top
   
 

 ๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

      งานในตรัง

 
ลำดับ
ตำแหน่ง
อัตรา
หน่วยงาน / บริษัท
จำนวนการเปิดดู
วันที่ประกาศ
  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1   บริษัทเพิ่มพูนผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 3651  22 เม.ย.2562
  พนักงานหลายอัตรา 10   บ.เรดาร์เทเลคอม 3654  22 เม.ย.2562
  พนักงานขาย/ส่งของ 1   บริษัทตรังไอศกรีมวอลล์จำกัด 3653  22 เม.ย.2562
  พนักงานประจำร้านกาแฟ 1   Homeroom cafe'&dessert 3651  22 เม.ย.2562
  พนักงานบัญชี 1   หจก.โรงเลื่อยสวนจันทร์ 3653  22 เม.ย.2562
  เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ 1   ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาตรัง 3653  22 เม.ย.2562
  พนักงานบัญชี 3   บริษัท ซอย 3 แอคเค้าท์ติ้ง จำกัด 3652  22 เม.ย.2562
  พนักงานบัญชี 2   ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.กันตังนำโชค 3651  22 เม.ย.2562
  พนักงานล้างรถ 1   บจก.วีเอ็นเอสออโต้เซลส์(นิสสันตรัง) 3649  22 เม.ย.2562
  พนักงานฝ่ายผลิตหญิง 3   บริษัท สุริยสินธุ์ จำกัด 3651  22 เม.ย.2562
  ผู้จัดการสำนักงาน 1   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น จำกัด 3653  22 เม.ย.2562
  ฝ่ายขายโครงการ 3   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น จำกัด 3653  22 เม.ย.2562
  ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ 1   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น จำกัด 3651  22 เม.ย.2562
  แม่บ้าน 1   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น จำกัด 3653  22 เม.ย.2562
  เจ้าหน้าที่บัญชี 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น จำกัด 3649  22 เม.ย.2562
  ธุรการงานก่อสร้าง 1   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น จำกัด 3649  22 เม.ย.2562
  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น จำกัด 3650  22 เม.ย.2562
  เลขานุการ 1   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น จำกัด 3648  22 เม.ย.2562
  จ.ป วิชาชีพ 1   ไทยสากลบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ 3652  22 เม.ย.2562
  ช่างพิมพ์ 5   ตรังการพิมพ์ จำกัด 3649  22 เม.ย.2562
  หัวหน้าฝ่ายผลิต (ด่วน) 2   ตรังการพิมพ์ จำกัด 3652  22 เม.ย.2562
  พนักงานร้านกาแฟ 1   คาเฟ่อเมซอน 3653  22 เม.ย.2562
  ช่างไดคัท 5   ตรังการพิมพ์ จำกัด 3648  22 เม.ย.2562
  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1   บจ.เจริญพิทยา โอเอ เซ็นเตอร์ 3653  22 เม.ย.2562
  พนักงานขาย 2   บจ.เจริญพิทยา โอเอ เซ็นเตอร์ 3653  22 เม.ย.2562
  ช่างคอมพิวเตอร์ 2   บจ.เจริญพิทยา โอเอ เซ็นเตอร์ 3651  22 เม.ย.2562
  ผู้ช่วยช่าง,ช่างเชื่อม,ช่างโครงหลังคา(ด่วน!!!!) 5   ร้าน ส. ช่างเหล็ก 3651  22 เม.ย.2562
  ฝ่ายเช่าซื้อ 1   บริษัท ทีแอลแอลโลจิสติกส์ จำกัด 3650  22 เม.ย.2562
  ช่างซ่อมบำรุง 2   ้ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาราวีเนียร์ 3652  22 เม.ย.2562
  ดูแลผู้ป่วย 1   บ้านส่วนตัว 3652  22 เม.ย.2562
  พนักงานขายบะหมี่ชายสี่ 1   ร้านเรือนผู้การ 3650  22 เม.ย.2562
  พนักงานเสริฟ 1   ร้านเรือนผู้การ 3652  22 เม.ย.2562
  ผู้ช่วยในร้าน 2   ร้านเสบียง 3649  22 เม.ย.2562
  รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Barista (บาริสต้า) 1   Worldmed Center 3653  22 เม.ย.2562
  หัวหน้าแผนกห้องอาหาร 1   ทับวารินทร์รีสอร์ท 3655  21 เม.ย.2562
  หัวหน้าพนักงานต้อนรับ 1   ทับวารินทร์รีสอร์ท 3652  21 เม.ย.2562
  พนักงานต้อนรับ 1   ทับวารินทร์รีสอร์ท 3653  21 เม.ย.2562
  พนักงานประจำคลินิก 1   คลินิกส่วนตัว 3654  21 เม.ย.2562
  ฝ่ายขาย 2   THE BIZ AVENUE 3651  21 เม.ย.2562
  หัวหน้าฝ่ายผลิต 1   บริษัท โจวี รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 3650  21 เม.ย.2562
  เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อทั่วไป 1   บริษัท โจวี รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 3652  21 เม.ย.2562
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 1   บริษัท โจวี รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 3654  21 เม.ย.2562
  พนักงานประจำร้าน (ด่วน) 1   ร้านดีพร้อมดิจิตอลแล็บ ตรัง 3654  21 เม.ย.2562
  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย 3   หจก.อันดามันการเกษตร 3653  21 เม.ย.2562
  นักวิชาการส่งเสริม 3   หจก.อันดามันการเกษตร 3652  21 เม.ย.2562
  [ผู้ช่วยกุ๊ก ][พ่อบ้าน,แม่บ้าน] 2   ร้านอาหารญี่ปุ่น อากิยะ 3651  21 เม.ย.2562
  ผู้ช่วยช่าง,ช่างเชื่อม,ช่างโครงหลังคา(ด่วน!!!!) 5   ร้าน ส. ช่างเหล็ก 3653  21 เม.ย.2562
  พนักงานยกของ ด่วน!!!! 2   บริษัท สลักศิลป์จำกัด(ร้านสลักศิลป์ฟู้ดส์ช็อป) 3653  21 เม.ย.2562
  พนักงานแคชเชียร์ 2   บริษัท สลักศิลป์จำกัด(ร้านสลักศิลป์ฟู้ดส์ช็อป) 3658  21 เม.ย.2562
  พนักงานเบิกเติมสินค้าและบริการลูกค้า ด่วน! 2   บริษัท สลักศิลป์จำกัด(ร้านสลักศิลป์ฟู้ดส์ช็อป) 3652  21 เม.ย.2562
  พนักงานขาย 3   ร้านบานาน่า 3653  20 เม.ย.2562
  พนักงานผลิต (หาคนคล่องงานวงจรไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง) 3   บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด 3654  20 เม.ย.2562
  ผู้จัดการสำนักงาน 1   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น จำกัด 3652  20 เม.ย.2562
  ฝ่ายขายโครงการ 3   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น จำกัด 3651  20 เม.ย.2562
  ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น จำกัด 3649  20 เม.ย.2562
  เจ้าหน้าที่บัญชี 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น จำกัด 3649  20 เม.ย.2562
  ธุรการงานก่อสร้าง 1   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น จำกัด 3652  20 เม.ย.2562
  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 2   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น จำกัด 3653  20 เม.ย.2562
  เลขานุการ 1   บริษัทมิตรตรังคอนสตรัคชั่น จำกัด 3653  20 เม.ย.2562
  นักการ 1   บริษัท มิกซ์คอน จำกัด 3650  20 เม.ย.2562
  เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ 1   บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด 3653  20 เม.ย.2562
  พนักงานผลิตไบโอดีเซล (ด่วนมาก!!!) 6   บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด 3654  20 เม.ย.2562
  Process Engineer / Process Coordinator 1   บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด 3652  20 เม.ย.2562
  พนักงานขาย 1   ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมกเนติก 3652  20 เม.ย.2562
  ผู้ช่วยกุ๊ก 1   ร้านอาหารซุ้มแซ่บตรัง 3652  20 เม.ย.2562
  ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์สาขากระบี่ 1   บริษัท ดุสิตออโต้เซลส์ จำกัด 3651  20 เม.ย.2562
  พนักงานขับรถ 1   ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมกเนติก 3651  20 เม.ย.2562
  หัวหน้าไลน์ผลิต 1   ตรังการพิมพ์ จำกัด 3651  20 เม.ย.2562
  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1   ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมกเนติก 3651  20 เม.ย.2562
  ฝ่ายจัดซื้อ 1   บริษัท ทีแอลแอลโลจิสติกส์ จำกัด 3655  20 เม.ย.2562
  พนักงานออกตั๋วเครื่องบิน 1   หจก.นานาภัณฑ์ เซอร์วิส 3650  20 เม.ย.2562
  ด่วน ! พนักงานขาย part time 5   ศูนย์นมซีพี เมจิ ย่านตาขาว 3649  20 เม.ย.2562
  ด่วน ! รับสมัครพนักงานขาย 3   ศูนย์นมซีพี เมจิ ย่านตาขาว 3650  20 เม.ย.2562
  พนักงานขาย (ประจำ) 1   สปอร์ทแมกส์ 3652  20 เม.ย.2562
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย(ใช้ภาษาจีนได้) 1   บริษัทเอเซียแปซิฟิคพาราวู้ดจำกัด 3652  20 เม.ย.2562

 

สื่อกลางหางานออนไลน์โดยคนบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา


< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 หน้าถัดไป >
 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-1375-5353