๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

      คนดี ศรีตรัง
จำนวนผู้อ่าน 1 คน

ณรงค์ จันพุ่ม

ประวัติ
   ณรงค์ จันพุ่ม เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐
ที่หมู่บ้านท่าคลอง ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
เป็นบุตรของนายหมุน และนางดำ จันพุ่ม
ได้สมรสกับนางมาลี เจริญกุล มีบุตร ๒ คนการศึกษา
 
   หลังจากเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาจึงได้เข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยบูรพา)
จนจบปริญญาตรี

การทำงาน
   บรรจุเป็นอาจารย์กรมสามัญศึกษา ต่อมาย้ายมาเป็นอาจารย์โรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมืองตรัง ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐
ปัจจุบันช่วยราชการฝ่ายประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานจังหวัดตรัง

ผลงาน
1. เป็นผู้สืบทอดศิลปินหนังตะลุง เป็นบุคคลที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูง
มีปฏิภาณไหวพริบในการใช้ความคิดและสติปัญญาอย่างรวดเร็วฉับไวในการคิดด้นกลอนสด บทพากย์เจรจา สอดแทรกอารมณ์และความคิดประจำตัวรูปหนังตะลุงแต่ละตัวได้
      ตั้งแต่ในวัยเด็ก ณรงค์ จันพุ่ม มีวิถีชีวิตที่สัมผัสกับศิลปะ
การละเล่นหนังตะลุงซึมซับเข้าไปในสายเลือดศิลปิน โดยทั่วไปเด็ก ๆ ชาวตรังจะมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติของตัวละครในหนังตะลุงเป็นอย่างดี ตัวละครเหล่านี้จะมีบุคลิกลักษณะเป็นแบบฉบับเฉพาะตน โดยเฉพาะตัวตลก เช่น ยอดทอง หนูนุ้ย แก้ว เหว่า เท่ง เป็นต้น
      การเรียนรู้ศิลปะหนังตะลุงของณรงค์ จันพุ่ม เกิดจากความชอบและมีใจรัก สนใจฝึกหัดซ้อม แต่ยังไม่มีเวทีให้แสดงออกได้ต่อมาเมื่อมีกิจกรรมของนักศึกษาในวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน ณรงค์ จันพุ่มได้นำการเล่นหนังตะลุงที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตนมาแสดง จนกระทั่งเมื่อมีกิจกรรมของนักศึกษาครั้งใด จะมีหนังณรงค์ เป็นส่วนร่วมของกิจกรรมอยู่เสมอ
เมื่อย้ายมาเป็นครูในจังหวัดตรัง จึงได้เล่นหนังตะลุงอย่างจริงจังจนมีชื่อเสียงกระจายไปทั่วจังหวัดตรัง

2. เป็นผู้ใช้หนังตะลุงเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านต่าง ๆ ของจังหวัดตรัง เช่น
ความรู้เกี่ยวกับด้านการเมือง การรณรงค์เรื่องการให้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนับเป็นการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงชาวบ้านได้ทุกระดับ

3. สร้างสวัสดิการให้กลุ่มศิลปินหนังตะลุงได้เป็นผลสำเร็จ เป็นการสร้างขวัญ กำลังใจและความมั่นคง
ให้แก่กลุ่มชาวศิลปินหนังตะลุงด้วยกัน เพื่อให้มีการเล่นหนังตะลุงซึ่งเป็นศิลปะคู่บ้านคู่เมืองตรังอันเป็นภูมิปัญญาที่คนรุ่นเก่าได้ถ่ายทอดไว้ให้เป็นมรดกของลูกหลาน

เกียรติคุณที่ได้รับ
     ณรงค์ จันพุ่ม ได้รับยกย่องจากประชาชน ขนานนามว่า "นายหนังตะลุงบัณฑิต" ศิลปินที่สืบทอดมรดก
ศิลปะของท้องถิ่นไว้ได้ไม่ให้สูญหาย

ที่มา : http://www.siamsouth.com/trgper.htm    ผมว่าหนังลุงนี้สุดยอดหวาเพื่อนแล้ว
 โดย... ทีมงานที่ชอบหนังลุง
4 มีนาคม 2550 ลบความคิดเห็น 


    ชอบดูหนังอาจารย์ณรงค์ มากเลยที่บ้านมีอยู่ 2 ชุดตลกมาก
 โดย... โจอี้
15 กุมภาพันธ์ 2550 ลบความคิดเห็น 


    หนังอาจารย์ณรงค์ เป็นนายหนังอีกคนหนึ่งที่สามารถทำให้หนังตะลุงครองใจคนใต้มาหลายสิบปี
 โดย... เด็กลำปลอก
30 มกราคม 2550 ลบความคิดเห็น 


    ผมชอบหนังลุงมาก เราโลกหลานควรสืบทอดวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้เอาไว้
 โดย... โกติเเด็กสิเกาไง
10 มกราคม 2550 ลบความคิดเห็น 


    รักอย่างแรง
 โดย... เด็กบ้านนอกในเมืองกรุง
19 กันยายน 2549 ลบความคิดเห็น 


    ผมเคยได้รับทุนการศึกษาของอาจารย์ด้วย
 โดย... ประวิทย์ โชติกามาศ
14 กันยายน 2549 ลบความคิดเห็น 


    ภูมิใจมาก ที่เกิดเป็นคนตรัง
 โดย... เด็กย่านตาขาว (นานิน)
18 สิงหาคม 2549 ลบความคิดเห็น 


    ชอบแลหนังลุงของลุงมาก เล่นหรอย ถูกใจอย่างแรง
 โดย... เด็กน้ำผุด
10 สิงหาคม 2549 ลบความคิดเห็น 


    มาเล่นที่กันตังบ้างนะคับ งานลอย 49 หนังตะลุงบันฑิต - -*
 โดย... เด็กไม่สาหรัย กันตังพิทยากร
2 สิงหาคม 2549 ลบความคิดเห็น 


    เก่งที่สุดเลย
 โดย... เด็กย่านตาขาว (ทอนพลา)
14 มิถุนายน 2549 ลบความคิดเห็น 


    ท่านอ.ณรงค์เล่นหนังตลุงได้ดีมากคะ
 โดย... เด็กนาโยง
29 พฤษภาคม 2549 ลบความคิดเห็น 


    เกรงมากคะ
 โดย... เด็กตรัง
29 พฤษภาคม 2549 ลบความคิดเห็น 


    เคยนั่งพับเพียบเรียนวิชาศีลธรรมกับอาจารย์ณรงค์ ที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ เป็นความทรงจำที่ดี นับเป็นโอกาสหนึ่งในช่วงชีวิตที่ได้ใกล้ชิดกับตะลุงบัณฑิต ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง /ด้วยความเคารพอย่างสูง
 โดย... พรหล้า
27 เมษายน 2549 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 
 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702