๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

      งานในตรัง

   
ลำดับ
ตำแหน่ง
อัตรา
หน่วยงาน / บริษัท
จำนวนการเปิดดู
วันที่ประกาศ
 ธุรการชายหน้าไซน์งาน(ก่อสร้าง) 1  หจก. ดีวา คอนสตรัคชั่น 3025  20 ก.ย.2561
 โปรแกรมเมอร์ 1  บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3023  20 ก.ย.2561
 ผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์ 1  บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3025  20 ก.ย.2561
 เลขาสมุห์บัญชี 6  บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3024  20 ก.ย.2561
 งานกราฟฟิค 3  บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3025  20 ก.ย.2561
 พนักงานเสริฟ 1  ร้าน pizza mamma mia trang 3041  19 ก.ย.2561
 พนักงานฝ่ายตรวจการ 1  บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด (ออฟฟิส) 3022  19 ก.ย.2561
 พนักงานศูนย์บริการ 1  บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด (ออฟฟิส) 3027  19 ก.ย.2561
 พนักงานขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ 2  Speed insurance center 3050  19 ก.ย.2561
 ที่ปรึกษาทางการเงิน 10  สำนักงานเอไอเอ คุณเธียรไชย นิยม 3031  19 ก.ย.2561
 เจ้าหน้าที่ห้องแลปยาง ! 1  บริษัท โจวี รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 3034  19 ก.ย.2561
 เจ้าหน้าที่ธุรการ ด่วน! 1  บริษัท โจวี รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 3032  19 ก.ย.2561
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ด่วน! 1  บริษัท โจวี รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 3037  19 ก.ย.2561
 แม่บ้าน 4  โรงเรียนกวดวิชาวิทยานุสรณ์ 3047  19 ก.ย.2561
 อาจารย์วิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 2  โรงเรียนกวดวิชาวิทยานุสรณ์ 3030  19 ก.ย.2561
 พนักงานออฟฟิต 1  Kerry Express สาขาลำภูรา 3041  19 ก.ย.2561
 พนักงานเบเกอรี่ 1  โรงเเรมเรือรัษฎา Rua Rasada Hotel 3040  19 ก.ย.2561
 Guest Service Agent (GSA) 1  โรงเเรมเรือรัษฎา Rua Rasada Hotel 3032  19 ก.ย.2561
 เลขา GM 1  โรงเเรมเรือรัษฎา Rua Rasada Hotel 3025  19 ก.ย.2561
 PR Officer 1  โรงเเรมเรือรัษฎา Rua Rasada Hotel 3025  19 ก.ย.2561
 ผู้ช่วยเลขาเชฟ 1  โรงเเรมเรือรัษฎา Rua Rasada Hotel 3042  19 ก.ย.2561
 ช่างทั่วไป 1  โรงเเรมเรือรัษฎา Rua Rasada Hotel 3027  19 ก.ย.2561
 คนสวน(ด่วน) 1  บริษัท เอส แอนด์ เอช รับเบอร์ จำกัด 3029  19 ก.ย.2561
 เลขานุการ 1  บริษัท เท็นทู บิวเดอร์ จำกัด 3038  19 ก.ย.2561
 พนักงานออกตั๋วเครื่องบิน 1  หจก.นานาภัณฑ์ เซอร์วิส 3026  19 ก.ย.2561
 ***ช่างฝึกงานช่างยางรถยนต์*** 1  หจก.เทียนจ่าวหล่อดอก 3026  19 ก.ย.2561
 เลขานุการ 1  กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 3026  19 ก.ย.2561
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 1  กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 3025  19 ก.ย.2561
 ผู้ประสานงานภาคใต้ 1  เครือข่ายผู็ใช้ยาประเทศไทย 3041  19 ก.ย.2561
 พนักงานฝ่ายผลิต 5  บจก.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ 3029  19 ก.ย.2561
 PROCESS ENGINEER (วิศวกรกระบวนการผลิต) 1  บจก.ตรังการพิมพ์ 3040  19 ก.ย.2561
 PRODUCTION ENGINEER(วิศกรการผลิต) 1  บจก.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ 3036  19 ก.ย.2561
 กุ๊ก 1  โรงแรมวัฒนา พาร์ค 3035  19 ก.ย.2561
 สจ๊วต(ล้างจาน) 1  โรงแรมวัฒนา พาร์ค 3054  19 ก.ย.2561
 ช่างทำเล็บ 1  โอ๋เอ๋ เนลสปา 3029  19 ก.ย.2561
 ช่างเสริมสวย 1  โอ๋เอ๋ เนลสปา 3037  19 ก.ย.2561
 Laundry (พนักงานซัก รีด) 1  บริษัททับเทวัญ จำกัด(เกาะไหง จ.กระบี่) 3027  19 ก.ย.2561
 Chef de partie 1  บริษัททับเทวัญ จำกัด(เกาะไหง จ.กระบี่) (mayalay b 3025  19 ก.ย.2561
 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ) 1  บริษัททับเทวัญ จำกัด(เกาะไหง จ.กระบี่) (mayalay b 3024  19 ก.ย.2561
 commis1 1  บริษัททับเทวัญ จำกัด(เกาะไหง จ.กระบี่) 3025  19 ก.ย.2561
 ช่างซ่อมบำรุง **ด่วน** 1  บจ.โรงแรมธรรมรินทร์ 3046  19 ก.ย.2561
 บาร์น้ำ/พนักงานประจำร้านกาแฟ 3  The park coffee 3035  19 ก.ย.2561
 กุ๊ก 1  โรงกาแฟมาเจอนี่ 3027  19 ก.ย.2561
 พนักงานบริการลูกค้า , พนักงานจัดเรียงสินค้า 2  บจก.เมอร์รี่กรุ๊ป 3034  19 ก.ย.2561
 พนักงานขายและขับรถ 5  บจก. เจ แอนด์ วี ไอศกรีม จำกัด 3029  19 ก.ย.2561
 อาจารย์ 2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 3087  19 ก.ย.2561
 ฝ่ายการตลาด ขายทั้งในและต่างประเทศ(ด่วน) 2  บริษัท ดีแอนด์จี ฟู๊ดซัพพลาย จำกัด 3025  19 ก.ย.2561
 ช่างซ่อมบำรุง(ด่วน) 1  บริษัท ดีแอนด์จี ฟู๊ดซัพพลาย จำกัด 3027  19 ก.ย.2561
 จนท.บัญชี 1  แม็คโครสาขาตรัง 3050  19 ก.ย.2561
 พนักงานประจำร้าน ( ด่วน ) 1  ร้านดีพร้อมดิจิตอลแล็บ 3025  19 ก.ย.2561
 พนักงานบัญชีและการเงิน 2  บริษัท เอส เอ็ม ดี เอสเตท แมนเนจเมนท์ จำกัด 3022  19 ก.ย.2561
 เจ้าหน้าที่บัญชี 1  กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 3022  19 ก.ย.2561
 เจ้าหน้าที่บุคคล 1  รพ.วัฒนแพทย์ตรัง 3046  19 ก.ย.2561
 ผู้จัดการสำนักงาน 1  กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 3025  19 ก.ย.2561
 โปรแกรมเมอร์ 1  บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3021  19 ก.ย.2561
 ผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์ 1  บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3023  19 ก.ย.2561
 Laundry (พนักงานซัก รีด) 1  บริษัททับเทวัญ จำกัด(เกาะไหง จ.กระบี่) 3025  19 ก.ย.2561
 Captain Bar and Restaurant 2  บริษัททับเทวัญ จำกัด(เกาะไหง จ.กระบี่) 3024  19 ก.ย.2561
 เลขาสมุห์บัญชี 6  บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3023  19 ก.ย.2561
 งานกราฟฟิค 3  บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3021  19 ก.ย.2561
 Bartender 2  บริษัททับเทวัญ จำกัด(เกาะไหง จ.กระบี่) (mayalay b 3026  19 ก.ย.2561
 พนักงานขายส่งน้ำผลไม้..รายได้ดีมาก 5  เอเจเอฟเอนบี(สาขาตรัง) 3044  19 ก.ย.2561
 พนักงานส่งสินค้า (มันฝรั่งเลย์) 2  ่บจก.วิรุฬห์ผล(เสรี) 3054  18 ก.ย.2561
 พนังงานร้านกาแฟ 4  GRAY 18 CAFE 3025  18 ก.ย.2561
 ฝ่าย Audit 2  บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3027  18 ก.ย.2561
 ฝ่ายทะเบียนTLL 1  บริษัท ทีแอลแอลโลจิสติกส์ จำกัด 3027  18 ก.ย.2561
 Graphic Designer 2  THE BIZ AVENUE เดอะบิส อเวนิว 3023  18 ก.ย.2561
 พนักงานบัญชี 1  บริษัท กวงเล้ง ออโต้เซอร์วิส จำกัด 3028  18 ก.ย.2561
 ช่างซ่อมบำรุง 1  บริษัท ฮกเอ๋ง จำก้ด 3021  18 ก.ย.2561
 เจ้าหน้าที่งานเกษตร (ด่วนมาก) 1  บริษัท กันตังเอ็นเนอร์จี จำกัด 3024  18 ก.ย.2561
 พนักงานประจำร้าน ( ด่วน ) 1  ร้านดีพร้อมดิจิตอลแล็บ 3026  18 ก.ย.2561
 ช่างเครื่องกล (โฟร์แมน) 3  กรีนริเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด 3024  18 ก.ย.2561
 พนักงานขายส่งน้ำผลไม้ตามร้านค้า 5  เอเจเอฟเอนบี(สาขาตรัง) 3042  18 ก.ย.2561
 พนักงานเสริฟ 3  บางรักหมูกะทะ 3037  18 ก.ย.2561
 พนักงานเสิร์ฟ(หญิง) 1  ร้านเมถุน ตลาดชินตา 3043  18 ก.ย.2561

 

สื่อกลางหางานออนไลน์โดยคนบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา


< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 หน้าถัดไป >
 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702