๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

      คนดี ศรีตรัง
จำนวนผู้อ่าน 1 คน

"เชิดพันธ์ ณ สงขลา" ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง


เพิ่งมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2548 มาถึงก็ประกาศนโยบายพัฒนาจังหวัด 4 ด้าน คือ 1.บริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 2.สนองนโยบายรัฐบาลและแก้ปัญหาสำคัญเร่งด่วนของจังหวัด 3.พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4.พัฒนาด้านสังคม

"เชิดพันธ์ ณ สงขลา" ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวถึงรายละเอียดของนโยบายทั้ง 4 ด้าน ว่า

"ด้านบริหารได้กำหนดให้ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเป็นประจำทุกเดือน โดยกำหนดให้กลุ่มภารกิจประชุมทุกเดือน เดือนละ 2 ครั้ง เพื่อพัฒนาการติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานทุกระดับอย่างเป็นระบบให้กับผู้บริหารระดับสูงและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทราบทุกเดือน

"ด้านการสนองนโยบายของรัฐบาล ได้ปฏิบัติตาม 9 ยุทธศาสตร์ชาติ เน้นแก้ปัญหายาเสพติด จัดระเบียบสังคม แก้ไขความยากจนส่งเสริมกองทุนหมู่บ้าน รับร้องทุกข์ แก้ปัญหาเร่งด่วนของจังหวัด ได้แก่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาระบบเตือนภัย การแก้ปัญหาไข้เลือดออก

"ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ จะส่งเสริมภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และด้านการพัฒนาด้านสังคม จะเสริมสร้างจิตสำนึกจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมจิตสำนึกชาวตรังให้เป็นคนใจกว้าง สร้างแต่ความดี นำองค์กรการกุศลมาร่วมพัฒนาจังหวัด ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นภูมิคุ้มกันการก่อเหตุร้าย สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบงานให้ทันสมัย

"จังหวัดตรังมีศักยภาพมาก โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งทางธรรมชาติ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเลระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน มีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ เดินหาด ท่องคลอง ล่องแคนูลงทะเล ตามหาพยูน ตกปลา ดำน้ำชมปะการัง ลอดถ้ำมรกต ถ้ำน้ำที่มีไม่กี่แห่งในโลก อาบน้ำตกน้ำเค็มแห่งเดียวของประเทศไทย บนบกก็มีกิจกรรมเดินป่าภูผาเมฆ เขาเจ็ดยอด และเขาสูงอีกหลายแห่งเพื่อสัมผัสความบริสุทธิ์ของไอหมอก ตื่นตากับพืชพรรณหายาก เล่นน้ำตกโตนเต๊ะ กะช่อง ร้อยชั้นพันวัง สายรุ้ง ไพรสวรรค์ หรือจะล่องแก่ง พายเรือลอดถ้ำเล ทะเลสองห้อง เที่ยวถ้ำศึกษาร่องรอยประวัติศาสตร์ถ้ำเขาปินะ ถ้ำคีรีวิหาร ถ้ำพระพุทธ ถ้ำเขาพระ ถ้ำเขาสามบาตรและภูเขาทอง ถ้ำช้างหาย ถ้ำอิโส

"สินค้าชุมชนก็มีให้เลือกชมมากมาย เช่น มีดพร้านาป้อ ผ้าทอนาหมื่นศรี ไม้เทพทาโรแกะสลัก หรือจะสนุกกับการกินก็เข้าเมืองคนช่างกินกาแฟกับหมูย่าง ขนมเค้ก ส่วนเทศกาลสำคัญก็งานวิวาห์ใต้สมุทร เทศกาลขนมเค้ก เทศกาลหมูย่าง กินเจ เทศกาลไหว้พระจันทร์ ประเพณีลากพระ เทศกาลเปิดฟ้าเมืองตรัง

"ภาคเอกชนเรามีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว เพราะมีโรงแรมถึง 65 แห่ง รวม 2,739 ห้อง สถานที่พักแรม 37 แห่ง 2,324 ห้อง ผลิตภัณฑ์ตำบล 114 ชนิด เป็นระดับ 5 ดาว 5 ชนิด มียอดขายในปี 2548 ถึง 323,260,193 บาท

"สำหรับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ได้กำหนดแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว กำหนดเป้าหมาย 4 ด้าน คือ การพัฒนาการเกษตรและสินค้าตำบล โดยเพิ่มพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2549 กำหนดไว้ 5,000 ไร่ ส่วนระยะยาวถึงปี 2551 ปลูกแทนสวนยางพาราเก่าที่ให้ผลผลิตต่ำด้วยยางพันธุ์ดี ไม้ยืนต้น และปาล์มน้ำมัน รวม 88,800 ไร่ ส่วนผลิตภัณฑ์ตำบลตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าถึงปี 2551 ไว้ร้อยละ 30

"ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กำหนดให้มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ได้มาตรฐานถึงปี 2551 เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 แห่ง เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวถึงปี 2551 ร้อยละ 20 นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15

"ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม กำหนดความเป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็งตามแผน ปี 2548-2551 มีชุมชนเข้มแข็งตามมาตรฐานชุมชนร้อยละ 60 โดยในปี 2549 กำหนดหมู่บ้านที่ผ่านมาตรฐานร้อยละ 24

"ด้านเสริมสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติราชการ กำหนดสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการในปี 2551 ร้อยละ 85 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้ รวมทั้งฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้วย"


ที่มา : http://www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01pro28070249&show=1


    พี่นักศึกษาอยากรูประวัติให้ดูทางซ้ายมือค่ะ
 โดย... เด็กตานี
3 มกราคม 2550 ลบความคิดเห็น 


    รักๆๆๆๆๆๆๆๆๆพ่อกับแม่ที่สุดรักหมดดวงใจ
 โดย... เอียและออม
3 มกราคม 2550 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้เป็นวันที่พ่อและแม่ให้กำเนิดหนูหนูอยากบอกพ่อกับแม่ว่าหนูรักพ่อกับแม่มากและมากเกินบรรยาย เพราะ มันไม่สามารถจะบรรยายเป็นข้อความให้พ่อกับแม่ได้รู้ถึงความรู้สึกดีๆของหนูให้พ่อกับแม่ได้รู้ให้หมดหัวใจของหนูได้ค่ะและสุดท้ายหนูจะเป็นเด็กดีของพ่อกับแม่ตลอดไป
 โดย... เอียและออม
3 มกราคม 2550 ลบความคิดเห็น 


    ขอแสดงความชื่นชมความดีของผู้ว่า
 โดย... เหนีย 1/5
3 มกราคม 2550 ลบความคิดเห็น 


    อยากรู้ประวัติค่ะ (กำลังศึกษาเกี่ยวกับ จ.ตรัง)
 โดย... นักศึกษา
13 ธันวาคม 2549 ลบความคิดเห็น 


    มีอะไรยืนยันว่าพูดจริงทำจริง จริงไหม้ อย่าเชียร์ให้มาก เอาข้อมูลมาแหลงกันก่อน
 โดย... คนต้องการความจริง
25 ตุลาคม 2549 ลบความคิดเห็น 


    เป็นผู้ที่มุ่งมั่นพัฒนาสานงานต่ออย่างจริงจังคะ
 โดย... เด็กตรัง
8 สิงหาคม 2549 ลบความคิดเห็น 


    เสียงว่า 20 เปอร์เซ็นต์ จริงหรือ.....
 โดย... ผู้รับเหมา
12 กรกฎาคม 2549 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 
 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702