.ค.2562
  วิศวกรซ่อมบำรุง 1   ตรังการพิมพ์ จำกัด 147  24 พ.ค.2562
  จ.ป วิชาชีพ 1   ตรังการพิมพ์ จำกัด 160  24 พ.ค.2562
  ธุรการขาย 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 228  24 พ.ค.2562
  สถาปนิกออกแบบตกแต่งภายใน 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 139  24 พ.ค.2562
  ฝ่ายสินเชื่อ 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 158  24 พ.ค.2562
  ผู้จัดการสำนั้กงาน 1   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 162  24 พ.ค.2562
  ฝ่ายขายโครงการ 3   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 139  24 พ.ค.2562
  ผู้จัดการฝ่ายขาย 1   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 123  24 พ.ค.2562
  ช่างประจำโครงการ 3   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 138  24 พ.ค.2562
  คนสวน 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 143  24 พ.ค.2562
  เจ้าหน้าที่บัญชี 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 168  24 พ.ค.2562
  ธุรการก่อสร้าง 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 169  24 พ.ค.2562
  ฝ่ายจัดซื้อ 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 155  24 พ.ค.2562
  พนักงานเดินเอกสารและประสานงาน(ชาย) 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 198  24 พ.ค.2562
  เลขานุการ 1   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 158  24 พ.ค.2562
  พนักงานฝ่ายทะเบียน 3   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 383  24 พ.ค.2562
  ช่างเชื่อม,ช่างเชื่อมสเตนเลส 3   ร้าน ส.เหล็ก 166  24 พ.ค.2562
  เจ้าหน้าที่วิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ 1   โรงเรียนเสริมทักษะอัพเบรน 407  24 พ.ค.2562
  พนักงานร้านกาแฟ (ทำเบเกอรี่) 1   iRin Cafe (ไอรินคาเฟ่) 847  24 พ.ค.2562
  พนักงานบัญชี,ธุรการ,เสมียน 1   น.ส.กุมารี. บินหมูด 625  23 พ.ค.2562
  พนักงานขายลอตเตอรี่ในจังหวัดตรัง 6   ขายลอตเตอรี่ในตรัง 688  23 พ.ค.2562
  พนักงานขายลอตเตอรี่ในจังหวัดตรัง 6   ขายลอตเตอรี่ตรัง 392  23 พ.ค.2562
  พนักงานฝ่ายบัญชีภาษี 2   บริษัทตั้งใจยนตรการ 2004 จำกัด 357  23 พ.ค.2562
  ผู้ช่วยร้านเกมส์ 1   Max-i 656  23 พ.ค.2562
  แม่บ้าน 2   ร้านประดิษฐ์นาฬกา 747  23 พ.ค.2562
  พนักงานรักษาความปลอดภัย ด่วน 2   บริษัท โตโยต้าเมืองตรังผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 674  23 พ.ค.2562
  พนักงานขาย/ส่งของ 1   บริษัทตรังไอศกรีมวอลล์จำกัด 392  23 พ.ค.2562
  ช่างเคาะช่างสี มีฝีมือ ด้านรถยนต์ 5   บริษัทอู่เคไอที จำกัด 211  23 พ.ค.2562
  ผู้ช่วยกุ๊ก 1   ร้านอาหารซุ้มแซ่บตรัง 265  23 พ.ค.2562
  ผู้ช่วยกุ๊ก อาหารอิสาน 1   ร้านอาหารซุ้มแซ่บตรัง 231  23 พ.ค.2562
  ธุรการฝ่ายขาย 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 169  23 พ.ค.2562
  สถาปนิกออกแบบตกแต่งภายใน 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 146  23 พ.ค.2562
  ฝ่ายสินเชื่อ 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 170  23 พ.ค.2562
  ผู้จัดการสำนักงาน 1   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 138  23 พ.ค.2562
  ฝ่ายขายโครงการ 3   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 133  23 พ.ค.2562
  ผู้จัดการฝ่ายขาย 1   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 126  23 พ.ค.2562
  ช่างประจำโครงการ 3   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 128  23 พ.ค.2562
  คนสวน 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 138  23 พ.ค.2562
  เจ้าหน้าที่บัญชี 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 163  23 พ.ค.2562
  ธุรการก่อสร้าง 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 147  23 พ.ค.2562

 

สื่อกลางหางานออนไลน์โดยคนบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา


< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 หน้าถัดไป >
 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-1375-5353    
 
top