top
   
 

 ๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

      งานในตรัง

 
ลำดับ
ตำแหน่ง
อัตรา
หน่วยงาน / บริษัท
จำนวนการเปิดดู
วันที่ประกาศ
  เวรเปล/พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3   Worldmed Clinic 3362  8 พ.ค.2561
  แม่บ้านประจำคลินิก 3   Worldmed Clinic 3356  8 พ.ค.2561
  รับสมัครพนักงานตำแหน่ง พ่อครัว (ไทย-ฝรั่ง) 3   Worldmed Clinic 3357  8 พ.ค.2561
  รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Customer Service จำนวน 1 อั 3   Worldmed Clinic 3360  8 พ.ค.2561
  พนักงานในร้าน(เสริฟ+ล้างจาน+ผู้ช่วยกุ๊ก) 2   ร้านเสบียง 3363  8 พ.ค.2561
  หางานทำค่ะ 1   หางาน วุฒิปวช 3343  8 พ.ค.2561
  เลขานุการผู้บริหาร 1   กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 3361  8 พ.ค.2561
  เจ้าหน้าที่สต๊อกสินค้า 1   กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 3355  8 พ.ค.2561
  เจ้าหน้าที่บัญชี 3   กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 3360  8 พ.ค.2561
  หัวหน้าบัญชี 1   กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 3364  8 พ.ค.2561
  ผู้จัดการฝ่ายขาย 1   กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 3362  8 พ.ค.2561
  ธุรการก่อสร้าง 1   กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 3358  8 พ.ค.2561
  วิศวะโยธา 1   กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 3362  8 พ.ค.2561
  ฝ่ายขายโครงการ 3   กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 3358  8 พ.ค.2561
  พนักงานขาย 2   หจก.ธนภูมิ วี.เค. 3364  8 พ.ค.2561
  หางานเสริมทำ 1   หางานเสริมทำ,ใครรับตัวแทนสนใจค่ะ 3345  8 พ.ค.2561
  เลขานุการผู้บริหาร 1   กล่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป 3365  8 พ.ค.2561
  คีย์แมนคอมพิวเตอร์ 1   บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด 3364  8 พ.ค.2561
  คนงานรายวัน 10   บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด 3358  8 พ.ค.2561
  พนักงานชงน้ำ 10   ฟองหวานคอฟฟี 3360  8 พ.ค.2561
  จป.วิชาชีพ ด่วน 1   บริษัทนาเมืองเพชรพาราวู้ด จำกัด 3361  8 พ.ค.2561
  พนักงานตรวจสอบคุณภาพไม้ (QC) ด่วนๆๆ 2   บริษัท ซี.ที.เอ็ม.วู้ด จำกัด (สำนักงานใหญ่) 3361  8 พ.ค.2561
  กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก 2   ร้านอาหารรุ่งมณฑา 3372  8 พ.ค.2561
  แคชเชียร์ร้าน 1   ร้านอาหารรุ่งมณฑา 3364  8 พ.ค.2561
  พนักงานเสริฟหญิง 3   ร้านรุ่งมณฑา 3359  8 พ.ค.2561
  เจ้าหน้าที่การตลาด 3   โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม 3358  8 พ.ค.2561
  พนักงานขายประจำ 10000+ 1   สปอร์ทเทค ตรัง 3359  8 พ.ค.2561
  หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล (ด่วน) 1   บริษัทนาเมืองเพชรพาราวู้ด จำกัด 3368  8 พ.ค.2561
  พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ (ด่วน) 6   บริษัทนาเมืองเพชรพาราวู้ด จำกัด 3364  8 พ.ค.2561
  เจ้าหน้าที่วัตถุดิบ (ด่วน) 1   บริษัทนาเมืองเพชรพาราวู้ด จำกัด 3369  8 พ.ค.2561
  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงงาน 1   บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 3362  8 พ.ค.2561
  เจ้าหน้าที่ห้องแลปยาง 1   บริษัท โจวี รับเบอร์(ไทยแลนด์) จำกัด 3356  8 พ.ค.2561
  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ) ด่วน 1   บริษัทนาเมืองเพชรพาราวู้ด จำกัด 3365  8 พ.ค.2561
  พนักงานขับรถไถ (ด่วน) 1   บริษัทนาเมืองเพชรพาราวู้ด จำกัด 3362  8 พ.ค.2561
  จป.วิชาชีพ ด่วน 1   บริษัทนาเมืองเพชรพาราวู้ด จำกัด 3360  8 พ.ค.2561
  ผู้ช่วยกุ๊ก 2   บ.ฟู๊ดเฮ้าส์เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด 3363  8 พ.ค.2561
  หัวหน้างานผลิตนำ้ยางข้น 1   บริษัท ยางวีเอ จำกัด 3357  8 พ.ค.2561
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต 2   บริษัท ยางวีเอ จำกัด 3364  8 พ.ค.2561
  นักวิชาการส่งเสริมฝ่ายขาย 3   ห้างหุ้นส่วนอันดามันการเกษตร 3365  8 พ.ค.2561
  พนักงานทั่วไป 4   บริษัท ยางวีเอ จำกัด 3360  8 พ.ค.2561
  พนักงานผลิตน้ำยางข้น 7   บริษัท ยางวีเอ จำกัด 3364  8 พ.ค.2561
  เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน 2   บริษัทวายเคพี-เอฟเอ็ม โกลบอล ชิปยาร์ด จำกัด 3358  7 พ.ค.2561
  เวรเปล/พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3   Worldmed Clinic 3363  7 พ.ค.2561
  แม่บ้านประจำคลินิก 3   Worldmed Clinic 3363  7 พ.ค.2561
  รับสมัครพนักงานตำแหน่ง พ่อครัว (ไทย-ฝรั่ง) 3   Worldmed Clinic 3360  7 พ.ค.2561
  รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Customer Service จำนวน 1 อั 3   Worldmed Clinic 3365  7 พ.ค.2561
  หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง ด่วน!! 1   บมจ.สยามแม็คโครสาขาตรัง 3362  7 พ.ค.2561
  พนักงานขับรถยนต์ 4   บริษัท เคอรี่ เคอรี่ เอ็กเพรส สาขา้วยยอด 3361  7 พ.ค.2561
  พนักงานรายวัน ฝ่ายผลิต 24   บมจ.ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล (ปุ้มปุ้ย) 3360  7 พ.ค.2561
  พนักงานผู้ช่วยบัญชี 2   บริษัท ทองศักดิ์ กรุ๊ป 3374  7 พ.ค.2561
  วิศวกรโยธา 2   กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 3358  7 พ.ค.2561
  หัวหน้าฝ่ายขาย 1   กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 3361  7 พ.ค.2561
  เจ้าหน้าที่บัญชี 2   กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 3353  7 พ.ค.2561
  เจ้าหน้าที่IT 1   กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 3353  7 พ.ค.2561
  เจ้าหน้าที่สต็อกสินค้า 2   กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 3360  7 พ.ค.2561
  พนักงานขับรถ 1   ทับเทวัญ จำกัด 3364  7 พ.ค.2561
  หัวหน้าบัญชี 1   กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 3356  7 พ.ค.2561
  ฝ่ายขาย 3   กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 3358  7 พ.ค.2561
  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ม.ต้น) 1   โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 3361  7 พ.ค.2561
  พนักงานหน้าร้าน (น้ำผลไม้และเสื้อผ้า) 2   Somnow Cafè & Clothes 3363  7 พ.ค.2561
  คุณครผู้ช่วย parttime ด่วน!!! 3   คุมองห้วยยอด (ตรงข้ามบ้านสวนรื่นรมย์) 3362  7 พ.ค.2561
  นักเทคนิคการแพทย์ 2   KA LAB HEALTH CENTER 3356  7 พ.ค.2561
  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1   บริษัท ชินตามาร์เก็ต จำกัด 3360  7 พ.ค.2561
  หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล (ด่วน) 1   บริษัทนาเมืองเพชรพาราวู้ด จำกัด 3356  7 พ.ค.2561
  พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ (ด่วน) 6   บริษัทนาเมืองเพชรพาราวู้ด จำกัด 3363  7 พ.ค.2561
  เจ้าหน้าที่วัตถุดิบ (ด่วน) 1   บริษัทนาเมืองเพชรพาราวู้ด จำกัด 3364  7 พ.ค.2561
  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ) ด่วน 1   บริษัทนาเมืองเพชรพาราวู้ด จำกัด 3362  7 พ.ค.2561
  พนักงานขับรถไถ (ด่วน) 1   บริษัทนาเมืองเพชรพาราวู้ด จำกัด 3363  7 พ.ค.2561
  จป.วิชาชีพ ด่วน 1   บริษัทนาเมืองเพชรพาราวู้ด จำกัด 3358  7 พ.ค.2561
  บาริสต้า 1   โรงกาแฟมาเจอนี่ 3357  6 พ.ค.2561
  รับงานออกแบบเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาธุรกิจ (ฟรีแลนด์) 1   JOHDESIGN 3365  6 พ.ค.2561
  เวรเปล/พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3   Worldmed Clinic 3361  6 พ.ค.2561
  แม่บ้านประจำคลินิก 3   Worldmed Clinic 3359  6 พ.ค.2561
  รับสมัครพนักงานตำแหน่ง พ่อครัว (ไทย-ฝรั่ง) 3   Worldmed Clinic 3360  6 พ.ค.2561
  รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Customer Service จำนวน 1 อั 3   Worldmed Clinic 3364  6 พ.ค.2561

 

สื่อกลางหางานออนไลน์โดยคนบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา


< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 หน้าถัดไป >
 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-1375-5353    
 
top