๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

      คนดี ศรีตรัง
จำนวนผู้อ่าน 1 คน

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา

     ด้วยคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ได้พิจารณาเห็นว่า ศาสตราจารย์ นายแพทย์
จรัส สุวรรณเวลา เป็นนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น
มีความอุตสาหะได้อุทิศตนค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์
จนผลงานเป็นที่ปรากฏในเอกสารและหนังสือทั้งภายในและภายนอกประเทศ
เป็นผู้มีความคิดริเริ่มทั้งในงานสาขาวิชาชีพและงานทั่วไป
ส่งเสริมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน และช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านยาเสพติด
ซึ่งนำเกียรติยศและชื่อเสียง ตลอดจนประโยชน์มาสู่ประเทศชาติ
 
ประวัติ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา
เกิดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2475
ที่ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
เป็นบุตรนายจ้อง และ นางแล่ม สุวรรณเวลา มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 6 จากโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
และชั้นเตรียมอุดมศึกษาจากโรงเรียมสวนกุหลาบวิทยาลัย
สำเร็จเตรียมแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยได้รับเหรียญทองแดงคะแนนเยี่ยมปีที่1 และ 2 และรับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับ 2) จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ได้รับเหรียญทองแดงคะแนนเยี่ยมในการสอบและเหรียญทองคะแนนเยี่ยมตลอดหลักสูตร
รวมทั้งเหรียญทองแดงคะแนนเยี่ยมในวิชากายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวิทยา
อายุรศาสตร์ และสูติ-นรีเวชวิทยา ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

ไปศึกษาต่อวิชาประสาทศัลยศาสตร์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับปริญญา Master of
Science จาก Chicago University และ American Board of Neurological Surgery
จาก Wake Forest University ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกของ F.A.C.S. (Fellows of
American College of Surgeons) และ Congress of Neurological Surgeons
กลับมาราชการที่แผนกศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ศาสตราจารย์ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา
ได้อุทิศตนศึกษาค้นคว้าวิจัยปัญหาและอุบัติการของกระดูกศีรษะโหว่งบริเวณเหนือจมูกได้จัดจำแนกลักษณะต่างๆ
จนได้รับการอ้างอิงในตำราวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ศึกษาและปรับปรุงวิธีการผ่าตัดรักษาตลอดจนสร้างเครื่องมือราคาถูกที่ช่วยในการผ่าตัดได้ผลอย่างดียิ่ง
เป็นผู้ริเริ่มในการศึกษามาตรฐานและดัชนีต่างๆ ของกระโหลกศีรษะของคนไทย
เพื่อใช้เปรียบเทียบความผิดปรกติ
เป็นผู้ศึกษาวิจัยปัญหายาเสพติดในกลุ่มชาวเขาด้วยการปลูกพืชทดแทนและพัฒนาอาชีพ
นอกจากนี้ยังศึกษาสุขภาพอนามัยของชาวชนบท เพื่อพัฒนาอนามัยของชาวชนทบให้ดีขึ้น


ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม กอบด้วยจริยธรรมของนักวิจัย
ได้ก่อเกิดประโยชน์และชื่อเสียงแก่ประเทศชาติทั้งทางตรง และทางอ้อมอย่างมหาศาล
สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยอื่นๆ คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ
จึงมีมติให้ประกาศเกียตริคุณ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา เป็น
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2528 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://council.chula.ac.th/RCharus.htm
http://www.nrct.go.th/RI%20web/RISweb/B_researchers_files/2528/2528_researchers2.htm
 


    ชื่นชมครับที่เอาคนดีมาโชว์ สังคมเราจะดีเราต้องช่วยกันทำแบบนี้ละ
 โดย... เสถียร คนอุบล
18 กุมภาพันธ์ 2550 ลบความคิดเห็น 


    ผมเคยเจอท่านแล้วแต่ไม่ทราบว่าเป็นคนตรัง ท่านเป็นคนที่เก่งมากๆเลย เป็นคนเก่ง และมีความรู้ อยาให้เยาวชนจังหวัดตรังนำท่านไปเป็นแบบอย่างครับ
 โดย... ฮิคาริ
16 มกราคม 2550 ลบความคิดเห็น 


    ได้แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วครับผม ขอบคุณมากครับ
 โดย... บก.ตั้ม
3 มกราคม 2550 ลบความคิดเห็น 


    ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ศาสตร์จารย์ระดับ 10 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แก้ไขเป็น นายกสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 โดย... ชาวจุฬาฯ
20 ธันวาคม 2549 ลบความคิดเห็น 


    อยากให้คนตรังสนับสนุนความเป็นคนตรัง สร้างบูมธุรกิจท่องเที่ยว คนตรังเก่งและมีเงินมากด้วยแต่ทำไม ททท. ไม่เห็นมีแผนการท่องเที่ยวที่น่าสนใจบ้างเลย ถ้ำมรกตสวยมากฝรั่งกลับไม่รู้จัก แต่เล่าให้เขาฟังเขาบอก wonderful
 โดย... คนรักตรัง
3 ธันวาคม 2549 ลบความคิดเห็น 


    อยากให้ท่านกลับมาประกาศความเป็นคนตรังชัดไปเลย อยากให้คนตรังประกาศความเป็นคนตรังเยอะเพราะได้ข่าวว่าคนตรังเก่งๆเยอะ
 โดย... คนตรัง
3 ธันวาคม 2549 ลบความคิดเห็น 


    ท่านเป็นอดีตอธิการจุฬาด้วยครับ
 โดย... X-Japan
16 พฤศจิกายน 2549 ลบความคิดเห็น 


    เก่งมากเลยค่ะ
 โดย... ปัญญาอ่อน
16 พฤศจิกายน 2549 ลบความคิดเห็น 


    คนดี มีความสามารถ คนตรัง...ชื่นชมคะ
 โดย... สุวรรณเวลา
9 พฤศจิกายน 2549 ลบความคิดเห็น 


    ภาคภูมิใจในคนตรังครับ
 โดย... X-JAPAN
30 ตุลาคม 2549 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 
 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702