.
งานในตรัง
   
 

 ๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

      งานในตรัง

 
ลำดับ
ตำแหน่ง
อัตรา
หน่วยงาน / บริษัท
จำนวนการเปิดดู
วันที่ประกาศ
 Barboy/bar girl (พนักงานเสริืฟบาร์) 1  โรงแรมเรือรัษฎา 2490  2 ธ.ค.2556
 Waiter/waitress(พนักงานเสริ์ฟ) 2  โรงแรมเรือรัษฎา 2491  2 ธ.ค.2556
 Assistant Restaurant Manager 1  โรงแรมเรือรัษฎา 2492  2 ธ.ค.2556
 สันธิญา รีสอร์ท แอนด์ สปา ด่วน!!!!! 10  Santhiya Resorts And Spas 2490  2 ธ.ค.2556
 ผู้ช่วยโฟร์แมน 1  บริษัท เอส.ตรังคอมเพล็ก จำกัด 2490  2 ธ.ค.2556
 พนักงานขับรถ 1  บริษัท ฮกเอ๋ง จำกัด 2490  2 ธ.ค.2556
 พนักงานขับรถ 3  บริษัท ฮกเอ๋ง จำกัด 2489  2 ธ.ค.2556
 พนักงานอู่ซ่อมบำรุง 1  บริษัท ฮกเอ๋ง จำกัด 2490  2 ธ.ค.2556
 คนสวน 4  บริษัท ฮกเอ๋ง จำกัด 2490  2 ธ.ค.2556
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการขาย/หัวหน้าแผนกคลังสินค้ 9  บริษัท สลักศิลป์ จำกัด 2491  1 ธ.ค.2556
 พนักงานประจำร้าน 5  7-11 ปตท. ถนนรัษฎาตรัง 2489  1 ธ.ค.2556
 ครู/วิทยากร (อบรมภาษาอังกฤษ) ด่วน!! 2  KAP Education 2489  1 ธ.ค.2556
 ช่างปั้นดินประดิษฐ์ 2  ถนนคนเดิน 2490  30 พ.ย.2556
 ผู้จัดการร้าน 1  ซี คอมพิวเตอร์ 2489  30 พ.ย.2556
 เสมียน 1  นครตรังสอนขับรถยนต์ 2490  30 พ.ย.2556
 เสมียน 1  นครตรังสอนขับรถยนต์ 2490  30 พ.ย.2556
 ฝ่ายจัดซื้อ 1  โครงการ ว.แลนด์เฮ้าส์ตรัง 2489  30 พ.ย.2556
 เจ้าหน้าที่แผนกขนส่ง 1  บริษัท ฮกเอ๋ง จำกัด 2490  30 พ.ย.2556
 พนักงานขับรถ 3  บริษัท ฮกเอ๋ง จำกัด 2490  30 พ.ย.2556
 พนักงานอู่ซ่อมบำรุง 1  บริษัท ฮกเอ๋ง จำกัด 2489  30 พ.ย.2556
 คนสวน 4  บริษัท ฮกเอ๋ง จำกัด 2489  30 พ.ย.2556
 สอนสนทนาภาษาอังกฤษ 1  สอนสนทนาภาษาอังกฤษ 2491  30 พ.ย.2556
 ฝ่ายเจ้าหนี้-ลูกหนี้ 1  บริษัททีแอล แอล โลจิสติกส์จำกัด 2491  30 พ.ย.2556
 ฝ่ายเคลียร์เอกสาร 1  บริษัททีแอล แอล โลจิสติกส์จำกัด 2491  30 พ.ย.2556
 ผู้จัดการเขต 20  บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด 2491  29 พ.ย.2556
 นักร้อง 8  ห้องอาหารร่มฉัตร 2489  29 พ.ย.2556
 นักร้อง 8  ห้องอาหารร่มฉัตร 2489  29 พ.ย.2556
 ครูสอนพิเศษ 1  - 2492  29 พ.ย.2556
 พนักงานขายประจำจังหวัดตรัง 1  บริษัท ลาฟากรุ๊ป จำกัด 2490  29 พ.ย.2556
 พนักงานขายประจำจังหวัดตรัง 1  บริษัท ลาฟากรุ๊ป จำกัด 2491  29 พ.ย.2556
 พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QC) ประจำโต๊ะเลื่อย 1  บริษัท ศรีสุภาพ พาราวู้ด จำกัด 2490  29 พ.ย.2556
 พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QC) ประจำโต๊ะเลื่อย 1  บริษัท ศรีสุภาพ พาราวู้ด จำกัด 2491  29 พ.ย.2556
 พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ 2  บริษัท ศรีสุภาพ พาราวู้ด จำกัด 2491  29 พ.ย.2556
 Receptionist 1  โรงแรมศรีตรัง 2489  29 พ.ย.2556
 ผู้ช่วยพยาบาล 3  โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง 2490  29 พ.ย.2556
 เจ้าหน้าที่บัญชี 3  โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง 2492  29 พ.ย.2556
 ครูผู้ช่วยภาษาอังกฤษ 2  ศูนย์คุมองตรัง (ถ.วิเศษกุล) คลองห้วยยาง 2490  29 พ.ย.2556
 เจ้าหน้าที่โอเปอร์เรเตอร์ 2  โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง 2492  29 พ.ย.2556
 นักกายภาพบำบัด 2  โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง 2493  29 พ.ย.2556
 นักเทคนิคการแพทย์ 1  โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง 2492  29 พ.ย.2556
 เจ้าหน้าที่แผนกขนส่ง 1  บริษัท ฮกเอ๋ง จำกัด 2491  29 พ.ย.2556
 พนักงานขับรถ 3  บริษัท ฮกเอ๋ง จำกัด 2490  29 พ.ย.2556
 พนักงานอู่ซ่อมบำรุง 1  บริษัท ฮกเอ๋ง จำกัด 2490  29 พ.ย.2556
 คนสวน 4  บริษัท ฮกเอ๋ง จำกัด 2491  29 พ.ย.2556
 ฝ่ายขาย 2  โึครงการ ว.แลนด์เฮาส์ 2492  29 พ.ย.2556
 ผู้จัดการฝ่ายขาย 1  โึครงการ ว.แลนด์เฮาส์ 2491  29 พ.ย.2556
 การตลาด 1  โึครงการ ว.แลนด์เฮาส์ 2491  29 พ.ย.2556
 กราฟิก อีคอมเมิร์ต 1  โึครงการ ว.แลนด์เฮาส์ 2491  29 พ.ย.2556
 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 1  โึครงการ ว.แลนด์เฮาส์ 2490  29 พ.ย.2556
 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 1  โึครงการ ว.แลนด์เฮาส์ 2492  29 พ.ย.2556
 พนักงานประจำร้าน 1  3rd Place Coffee 2490  28 พ.ย.2556
 เจ้าหน้าที่แผนกขนส่ง 1  บริษัท ฮกเอ๋ง จำกัด 2490  28 พ.ย.2556
 พนักงานขับรถ 3  บริษัท ฮกเอ๋ง จำกัด 2490  28 พ.ย.2556
 เจ้าหน้าที่แผนกขนส่ง 1  บริษัท ฮกเอ๋ง จำกัด 2490  28 พ.ย.2556
 คนสวน 4  บริษัท ฮกเอ๋ง จำกัด 2492  28 พ.ย.2556
  ผู้ช่วยกุ๊ก 1  ร้านเกาะลิบง สาขา 3 2493  28 พ.ย.2556
 แม่บ้าน 2  โรงแรมศรีตรัง 2489  28 พ.ย.2556
 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 1  โึครงการ ว.แลนด์เฮาส์ 2491  28 พ.ย.2556
 นักร้อง 5  ห้องอาหารร่มฉัตร 2489  28 พ.ย.2556
 พนักงานบัญชี (ด่วนมาก) 3  บจก. ศรีเจริญทรัพย์ พาราวู้ด 2492  28 พ.ย.2556

สื่อกลางหางานออนไลน์โดยคนบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา


< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 หน้าถัดไป >
 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702