top
   
 

 ๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

      งานในตรัง

 
ลำดับ
ตำแหน่ง
อัตรา
หน่วยงาน / บริษัท
จำนวนการเปิดดู
วันที่ประกาศ
  ผู้ช่วยในร้าน 3   ร้านเสบียง 4438  10 ม.ค.2562
  พนักงานส่งสินค้า (รถจักรยานยนต์) **ด่วน** 2   Kerry Express (สาขาห้วยยอด) 4450  10 ม.ค.2562
  คนทำความสะอาดรังนก 2   204/44 หมู่บ้านศรีตรัง 4440  10 ม.ค.2562
  พนักงานประจำร้าน (ด่วน) 1   ร้านดีพร้อมดิจิตอลแล็บ ตรัง 4438  10 ม.ค.2562
  Electrical Foreman 1   บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด 4439  10 ม.ค.2562
  Mechanical Foreman 2   บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด 4439  10 ม.ค.2562
  Electrical Engineer 1   บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด 4436  10 ม.ค.2562
  Accounting Staff 1   บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด 4438  10 ม.ค.2562
  Finance Staff 1   บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด 4438  10 ม.ค.2562
  พีอาร์ประจำไหมไทยคาราโอเกะ 10   โรงแรมวัฒนา พาร์ค 4440  10 ม.ค.2562
  การตลาด 1   กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 4438  10 ม.ค.2562
  ธุรการงานก่อสร้าง 1   กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 4439  10 ม.ค.2562
  ฝ่ายจัดซื้อ 2   กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 4437  10 ม.ค.2562
  ฝ่ายขายโครงการ 4   กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 4438  10 ม.ค.2562
  เลขานุการ 1   กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 4437  10 ม.ค.2562
  ผู้จัดการฝ่ายขาย 2   กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 4437  10 ม.ค.2562
  พนักงานบริการ**ด่วน** 2   โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา 4439  10 ม.ค.2562
  พนักงานต้อนรับ-ไร่เลย์ 2   Railay Great View Resort & Spa 4437  10 ม.ค.2562
  พนักงานขาย 2   โฮมโปร สาขาตรัง 4435  9 ม.ค.2562
  วิศวกรโครงการ 1   บจ.ซีวิล พี 4441  9 ม.ค.2562
  ครูผู้ช่วย(คณิตศาสตร์)part time 1   ศูนย์สอนพิเศษ(บ้านครูนินิ) 4440  9 ม.ค.2562
  พนักงานรักษาความปลอดภัย 1   โรงแรมเรือรัษฏา 4438  9 ม.ค.2562
  ครูสอนภาษาอังกฤษ Part time (ด่วน) 1   โรงเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษ 4437  9 ม.ค.2562
  พนักงานช่างซ่อมบำรุง ด่วน !! 1   แม็คโครสาขาตรัง 4439  9 ม.ค.2562
  อาจารย์ สาขาภาษาต่างประเทศ 1   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 4437  9 ม.ค.2562
  นักวิชาการศึกษา 2   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 4439  9 ม.ค.2562
  Demi-chef (ครัวอาหารจีน) 1   โรงเเรมเรือรัษฎา Rua Rasada Hotel 4439  9 ม.ค.2562
  ช่างไฟ/ช่างกล 2   หจก.พาราวีเนียร์ 4438  9 ม.ค.2562
  ฝ่ายขาย 10   บริษัท ดุสิตออโต้เซลส์ จำกัด 4437  9 ม.ค.2562
  คนสวน (ด่วนมาก) 2   บริษัท กันตังเอ็นเนอร์จี จำกัด 4434  9 ม.ค.2562
  เจ้าหน้าที่งานเกษตร (ด่วนมาก) 1   บริษัท กันตังเอ็นเนอร์จี จำกัด 4436  9 ม.ค.2562
  พนักงานทั่วไปในไลน์ผลิต 10   บจก.ตรังการพิมพ์ 4436  9 ม.ค.2562
  หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 1   บจก.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ 4436  9 ม.ค.2562
  เจ้าหน้าที่ขาย 2   บจก.ตรังการพิมพ์ 4436  9 ม.ค.2562
  พนักงานเสริฟประจำ 1   คลาวด์นายน์ คาเฟ่ 4436  9 ม.ค.2562
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(จป.วิชาชีพ) 1   บจก.ตรังการพิมพ์ 4436  9 ม.ค.2562
  เจ้าหน้าที่ ARTWORK 2   บจก.ตรังการพิมพ์ 4438  9 ม.ค.2562
  เจ้าหน้าที่ธุรการตลาด 1   บจก.ตรังการพิมพ์ 4436  9 ม.ค.2562
  Store&Receiving ด่วน!!!! 1   โรงเเรมเรือรัษฎา Rua Rasada Hotel 4436  9 ม.ค.2562
  Executive Chef 1   โรงเเรมเรือรัษฎา Rua Rasada Hotel 4436  9 ม.ค.2562
  Chief Steward (หัวหน้าแผนกล้างจาน) 1   โรงเเรมเรือรัษฎา Rua Rasada Hotel 4435  9 ม.ค.2562
  คนงานทำขนม 5   บจก.เค้กตรังเบเกอร์รี่ 4438  9 ม.ค.2562
  ฝ่ายขาย,ช่างซ่อม 4   หจก.ตรัง เอส ที กลการ 4435  9 ม.ค.2562
  พนักงานประจำสาขา 2   บริษัท เรดาร์เทเลคอม จำกัด 4438  9 ม.ค.2562
  กุ๊ก(พนักงานประจำ) 4   ชาบูฮิโตะ หอมหมื่นลี้ 4437  9 ม.ค.2562
  พนักงานเสิร์ฟ 4   ชาบูฮิโตะ หอมหมื่นลี้ 4434  9 ม.ค.2562
  บาร์น้ำ/เสริฟ์(ด่วน) 2   The park coffee 4436  9 ม.ค.2562
  คนตัดหญ้า(ชั่วคราว) 1   พื้นที่ส่วนตัว 4438  9 ม.ค.2562
  เสมียน 1   โรงงานปาล์มนาโต๊ะหมิง 4440  9 ม.ค.2562
  ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 2   ทับเที่ยงสัตวแพทย์ 4436  9 ม.ค.2562
  ฝ่ายการตลาด 1   กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 4438  9 ม.ค.2562
  วิศวกรโยธา 2   กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 4435  9 ม.ค.2562
  ธุรการงานก่อสร้าง 1   กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 4436  9 ม.ค.2562
  บัญชี 1   กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 4437  9 ม.ค.2562
  ฝ่ายจัดซื้อ 2   กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 4437  9 ม.ค.2562
  เลขานุการ 1   กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 4438  9 ม.ค.2562
  ฝ่ายขายโครงการ 4   กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 4436  9 ม.ค.2562
  ผู้จัดการฝ่ายขาย 2   กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 4436  9 ม.ค.2562
  ช่างเชื่อม,ช่างโครงหลังคา 2   ร้าน ส. ช่างเหล็ก 4437  9 ม.ค.2562
  พนักงานประจำร้าน 1   คลินิกส่วนตัว 4438  9 ม.ค.2562
  ผู้จัดการร้านซักรีด 3   ONETOP ซักรีด 4438  8 ม.ค.2562
  ครูผู้ช่วย(คณิตศาสตร์)part time 1   ศูนย์สอนพิเศษ 4439  8 ม.ค.2562
  ฝ่ายผลิต Part-Time 1   บริษัท โออินทร์ กรุ๊ป (แบรนด์โออินคัลเลอร์ฟูล) 4437  8 ม.ค.2562
  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าประจำพื้นที่ 5   บริษัท ทรู สาขาตรัง 4437  8 ม.ค.2562
  Barboy 1   mayalay beach resort 4438  8 ม.ค.2562
  Front Officer 2   ทับเทววัญ จำกัด 4440  8 ม.ค.2562
  ผู้ช่วยในร้าน 1   ร้านเสบียง 4438  8 ม.ค.2562
  reservation 1   ทับวารินทร์รีสอร์ท 4437  8 ม.ค.2562
  Housekeeping Supervisor 1   ทับวารินทร์รีสอร์ท 4437  8 ม.ค.2562
  Commis 1 1   ทับวารินทร์รีสอร์ท 4441  8 ม.ค.2562
  Commis 2 1   mayalay beach resort 4437  8 ม.ค.2562
  Commis2 1   ทับวารินทร์รีสอร์ท 4437  8 ม.ค.2562
  Human Resources Officer (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล) 1   ทับเทววัญ จำกัด 4439  8 ม.ค.2562
  พนักงานร้านถ่ายเอกสาร 2   ร้านถ่ายเอกสาร 4436  8 ม.ค.2562
  พนักงานบัญชี 1   หจก.เพื่อนนักเรียน 4437  8 ม.ค.2562

 

สื่อกลางหางานออนไลน์โดยคนบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา


< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 หน้าถัดไป >
 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-1375-5353