top
   
 

 ๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

      งานในตรัง

 
ลำดับ
ตำแหน่ง
อัตรา
หน่วยงาน / บริษัท
จำนวนการเปิดดู
วันที่ประกาศ
  พนังงานส่งพัสดุ 3 ตำแหน่ง เมืองตรัง 3   ๋J&T 691  24 ม.ค.2563
  ธุรการ ผู้ชาย 1   ๋J&T 400  24 ม.ค.2563
  นักวิชาการส่งเสริม ภาคปฐพี พืชสวน 2   หจก.อันดามันการเกษตร 156  24 ม.ค.2563
  Supervisor (หัวหน้าคนงาน) 1   บริษัท ไซท์แมน แมชชีนนารี (ไทยแลนด์) จำกัด 174  24 ม.ค.2563
  เจ้าหน้าที่คลังวัตถุดิบ (งานออฟเซ็ท) 2   บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 129  24 ม.ค.2563
  ช่างไฟฟ้า ด่วนๆ 2   บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 51  24 ม.ค.2563
  เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วนๆๆ 1   บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 120  24 ม.ค.2563
  ผู้ช่วยช่างพิมพ์ออฟเซ็ท ด่วนๆๆๆ 3   บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 61  24 ม.ค.2563
  พนักงานจัดส่งสินค้า (ด่วนๆๆๆๆๆ) 2   บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 336  24 ม.ค.2563
  พนักงานทั่วไป (ไลน์ผลิต) ออฟเซ็ท ด่วนๆๆๆ 3   บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 88  24 ม.ค.2563
  พนักงานฝ่ายทะเบียน ด่วน** 3   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 131  24 ม.ค.2563
  เจ้าหน้าที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1   บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด 69  24 ม.ค.2563
  ช่างเทคนิค 3   บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด 33  24 ม.ค.2563
  หัวหน้าแผนกครัว 1   มายาเล บีช รีสอร์ท 55  24 ม.ค.2563
  บาร์บอย 1   มายาเล บีช รีสอร์ท 51  24 ม.ค.2563
  ผู้ช่วยกุ๊ก 1   มายาเล บีช รีสอร์ท 101  24 ม.ค.2563
  แม่บ้าน 1   มายาเล บีช รีสอร์ท 244  24 ม.ค.2563
  หัวหน้าแผนกอาหารและเครื่องดื่ม F&B 1   มายาเล บีช รีสอร์ท 106  24 ม.ค.2563
  พนักงานทั่วไป/แรงงาน(ด่วน) 2   มายาเล บีช รีสอร์ท 279  24 ม.ค.2563
  พนักงานเสริฟ (ด่วน) 2   มายาเล บีช รีสอร์ท 235  24 ม.ค.2563
  บาร์เทนเดอร์ 1   มายาเล บีช รีสอร์ท 57  24 ม.ค.2563
  กัปตันร้านอาหาร 1   มายาเล บีช รีสอร์ท 45  24 ม.ค.2563
  Spa Therapist (พนักงานนวด) 1   มายาเล บีช รีสอร์ท 44  24 ม.ค.2563
  Demi chef 1   มายาเล บีช รีสอร์ท 33  24 ม.ค.2563
  commis 2 (ด่วน) 1   มายาเล บีช รีสอร์ท 59  24 ม.ค.2563
  commis 1 (ด่วน) 1   มายาเล บีช รีสอร์ท 46  24 ม.ค.2563
  Vendor Coordinator 1   foodpanda 294  23 ม.ค.2563
  พนักงานไลน์ผลิต ออฟเซ็ท ด่วนๆๆ 5   บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด 165  23 ม.ค.2563
  ล่ามแปลภาษาจีน 1   บริษัท พูนทรัพย์ ชาร์โคล วู๊ด 50  23 ม.ค.2563
  เจ้าหน้าที่การตลาด สาขาห้วยยอด 2   สมหวังเงินสั่งได้ (บริษัทในกลุ่มธนาคารทิสโก้) 472  23 ม.ค.2563
  ช่างไฟ**ด่วนๆ 2   หจก. ดีวา คอนสตรัคชั่น 159  23 ม.ค.2563
  เจ้าหน้าที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1   บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด 74  23 ม.ค.2563
  จป.วิชาชีพ 1   บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด 58  23 ม.ค.2563
  ช่างเทคนิค 3   บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด 39  23 ม.ค.2563
  แม่บ้าน (part time) 1   บมจ.อะมานะฮ์ลิสซิ่ง สาขาตรัง 555  23 ม.ค.2563
  พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า 10   บริษัทPBD Group Sale & Serviceสาขาตรัง 180  23 ม.ค.2563
  **ด่วน**หัวหน้ากะฝ่ายผลิตน้่ำยางข้น 1   บจก.ไทยล่ำเฮ็งรับเบอร์อินดัสตรี้ 219  23 ม.ค.2563
  เจ้าหน้าที่จัดอบรม 2   บริษัทเวิลด์ เทรนนิ่ง จำกัด 292  23 ม.ค.2563
  ครูผู้ช่วยภาษาไทย Part-time 1   ศูนย์คุมองตรัง (ถ.วิเศษกุล) คลองห้วยยาง 228  23 ม.ค.2563
  พนักงานจัด-ส่งสินค้า ***ด่วน*** 3   บริษัท สลักศิลป์ จำกัด(ร้านสลักศิลป์ฟู้ดส์ช็อป) 456  23 ม.ค.2563
  เจ้าหน้าที่ีรักษาความปลอดภัย(รปภ.) 1   บริษัท ไทยแมคเอสทีอาร์ จำกัด (สาขาตรัง) 291  23 ม.ค.2563
  พนักงานฝ่ายทะเบียน ด่วน** 3   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 179  23 ม.ค.2563
  ฝ่ายเช่าซื้อ ด่วน 3   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 81  23 ม.ค.2563
  ฝ่ายวิเเคราะห์สินเชื่อ ด่วน 2   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 146  23 ม.ค.2563
  เสริฟ 1   โรงกาแฟมาเจอนี่ 358  23 ม.ค.2563
  ร้านขายอาหารฟู้ดเซ็นเตอร์ 2   บริษัท สิริบรรณช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ จำกัด 958  22 ม.ค.2563
  เจ้าหน้าที่บัญชี 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 95  22 ม.ค.2563
  ผู้จัดการฝ่ายขาย 1   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 56  22 ม.ค.2563
  โฟร์แมน 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 68  22 ม.ค.2563
  วิศวกรโยธา 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น 38  22 ม.ค.2563
  เจ้าหน้าที่Artwork 1   บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด 72  22 ม.ค.2563
  ช่างเทคนิค 3   บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด 37  22 ม.ค.2563
  Bell Boy 1   โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง 75  22 ม.ค.2563
  พนักงานเสิร์ฟ ประจำห้องอาหารเช้า (ด่วน) 1   โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง 205  22 ม.ค.2563
  Guest Service Agent 1   โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง 110  22 ม.ค.2563
  Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก) 1   โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง 157  22 ม.ค.2563
  Commis III 5   โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง 87  22 ม.ค.2563
  Steward พนักงานล้างจาน 2   โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง 162  22 ม.ค.2563
  พนักงานเสิร์ฟ (Pier88) 2   โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง 119  22 ม.ค.2563
  Direct Sales 5   ทีเน็ตโฟน 207  22 ม.ค.2563
  Direct Sales 5   ทีเน็ตโฟน 93  22 ม.ค.2563
  เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร 1   บริษัท ตั้งใจกลการ จำกัด 303  22 ม.ค.2563
  ครูผู้ช่วยPart-time 1   ศูนย์คุมองตรัง (ถ.วิเศษกุล) คลองห้วยยาง 252  22 ม.ค.2563
  ล่ามแปลภาษาจีน 1   บริษัท พูนทรัพย์ ชาร์โคล วู๊ด 51  22 ม.ค.2563
  พนักงานขาย (ด่วน) 2   บริษัท เอส เอ็ม ดี เอสเตท แมนเนทเมนท์ 414  22 ม.ค.2563
  สัตวบาล 1   บริษัทเพิ่มพูนผลิตภัณฑ์ อาหาร จำกัด 186  22 ม.ค.2563
  มือเชือด 1   บริษัทเพิ่มพูนผลิตภัณฑ์ อาหาร จำกัด 65  22 ม.ค.2563
  พนักงานฝ่ายผลิต 2   บริษัทเพิ่มพูนผลิตภัณฑ์ อาหาร จำกัด 281  22 ม.ค.2563
  ฝ่ายเจ้าหนี้ 3   บริษัท ทีแอลแอลโลจิสติกส์ 125  22 ม.ค.2563
  ฝ่ายลูกหนี้ 3   บริษัท ทีเเอลแอลโลจิสติกส์ จำกัด 109  22 ม.ค.2563
  เบลบอยชาย (ด่วน) 1   โรงแรมตรัง 137  22 ม.ค.2563
  ฝ่ายจัดส่ง 1   หจก.ตรังซัพพลาย 410  22 ม.ค.2563
  ช่างคอมพิวเตอร์ / ไอที 1   หจก.ตรังซัพพลาย 172  22 ม.ค.2563
  เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพ 1   บริษัท ตั้งใจกลการ จำกัด 307  22 ม.ค.2563
  พนักงานเซฟตี้ (ขับขี่ปลอดภัย) 1   บริษัท ตั้งใจกลการ จำกัด 302  22 ม.ค.2563

 

สื่อกลางหางานออนไลน์โดยคนบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา


< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 หน้าถัดไป >
 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-1375-5353