top
   
 

 ๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

      งานในตรัง

 
ลำดับ
ตำแหน่ง
อัตรา
หน่วยงาน / บริษัท
จำนวนการเปิดดู
วันที่ประกาศ
  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1   หจก.เหล็กทองวิศวกรรม 504  28 มี.ค.2563
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ***ด่วนๆ*** 1   บจก.ตรังไม้ยางพารา 329  28 มี.ค.2563
  เด็กซื้ออะไหล่ซื้อของ 2   บริษัทอู่เคไอที จำกัด 650  27 มี.ค.2563
  พนักงานบริหารงานทั่วไป 1   บริษัท สยาม โลโยลา จำกัด 943  27 มี.ค.2563
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ด่วนๆ 1   บจก.ตรังไม้ยางพารา 374  27 มี.ค.2563
  Technician support helpdesk 5   บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) 3BB 330  27 มี.ค.2563
  ฝ่ายขายโครงการบ้าน 1   โครงการบ้านเบญจศิริ (บจก.โคกหล่อ ลีฟวิ่งโฮม) 386  26 มี.ค.2563
  คนสวน **ด่วน** 1   บริษัท ฮกเอ๋ง จำกัด 344  26 มี.ค.2563
  ฝ่ายบุคคล 1   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 505  26 มี.ค.2563
  นักวิชาการส่งเสริม ปฐพี- พืช 3   หจก.อันดามันการเกษตร 406  26 มี.ค.2563
  ที่ปรึกษาการขายรถใหญ่ 3   บริษัทอีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด สาขาห้วยยอด 160  26 มี.ค.2563
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุุคคล 1   บจก.ตรังไม้ยางพารา 436  26 มี.ค.2563
  เลขานุการ/ประสานงาน 1   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 360  25 มี.ค.2563
  ฝ่ายขายโครงการบ้าน 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 132  25 มี.ค.2563
  ผู้จัดการฝ่ายขาย 1   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 100  25 มี.ค.2563
  หัวหน้าบัญชี 1   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 108  25 มี.ค.2563
  พนักงานเดินเอกสารและประสานงาน(ชาย) 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 335  25 มี.ค.2563
  ช่างเทคนิค 2   บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด 96  25 มี.ค.2563
  จป.วิชาชีพ 1   บริษัทไทยสากลบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด 98  25 มี.ค.2563
  หัวหน้าฝ่ายผลิต 1   บริษัทไทยสากลบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด 144  25 มี.ค.2563
  แม่บ้าน 1   คาเมร่อน ไอส์แลนด์ รีสอร์ต 676  25 มี.ค.2563
  แม่บ้าน 1   คาเมร่อน ไอส์แลนด์ รีสอร์ต 257  25 มี.ค.2563
  คนสวน/ช่าง 1   คาเมร่อน ไอส์แลนด์ รีสอร์ต 333  25 มี.ค.2563
  ช่างไฟฟ้า 2   หจก. ดีวา คอนสตรัคชั่น 218  25 มี.ค.2563
  แม่บ้าน 1   บ้านอยู่อาศัย 1031  25 มี.ค.2563
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 1   บจก.ตรังไม้ยางพารา 624  25 มี.ค.2563
  พี่เลี้ยงเด็กแม่บ้าน 1   ส่วนตัว 771  25 มี.ค.2563
  ช่างเทคนิค 2   หจก.โรงอิฐภูทอง 231  24 มี.ค.2563
  แม่บ้าน 1   บริษัท มิกซ์คอน จำกัด 791  24 มี.ค.2563
  นักการ 1   บริษัท มิกซ์คอน จำกัด 246  24 มี.ค.2563
  พนักงานขาย 1   หจก.บิ๊กโฮมเฟอร์นิเจอร์ 662  24 มี.ค.2563
  พนักงานฝ่ายขาย 10   นิยมกรุ๊ป 506  24 มี.ค.2563
  พนักงานขับรถไถ 1   บริษัท ไซท์แมน แมชชีนนารี (ไทยแลนด์) จำกัด 120  24 มี.ค.2563
  พนักงานขับรถตัก 1   บริษัท ไซท์แมน แมชชีนนารี (ไทยแลนด์) จำกัด 90  24 มี.ค.2563
  ที่ปรึกษาการขายรถยนต์ 5   บจก.อีซูซูอันดามันเซลส์ สาขาตรัง 271  24 มี.ค.2563
  พนักงานรายวัน ฝ่ายผลิต 23   บมจ.ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล (ปุ้มปุ้ย) 682  23 มี.ค.2563
  มาร์คกี้ 3   S R. Snooker Academy Trang 596  23 มี.ค.2563
  ช่างควบคุมเครื่องจักร 1   หจก.สุ่นหลี โพลีพลาส 206  23 มี.ค.2563
  พนักงานศูนย์ซ่อม นาป้อ*** 2   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 248  23 มี.ค.2563
  พนังงานขับรถ 1   บริษัท สุริยสินธุ์ จำกัด 934  23 มี.ค.2563
  พนักงานบัญชี 1   ห้างหุ้นส่วนจำกัด โสภาการบัญชีและธุรกิจ 361  23 มี.ค.2563
  พนักงานจัดเรียงไม้แห้ง 5   บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 282  23 มี.ค.2563
  พนักงานขับรถไถ 4   บริษัท ไซท์แมน แมชชีนนารี (ไทยแลนด์) จำกัด 205  23 มี.ค.2563
  พนักงานขับรถตัก 1   บริษัท ไซท์แมน แมชชีนนารี (ไทยแลนด์) จำกัด 76  23 มี.ค.2563
  พนักงานขับรถแม็คโคร 1   บริษัท ไซท์แมน แมชชีนนารี (ไทยแลนด์) จำกัด 93  23 มี.ค.2563
  วิศวกรระบบสุขาภิบาล 2   กิจการร่วมค้า TWB&SIKIT 270  22 มี.ค.2563
  วิศวกรเครื่องกล 2   กิจการร่วมค้า TWB&SIKIT 189  22 มี.ค.2563
  โฟร์แมน 4   กิจการร่วมค้า TWB&SIKIT 340  22 มี.ค.2563
  วิศวกรโยธาประจำโครง OE 2   กิจการร่วมค้า TWB&SIKIT 228  22 มี.ค.2563
  เจ้าหน้าที่ จป. ระดับปฎฺิษัติงาน 2   กิจการร่วมค้า TWB&SIKIT 350  22 มี.ค.2563
  วิศวกรโยธาประจำโครง PE 2   กิจการร่วมค้า TWB&SIKIT 164  22 มี.ค.2563
  วิศวกรโยธาประจำโครง SE 4   กิจการร่วมค้า TWB&SIKIT 261  22 มี.ค.2563
  พนักงานเขียนแบบ autocad 4   กิจการร่วมค้า TWB&SIKIT 151  22 มี.ค.2563
  หัวหน้าฝ่ายผลิต 1   ไทยสากลบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด 188  21 มี.ค.2563
  จ.ป วิชาชีพ 1   ไทยสากลบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด 177  21 มี.ค.2563
  ช่างเทคนิค 2   ไทยสากลบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด 228  21 มี.ค.2563
  ทั่วไป 5   ไทยสากลบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด 750  21 มี.ค.2563
  พนักงานเขียนแบบ autocad 4   กิจการร่วมค้า TWB&SIKIT 342  21 มี.ค.2563
  พนักงานบัญชี ด่วนๆ 1   ห้างหุ้นส่วนจำกัด โสภาการบัญชีและธุรกิจ 347  21 มี.ค.2563
  พนักงานศูนย์ซ่อม นาป้อ*** 2   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 273  21 มี.ค.2563
  เจ้าหน้าที่บัญชี 1   บริษัท อันดามัน วู้ด จำกัด (สำนักงานใหญ่) 352  21 มี.ค.2563
  ไดเร็คเซลล์(การตลาด) 20   บริษัทสยามชัย เซอร์วิส จำกัด สาขาเมืองตรัง 726  21 มี.ค.2563
  รับสมัครพนักงานดูแลเพจร้านและเว็บไซต์ 1   ทีเน็ตโฟน 982  20 มี.ค.2563
  พนักงานทั่วไป 1   วีทัชกราฟฟิคตรัง 1361  20 มี.ค.2563
  เจ้าหน้าที่ Technician support helpdesk 5   บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) 3BB 369  20 มี.ค.2563
  ช่างเชื่อม 3   ช่างเชื่อมงานเหล็ก 253  20 มี.ค.2563
  พนักงานร้านกาแฟ 5   Gray18cafe 1157  20 มี.ค.2563
  ฝ่ายขายโครงการบ้าน 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 248  20 มี.ค.2563
  นักโภชนาการ 1   บริษัทมัม-คูซีนจำกัด 287  20 มี.ค.2563
  พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า 10   บริษัทPBD Group Sales & Seviceสาขาตรัง 331  20 มี.ค.2563
  จป.วิชาชีพ 1   บริษัทไทยสากลบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด 148  20 มี.ค.2563
  พนักงานรายวัน ฝ่ายผลิต 35   บมจ.ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล (ปุ้มปุ้ย) 705  20 มี.ค.2563
  ช่างเทคนิค 3   บริษัทไทยสากลบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด 141  20 มี.ค.2563
  หัวหน้าฝ่ายผลิต 1   บริษัทไทยสากลบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด 194  20 มี.ค.2563
  พนักงานบัญชี 1   ห้างหุ้นส่วนจำกัด โสภาการบัญชีและธุรกิจ 247  20 มี.ค.2563

 

สื่อกลางหางานออนไลน์โดยคนบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา


< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 หน้าถัดไป >
 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-1375-5353