top
   
 

 ๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

      งานในตรัง

 
ลำดับ
ตำแหน่ง
อัตรา
หน่วยงาน / บริษัท
จำนวนการเปิดดู
วันที่ประกาศ
  พนักงานขายหน้าร้าน 1   สปอร์ทแมกส์ 3671  17 ส.ค.2561
  พนักงานหน่วยส่งสินค้า 2   บ.วิรุฬห์ผล(เสรี)จก. 3679  17 ส.ค.2561
  ผู้จัดการร้าน/พนักงานขาย 2   สปอร์ทเทค 3665  17 ส.ค.2561
  พนักงานฝ่ายบุคคล 4   บริษัท นาเมืองเพชรพาราวู้ด จำกัด 3674  17 ส.ค.2561
  พนักงานบัญชี 4   บริษัท นาเมืองเพชรพาราวู้ด จำกัด 3675  17 ส.ค.2561
  พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ 2   บริษัท นาเมืองเพชรพาราวู้ด จำกัด 3674  17 ส.ค.2561
  คิวซีโต๊ะเลื่อย 2   บจก.กฤษณ์นำชัย พาราวู้ด 3678  17 ส.ค.2561
  เชฟ/กุ๊กร้านอาหาร 2   Martini Bar&Restaurant 3674  17 ส.ค.2561
  พนง.บริการลูกค้า++++ด่วนมาก 1   ไทวัสดุ สาขาตรัง 3673  17 ส.ค.2561
  เจ้าหน้าที่ Technician support 1   บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) 3674  17 ส.ค.2561
  เจ้าหน้าที่ Technician support (ภาษาอังกฤษ) 1   บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) 3670  17 ส.ค.2561
  เจ้าหน้าที่ตาชั่งใหญ่ 1   บริษัทเอเซียแปซิฟิคพาราวู้ดจำกัด 3675  17 ส.ค.2561
  บาร์เทนเดอร์ 1   โรงแรมเรือรัษฏา 3672  17 ส.ค.2561
  พนักงานขับรถโฟลคลิฟท์(รายวัน) 1   บริษัทเอเซียแปซิฟิคพาราวู้ดจำกัด 3670  17 ส.ค.2561
  พนักงานเสริฟ 2   โรงแรมเรือรัษฏา 3676  17 ส.ค.2561
  เจ้าหน้าที่บัญชี 1   บริษัทเอเซียแปซิฟิคพาราวู้ดจำกัด 3672  17 ส.ค.2561
  Bell Boy 1   โรงแรมเรือรัษฏา 3678  17 ส.ค.2561
  Guest Service Agent (GSA) 1   โรงแรมเรือรัษฏา 3677  17 ส.ค.2561
  FB Manager 1   โรงแรมเรือรัษฏา 3673  17 ส.ค.2561
  เลขานุการ GM 1   โรงแรมเรือรัษฏา 3671  17 ส.ค.2561
  พนักงานตาชั่ง 4   บริษัทเพิ่มพูนผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 3672  17 ส.ค.2561
  พนักงานหน้าลาน 2   บริษัทเพิ่มพูนผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 3677  17 ส.ค.2561
  เช็คเกอร์ 2   บริษัทเพิ่มพูนผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 3673  17 ส.ค.2561
  เจ้าหน้าที่คลัง 1   บริษัทเพิ่มพูนผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 3678  17 ส.ค.2561
  เ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส 1   บริษัทเอเซียแปซิฟิคพาราวู้ดจำกัด 3674  17 ส.ค.2561
  เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส 1   บริษัทเอเซียแปซิฟิคพาราวู้ดจำกัด 3674  17 ส.ค.2561
  ผู้ช่วยหัวหน้าอัดน้ำยา(กลางคืน) 1   บริษัทเอเซียแปซิฟิคพาราวู้ดจำกัด 3671  17 ส.ค.2561
  ครูผู้ช่วย Part-time 2   คุมองตรัง (ตรงข้ามสรรพากรพื้นที่ตรัง) 3669  17 ส.ค.2561
  แคชเชียร์ 1   บจก.ตรังสุราทิพย์ 3675  17 ส.ค.2561
  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1   บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 3680  17 ส.ค.2561
  ประชาสัมพันธ์ 1   บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 3689  17 ส.ค.2561
  เลขานุการ 1   บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 3670  17 ส.ค.2561
  QC อัดน้ำยา 1   บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 3677  17 ส.ค.2561
  QC โรงเลื่อย 1   บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 3666  17 ส.ค.2561
  ช่างไม้ 3   บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 3670  17 ส.ค.2561
  เลขาสมุห์บัญชี 6   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3680  17 ส.ค.2561
  เลขาสมุดบัญชี 6   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3674  17 ส.ค.2561
  งานกราฟฟิค 3   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3673  17 ส.ค.2561
  ฝ่ายกิจกรรม 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3676  17 ส.ค.2561
  พนักงาน เซฟตี้ 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3673  17 ส.ค.2561
  เลขาGM 2   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3667  17 ส.ค.2561
  ผู้จัดการสาขา 5   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3672  17 ส.ค.2561
  โปรแกรมเมอร์ 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3668  17 ส.ค.2561
  ผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์ 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3680  17 ส.ค.2561
  ผู้ช่วยช่างเสริมสวย 1   ร้านนัดกันสวยแฮร์คัท 3676  17 ส.ค.2561
  ช่างเชื่อม,ผู้ช่วยช่าง 4   ร้าน ส. ช่างเหล็ก 3669  17 ส.ค.2561
  พนักงานถ่ายเอกสาร 1   มอ.ออ 3668  16 ส.ค.2561
  พนักงานเสริฟ 2   ร้านอาหารรุ่งมณฑา 3678  16 ส.ค.2561
  ประชาสัมพันธ์ 1   3670  16 ส.ค.2561
  เลขานุการ 1   บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 3677  16 ส.ค.2561
  QC อัดน้ำยา 1   บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 3671  16 ส.ค.2561
  QC โรงเลื่อย 1   บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 3676  16 ส.ค.2561
  ช่างไม้ 3   บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 3677  16 ส.ค.2561
  ผู้จัดการสำนักงาน 1   กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 3671  16 ส.ค.2561
  เลขานุการ 1   กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 3672  16 ส.ค.2561
  พยาบาลวิชาชีพ 3   บริษัท เวิลด์ เมด คลินิก จำกัด (เกาะพีพี) 3678  16 ส.ค.2561
  เสมียนแผนกวัตถุดิบ 2   บริษัท ทิพย์เมธา จำกัด 3679  16 ส.ค.2561
  เชฟ/กุ๊กร้านอาหาร 2   Martini Bar&Restaurant 3671  16 ส.ค.2561
  ผู้ช่วยห่อขนม 1   ข้าวเหนียวปิ้ง 3674  16 ส.ค.2561
  ผู้จัดการร้าน/พนักงานขาย 1   สปอร์ทเทค 3675  16 ส.ค.2561
  พนักงานล้างจาน 1   พงษ์โอชา สาขา3 3670  16 ส.ค.2561
  พนักงานรับออเดอร์(กลางคื่น) 1   พงษ์โอชา สาขา3 3676  16 ส.ค.2561
  พนักงานเสริฟ 2   โรงแรมเรือรัษฏา 3674  16 ส.ค.2561
  Bell Boy 1   โรงแรมเรือรัษฏา 3673  16 ส.ค.2561
  Guest Service Agent (GSA) 1   โรงแรมเรือรัษฏา 3679  16 ส.ค.2561
  FB Manager 1   โรงแรมเรือรัษฏา 3671  16 ส.ค.2561
  เลขานุการ GM 1   โรงแรมเรือรัษฏา 3674  16 ส.ค.2561
  เลขาสมุดบัญชี 6   บริษัท ตั้งใจยนจรการ จำกัด 3680  16 ส.ค.2561
  งานกราฟฟิค 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3669  16 ส.ค.2561
  ฝ่ายกิจกรรม 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3666  16 ส.ค.2561
  เซฟตี้ 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3668  16 ส.ค.2561
  เลขา GM 2   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3664  16 ส.ค.2561
  ผุ้จัดการสาขา 5   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3676  16 ส.ค.2561
  ช่างเชื่อม,ผู้ช่วยช่าง 3   ร้าน ส. ช่างเหล็ก 3676  16 ส.ค.2561
  พนักงานAudit 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด (ออฟฟิส) 3671  16 ส.ค.2561

 

สื่อกลางหางานออนไลน์โดยคนบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา


< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 หน้าถัดไป >
 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-1375-5353