top
   
 

 ๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

      งานในตรัง

 
ลำดับ
ตำแหน่ง
อัตรา
หน่วยงาน / บริษัท
จำนวนการเปิดดู
วันที่ประกาศ
  เลขานุการ GM 1   โรงแรมเรือรัษฏา 3355  17 ส.ค.2561
  พนักงานตาชั่ง 4   บริษัทเพิ่มพูนผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 3359  17 ส.ค.2561
  พนักงานหน้าลาน 2   บริษัทเพิ่มพูนผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 3364  17 ส.ค.2561
  เช็คเกอร์ 2   บริษัทเพิ่มพูนผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 3360  17 ส.ค.2561
  เจ้าหน้าที่คลัง 1   บริษัทเพิ่มพูนผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 3364  17 ส.ค.2561
  เ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส 1   บริษัทเอเซียแปซิฟิคพาราวู้ดจำกัด 3362  17 ส.ค.2561
  เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส 1   บริษัทเอเซียแปซิฟิคพาราวู้ดจำกัด 3362  17 ส.ค.2561
  ผู้ช่วยหัวหน้าอัดน้ำยา(กลางคืน) 1   บริษัทเอเซียแปซิฟิคพาราวู้ดจำกัด 3360  17 ส.ค.2561
  ครูผู้ช่วย Part-time 2   คุมองตรัง (ตรงข้ามสรรพากรพื้นที่ตรัง) 3359  17 ส.ค.2561
  แคชเชียร์ 1   บจก.ตรังสุราทิพย์ 3372  17 ส.ค.2561
  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1   บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 3361  17 ส.ค.2561
  ประชาสัมพันธ์ 1   บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 3360  17 ส.ค.2561
  เลขานุการ 1   บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 3355  17 ส.ค.2561
  QC อัดน้ำยา 1   บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 3357  17 ส.ค.2561
  QC โรงเลื่อย 1   บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 3355  17 ส.ค.2561
  ช่างไม้ 3   บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 3357  17 ส.ค.2561
  เลขาสมุห์บัญชี 6   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3357  17 ส.ค.2561
  เลขาสมุดบัญชี 6   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3356  17 ส.ค.2561
  งานกราฟฟิค 3   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3351  17 ส.ค.2561
  ฝ่ายกิจกรรม 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3354  17 ส.ค.2561
  พนักงาน เซฟตี้ 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3362  17 ส.ค.2561
  เลขาGM 2   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3357  17 ส.ค.2561
  ผู้จัดการสาขา 5   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3355  17 ส.ค.2561
  โปรแกรมเมอร์ 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3359  17 ส.ค.2561
  ผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์ 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3360  17 ส.ค.2561
  ผู้ช่วยช่างเสริมสวย 1   ร้านนัดกันสวยแฮร์คัท 3356  17 ส.ค.2561
  ช่างเชื่อม,ผู้ช่วยช่าง 4   ร้าน ส. ช่างเหล็ก 3358  17 ส.ค.2561
  พนักงานถ่ายเอกสาร 1   มอ.ออ 3359  16 ส.ค.2561
  พนักงานเสริฟ 2   ร้านอาหารรุ่งมณฑา 3356  16 ส.ค.2561
  ประชาสัมพันธ์ 1   3360  16 ส.ค.2561
  เลขานุการ 1   บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 3356  16 ส.ค.2561
  QC อัดน้ำยา 1   บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 3358  16 ส.ค.2561
  QC โรงเลื่อย 1   บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 3368  16 ส.ค.2561
  ช่างไม้ 3   บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 3356  16 ส.ค.2561
  ผู้จัดการสำนักงาน 1   กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 3358  16 ส.ค.2561
  เลขานุการ 1   กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 3358  16 ส.ค.2561
  พยาบาลวิชาชีพ 3   บริษัท เวิลด์ เมด คลินิก จำกัด (เกาะพีพี) 3360  16 ส.ค.2561
  เสมียนแผนกวัตถุดิบ 2   บริษัท ทิพย์เมธา จำกัด 3361  16 ส.ค.2561
  เชฟ/กุ๊กร้านอาหาร 2   Martini Bar&Restaurant 3354  16 ส.ค.2561
  ผู้ช่วยห่อขนม 1   ข้าวเหนียวปิ้ง 3362  16 ส.ค.2561
  ผู้จัดการร้าน/พนักงานขาย 1   สปอร์ทเทค 3363  16 ส.ค.2561
  พนักงานล้างจาน 1   พงษ์โอชา สาขา3 3358  16 ส.ค.2561
  พนักงานรับออเดอร์(กลางคื่น) 1   พงษ์โอชา สาขา3 3354  16 ส.ค.2561
  พนักงานเสริฟ 2   โรงแรมเรือรัษฏา 3359  16 ส.ค.2561
  Bell Boy 1   โรงแรมเรือรัษฏา 3357  16 ส.ค.2561
  Guest Service Agent (GSA) 1   โรงแรมเรือรัษฏา 3363  16 ส.ค.2561
  FB Manager 1   โรงแรมเรือรัษฏา 3359  16 ส.ค.2561
  เลขานุการ GM 1   โรงแรมเรือรัษฏา 3359  16 ส.ค.2561
  เลขาสมุดบัญชี 6   บริษัท ตั้งใจยนจรการ จำกัด 3358  16 ส.ค.2561
  งานกราฟฟิค 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3359  16 ส.ค.2561
  ฝ่ายกิจกรรม 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3361  16 ส.ค.2561
  เซฟตี้ 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3359  16 ส.ค.2561
  เลขา GM 2   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3359  16 ส.ค.2561
  ผุ้จัดการสาขา 5   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3358  16 ส.ค.2561
  ช่างเชื่อม,ผู้ช่วยช่าง 3   ร้าน ส. ช่างเหล็ก 3361  16 ส.ค.2561
  พนักงานAudit 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด (ออฟฟิส) 3364  16 ส.ค.2561
  โปรแกรมเมอร์ 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3359  16 ส.ค.2561
  ผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์ 1   บริษัท ตั้งใจยนตรการ จำกัด 3361  16 ส.ค.2561
  หางานครับ 1   งานล้างจาน 3356  15 ส.ค.2561
  พนักงานเสิร์ฟ/พนักงานปรุงอาหาร/พนักงานชงกาแฟ 2   ขนมจีน บ้านเรือนไทย นาตาล่วง 3363  15 ส.ค.2561
  พนักงานขนดิน 2   เจ้าของตัวเอง 3356  15 ส.ค.2561
  พนักงานเสิร์ฟ 2   ชิวล์ ชิวล์ 3357  15 ส.ค.2561
  QC อัดน้ำยา 1   บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 3361  15 ส.ค.2561
  QC โรงเลื่อย 1   บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 3359  15 ส.ค.2561
  ช่างไม้ 3   บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 3360  15 ส.ค.2561
  พนักงานพิมพ์เอกสาร 1   ร้านพีที ตรัง (เครื่องเขียน) 3360  15 ส.ค.2561
  ผู้จัดการสำนักงาน 1   กลุ่มในเครือมิตรตรังกรุ๊ป (ว.แลนด์เฮ้าส์ ) 3362  15 ส.ค.2561
  พนง.ขับรถโฟล์ทลิฟต์+++ด่วนมาก 1   ไทวัสดุ สาขาตรัง 3359  15 ส.ค.2561
  พนง.แคชเชียร์++++ด่วนมาก 1   ไทวัสดุ สาขาตรัง 3353  15 ส.ค.2561
  พนักงานทั่วไป (เสมียน) 1   เมืองตรังตรวจสภาพรถ 3354  15 ส.ค.2561
  ครูผู้ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์(part time) 1   คุมองตรัง(ใกล้ตลาดกองทุน) 3364  15 ส.ค.2561
  ครูผู้ช่วยสอนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ(part time) 1   คุมองตรัง(ใกล้ตลาดกองทุน) 3390  15 ส.ค.2561
  ครูผู้ช่วยตรวจงาน(part time) 1   คุมองตรัง(ใกล้ตลาดกองทุน) 3361  15 ส.ค.2561
  เจ้าหน้าที่การตลาด (โมบาย) 1   สมหวัง เงินสั่งได้ (บริษัทในกลุ่มธนาคารทิสโก้) 3362  15 ส.ค.2561
  QC.โต๊ะเลื่อย 2   บจก.กฤษณ์นำชัย พาราวู้ด 3364  15 ส.ค.2561

 

สื่อกลางหางานออนไลน์โดยคนบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา


< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 หน้าถัดไป >
 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-1375-5353    
 
top