top
   
 

 ๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

      งานในตรัง

 
ลำดับ
ตำแหน่ง
อัตรา
หน่วยงาน / บริษัท
จำนวนการเปิดดู
วันที่ประกาศ
  แม่บ้าน (part time) 1   บมจ.อะมานะฮ์ลิสซิ่ง สาขาตรัง 1022  23 ม.ค.2563
  พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า 10   บริษัทPBD Group Sale & Serviceสาขาตรัง 271  23 ม.ค.2563
  **ด่วน**หัวหน้ากะฝ่ายผลิตน้่ำยางข้น 1   บจก.ไทยล่ำเฮ็งรับเบอร์อินดัสตรี้ 359  23 ม.ค.2563
  เจ้าหน้าที่จัดอบรม 2   บริษัทเวิลด์ เทรนนิ่ง จำกัด 469  23 ม.ค.2563
  ครูผู้ช่วยภาษาไทย Part-time 1   ศูนย์คุมองตรัง (ถ.วิเศษกุล) คลองห้วยยาง 418  23 ม.ค.2563
  พนักงานจัด-ส่งสินค้า ***ด่วน*** 3   บริษัท สลักศิลป์ จำกัด(ร้านสลักศิลป์ฟู้ดส์ช็อป) 670  23 ม.ค.2563
  เจ้าหน้าที่ีรักษาความปลอดภัย(รปภ.) 1   บริษัท ไทยแมคเอสทีอาร์ จำกัด (สาขาตรัง) 521  23 ม.ค.2563
  พนักงานฝ่ายทะเบียน ด่วน** 3   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 267  23 ม.ค.2563
  ฝ่ายเช่าซื้อ ด่วน 3   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 153  23 ม.ค.2563
  ฝ่ายวิเเคราะห์สินเชื่อ ด่วน 2   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 228  23 ม.ค.2563
  เสริฟ 1   โรงกาแฟมาเจอนี่ 523  23 ม.ค.2563
  ร้านขายอาหารฟู้ดเซ็นเตอร์ 2   บริษัท สิริบรรณช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ จำกัด 1287  22 ม.ค.2563
  เจ้าหน้าที่บัญชี 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 184  22 ม.ค.2563
  ผู้จัดการฝ่ายขาย 1   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 129  22 ม.ค.2563
  โฟร์แมน 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 144  22 ม.ค.2563
  วิศวกรโยธา 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 109  22 ม.ค.2563
  เจ้าหน้าที่Artwork 1   บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด 183  22 ม.ค.2563
  ช่างเทคนิค 3   บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด 106  22 ม.ค.2563
  Bell Boy 1   โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง 149  22 ม.ค.2563
  พนักงานเสิร์ฟ ประจำห้องอาหารเช้า (ด่วน) 1   โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง 357  22 ม.ค.2563
  Guest Service Agent 1   โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง 186  22 ม.ค.2563
  Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก) 1   โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง 241  22 ม.ค.2563
  Commis III 5   โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง 163  22 ม.ค.2563
  Steward พนักงานล้างจาน 2   โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง 237  22 ม.ค.2563
  พนักงานเสิร์ฟ (Pier88) 2   โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง 202  22 ม.ค.2563
  Direct Sales 5   ทีเน็ตโฟน 293  22 ม.ค.2563
  Direct Sales 5   ทีเน็ตโฟน 171  22 ม.ค.2563
  เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร 1   บริษัท ตั้งใจกลการ จำกัด 504  22 ม.ค.2563
  ครูผู้ช่วยPart-time 1   ศูนย์คุมองตรัง (ถ.วิเศษกุล) คลองห้วยยาง 502  22 ม.ค.2563
  ล่ามแปลภาษาจีน 1   บริษัท พูนทรัพย์ ชาร์โคล วู๊ด 122  22 ม.ค.2563
  พนักงานขาย (ด่วน) 2   บริษัท เอส เอ็ม ดี เอสเตท แมนเนทเมนท์ 613  22 ม.ค.2563
  สัตวบาล 1   บริษัทเพิ่มพูนผลิตภัณฑ์ อาหาร จำกัด 394  22 ม.ค.2563
  มือเชือด 1   บริษัทเพิ่มพูนผลิตภัณฑ์ อาหาร จำกัด 147  22 ม.ค.2563
  พนักงานฝ่ายผลิต 2   บริษัทเพิ่มพูนผลิตภัณฑ์ อาหาร จำกัด 546  22 ม.ค.2563
  ฝ่ายเจ้าหนี้ 3   บริษัท ทีแอลแอลโลจิสติกส์ 235  22 ม.ค.2563
  ฝ่ายลูกหนี้ 3   บริษัท ทีเเอลแอลโลจิสติกส์ จำกัด 205  22 ม.ค.2563
  เบลบอยชาย (ด่วน) 1   โรงแรมตรัง 210  22 ม.ค.2563
  ฝ่ายจัดส่ง 1   หจก.ตรังซัพพลาย 765  22 ม.ค.2563
  ช่างคอมพิวเตอร์ / ไอที 1   หจก.ตรังซัพพลาย 281  22 ม.ค.2563
  เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพ 1   บริษัท ตั้งใจกลการ จำกัด 531  22 ม.ค.2563
  พนักงานเซฟตี้ (ขับขี่ปลอดภัย) 1   บริษัท ตั้งใจกลการ จำกัด 412  22 ม.ค.2563
  ฝ่ายโภชนาการ 1   โรงเรียนพรศิริกุล 736  22 ม.ค.2563
  พนักงานขับรถส่งของ 2   หจก.นำวิทยา 1344  22 ม.ค.2563
  พนักงานฝ่ายทะเบียน ด่วน** 3   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 287  22 ม.ค.2563
  เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานและครูผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ 1   โรงเรียนแอนนาสอนภาษา ตรัง 1049  21 ม.ค.2563
  พนักงานบัญชี 3   บริษัทซี.วาย.ไวร์เลส จำกัด 607  21 ม.ค.2563
  ผู้ช่วยสมห์บัญชี 1   บริษัทซี.วาย.ไวร์เลส จำกัด 509  21 ม.ค.2563
  สมุห์บัญชี 1   บริษัทซี.วาย.ไวร์เลส จำกัด 300  21 ม.ค.2563
  เบลบอยชาย (ด่วน) 1   โรงแรมตรัง 227  21 ม.ค.2563
  เจ้าหน้าที่บัญชี 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 370  21 ม.ค.2563
  โฟร์แมน 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 132  21 ม.ค.2563
  ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการบ้าน 1   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 120  21 ม.ค.2563
  วิศวกรโยธา 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 98  21 ม.ค.2563
  พนักงานฝ่ายทะเบียน ด่วน* 3   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 260  21 ม.ค.2563
  ช่างไฟฟ้าในโรงงาน ด่วนๆๆๆๆๆๆ 2   บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 152  21 ม.ค.2563
  เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วนๆๆ 2   บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 180  21 ม.ค.2563
  พนักงานเครื่องตัด (ออฟเซ็ท) 3   บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 124  21 ม.ค.2563
  ผู้ช่วยช่างพิมพ์ออฟเซ็ท ด่วนๆๆๆ 3   บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 129  21 ม.ค.2563
  พนักงานไลน์ผลิต ด่วนๆ 10   บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 211  21 ม.ค.2563
  แคชเชียรหน้าลาน 1   ปตท.นานอน 459  21 ม.ค.2563
  พนักงานฝ่ายผลิต ด่วน!! 10   บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด 385  21 ม.ค.2563
  นักเทคนิคการแพทย์ 2   ห้วยยอดรวมแพทย์คลินิก 296  21 ม.ค.2563
  ที่ปรึกษาด้านการเงิน 2   บริษัท เจนเนอราลี่ 252  21 ม.ค.2563
  พนักงานเสิร์ฟ 3   ShabuHito หอมหมื่นลี้ 819  21 ม.ค.2563
  ช่างเชื่อม 2   บจก.พารากอนอกรีเทค 238  21 ม.ค.2563
  ช่างเชื่อม 2   บจก.พารากอนอกรีเทค 128  21 ม.ค.2563
  พนักงานทำความสะอาดรังนก 2   204/41 หมู่บ้านศรีตรัง 343  21 ม.ค.2563
  เจ้าหน้าที่ ARTWORK 1   บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด 134  21 ม.ค.2563
  จป.วิชาชีพ 1   บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด 126  21 ม.ค.2563
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 1   บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด 149  21 ม.ค.2563
  ช่างเทคนิค 3   บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด 123  21 ม.ค.2563
  แม่บ้านสำนักงาน 1   บริษัทพี.เอส.ที.พาราวู้ด จำกัด 277  21 ม.ค.2563
  พนักงานฝ่ายทะเบียน 2   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 273  21 ม.ค.2563
  พนักงานควบคุมเครื่องจักร CNC 1   บริษัทแปลนครีเอชั่นส์ จำกัด 234  21 ม.ค.2563
  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ร้านค้า 1   บริษัทแปลนครีเอชั่นส์ จำกัด 571  21 ม.ค.2563

 

สื่อกลางหางานออนไลน์โดยคนบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา


< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 หน้าถัดไป >
 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-1375-5353