๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

      คนดี ศรีตรัง
จำนวนผู้อ่าน 1 คน

วีรบุรุษพาราลิมปิคเกมส์ พนม ลักษณะพริ้ม

 
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ - สกุล นายพนม ลักษณะพริ้ม
กีฬา นักกีฬาคนพิการ ว่ายน้ำ
วันเกิด 21 มกราคม 2521
สถานที่เกิด ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
บิดาชื่อ นายมนัส ลักษณะพริ้ม
มารดาชื่อ นางเคลื่อน ลักษณะพริ้ม
การศึกษา ชั้นมัธยม 3 ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
และเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

ประวัติการแข่งขันว่ายน้ำ

พ.ศ.
ผลงาน
2530
เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์นานาชาติที่ประเทศออสเตรเลีย ได้ 6 เหรียญทอง
จากประเภทฟรีสไตล์ 50, 100 เมตร กบ 100, 200 เมตร และกรรเชียง 50, 100 เมตร
2531
เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์นานาชาติที่ประเทศออสเตรเลีย ได้ 6 เหรียญทอง
จากประเภทฟรีสไตล์ 50, 100 เมตร กบ 100, 200 เมตร และกรรเชียง 50, 100 เมตร
เข้าร่วมการแข่งชิงแชมป์เอเชียและแปซิฟิก ได้ 2 เหรียญทอง จากประเภทฟรีสไตล์ 50, 100 เมตร
2532
เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์นานาชาติที่ประเทศออสเตรเลีย ได้ 6 เหรียญทอง
จากประเภทฟรีสไตล์ 50, 100 เมตร กบ 100, 200 เมตร และกรรเชียง 50, 100 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขันเฟสปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 ที่ประเทศญี่ปุ่น ได้ 4 เหรียญทอง
จากการแข่งขันประเภทฟรีสไตล์ 50 เมตร กบ 100 เมตร ทำเวลาได้ 1.21 นาที
ทำลายสถิติสวีเดนทำไว้ 1.22 นาที ประเภทกบ 200 เมตร และเดี่ยวผสม 200 เมตร
เข้าร่วมขันแข่งชิงแชมป์นานาชาติที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ 9 เหรียญทอง
จากการแข่งขันประเภทฟรีสไตล์ 50, 100 เมตร กบ 100, 200 เมตร
กรรเชียง 50, 100 เมตร ผีเสื้อ 50, 100 เมตร และเดี่ยวผสม 400 เมตร
2533
เข้าแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ 1 เหรียญเงิน
จากการแข่งขันประเภทกบ 100 เมตร
เข้าแข่งขันชิงแชมป์ที่ประเทศออสเตรเลีย ได้ 6 เหรียญทอง
จากการแข่งขันประเภทฟรีสไตล์ 50, 100 เมตร กบ 100, 200 เมตร และกรรเชียง 50, 100 เมตร
2535
เข้าแข่งขันชิงแชมป์นานาชาติที่ประเทศญี่ปุ่น ได้ 4 เหรียญทอง
จากการแข่งขันประเภทฟรีสไตล์ 50, 100 เมตร และกบ 50, 100 เมตร
เข้าแข่งขันชิงแชมป์เอเซียนที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้ 5 เหรียญทอง
จากการแข่งขันประเภทฟรีสไตล์ 50, 100 เมตร กบ 50, 100 เมตร และกรรเชียง 50, 100 เมตร
2536
เข้าแข่งขันชิงแชมป์นานาชาติที่ประเทศออสเตรเลีย ได้ 6 เหรียญทอง
จากการแข่งประเภทฟรีสไตล์ 50, 100 เมตร กบ 100, 200 เมตร และกรรเชียง 50, 100 เมตร
เข้าแข่งขันเฟสปิกเกมส์ที่เมืองปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ 4 เหรียญทอง
จากการแข่งขันประเภทฟรีสไตล์ 50 เมตร เดี่ยวผสม 200 เมตร กบ 100 เมตร และ
200 เมตร ซึ่งทำเวลาได้ 3.02 นาที ทำลายสถิติเดิมของเฟสปิกเกมส์ที่ทำไว้ 3.04 นาที
2538
เข้าแข่งขันรอบคัดเลือกกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ที่เมืองแอตแลนต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้ 1 เหรียญทอง จากการแข่งขันประเภทกบ 100 เมตร (ทำเวลาได้ 1.22.96 วินาที)
ได้เหรียญเงิน จากประเภทฟรีสไตล์ 100 เมตร (ทำเวลาได้ 1.10.84 วินาที) และ
ได้เหรียญทอง จากการแข่งขันประเภทฟรีสไตล์ 50 เมตร (ทำเวลาได้ 0.30.32 วินาที)
และได้รับเลือก ให้เข้าแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ที่เมืองแอตแลนต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2539
2539
เข้าแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ที่เมืองแอตแลนต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา
ระหว่างวันที่ 15 - 26 สิงหาคม ได้ 1 เหรียญทองแดงจากว่ายน้ำประเภทกบ 100 เมตร โดยทำเวลาได้ 1.21.08 วินาที
2541
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ได้ 1 เหรียญทอง จากประเภท ฟรีสไตล์ 50 เมตร และ
2 เหรียญเงิน กบ 100 เมตร และฟรีสไตล์ 100 เมตร
2541
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนตาบอดชิงแชมป์โลก ณ ประเทศสเปน ได้ 2 เหรียญเงิน จากการว่ายน้ำประเภทกบ
2542
เข้าร่วมการแข่งขันเฟสปิกเกมส์ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 10 - 16 มกราคม 2542
ณ กรุงเทพมหานคร ได้ 4 เหรียญทอง จากประเภทกบ 100 เมตร เวลา 1.19.18 นาที
ประเภทกบ 200 เมตร เวลา 2.57.35 นาที ประเภทเดี่ยวผสม เวลา 2.49.95 นาที
และประเภททีมผลัดฟรีสไตล์ 4x100 เมตร เวลา 4.29.03 นาที
2542
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ณ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 18 -22 กันยายน 2542
2543
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 11 ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
ระหว่างวันที่ 18 -29 ตุลาคม 2543
2544
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย เจ้าพระยาเกมส์ กรุงเทพมหานคร
ระว่างวันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2544
2544
เข้าร่วมการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 30 ตุลาคม 2545
ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ผลการแข่งขัน ได้ 3 เหรียญทอง กบ 50 เมตร
เดี่ยวผสม 200 เมตร และผลัด 4x50 เมตร
2545
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเฟสปิกเกมส์ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2545
ผลการแข่งขันได้ 2 เหรียญทอง กบ 100 เมตร ผลัด 4x100 เมตร
2 เหรียญทองแดง ฟรีสไตล์ 50 เมตร และกรรเชียง 100 เมตร
2546
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย อินทนนท์เกมส์ ณ จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 16 - 19 มกราคม 2546
2546
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนตาบอดชิงแชมป์โลก ณ เมืองคิวเบค ประเทศแคนนาดา
ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม ผลการแข่งขันได้ 2 เหรียญเงิน
จากประเภทกบ 200 เมตร และผลัด 4x100 เมตร
2546
เข้าร่วมการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 2 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
ระหว่างวันที่ 18 -28 ธันวาคม 2546 ผลการแข่งขันได้ 2 เหรียญทอง กบ 50, 100 เมตร
2547
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 12 ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ระหว่างวันที่ 17 - 28 กันยายน 2547

 

ชาวตรัง และเชฟโรเลต มอบ ?ซาฟิร่า? ให้แก่วีรบุรุษพาราลิมปิคเกมส์ พนม ลักษณะพริ้ม
นเรศ จิตสุจริตวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วย มร.จอห์น ธอมสัน รองประธานฝ่ายขาย การตลาด และบริการหลังการขาย (ที่ 2 จากขวา) บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ พนม ลักษณะพริ้ม (กลาง) วีรบุรุษพาราลิมปิคเกมส์ 2004 เจ้าของเหรียญทองแดงว่ายน้ำท่ากบ 100 เมตร ที่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ที่ผ่านมา ในโอกาสเดินทางกลับบ้านเกิด จ.ตรัง พร้อมทั้งได้มอบรถเชฟโรเลต ซาฟิร่า 2.2 LT (ลักซ์ชัวรี่ ทัวริ่ง) สีทอง เป็นรางวัลในฐานที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ ประเทศไทย และจ.ตรัง ณ ศาลากลางจังหวัดฯ โดยมีเจษฎา สารสินพิทักษ์ ผู้จัดจำหน่ายเชฟโรเลตตรัง (ขวาสุด) ร่วมแสดงความยินดี พร้อมกับชาวตรังนับหมื่นคน


    ข้อมูลผิดพลาดลำปลอก ฟิชชิ่งปาร์ค ไม่ใช่ของลุงสม (คุณพนม) แต่เป็นของพี่ชาย ที่เป็นบุคคลเบื้องหลังสำหรับน้องชายมาโดยตลอด ทำให้ทุกคนเข้าใจว่าเป็นของคุณพนม แต่ที่จริงเป็นของลุงษา (คุณศึกษา) เป็นคนเก่งทั้งสองคน ถึงแม้จะพิการทางสายตา แต่ไม่เคยพิการด้านหัวใจ ด้านความสามารถ คะ
 โดย... Kukoy
22 มกราคม 2550 ลบความคิดเห็น 


    เก่งค่ะ จะเป็นแรงกำลังใจให้คนเก่งแบบนี้ตลอดไปนะค่ะ(สู้สู้)
 โดย... โนราห์(เด็กตรัง)อ.สิเกา
13 ธันวาคม 2549 ลบความคิดเห็น 


    55555555555555555555555555555555
 โดย... 1
9 ธันวาคม 2549 ลบความคิดเห็น 


    พนม ลักษระพริ้มสุดยอด
 โดย... HRY.JACKY
7 ธันวาคม 2549 ลบความคิดเห็น 


    หมา
 โดย... เอ
10 ตุลาคม 2549 ลบความคิดเห็น 


    ลำปลอก ฟิชชิ่งปาร์ค ครับ ของคุณพนมเขาแหละ อยู่ใกล้บ้านปู่ผมเอง เขามีมูลนิธิลักษณะพริ้มด้วยนะ ตั้งอยู่ บ้านหนองเป็ด ตำบลนาชุมเห็ด แถวๆบ้านผม
 โดย... เจี๊ยบ
7 ตุลาคม 2549 ลบความคิดเห็น 


    ภูมิใจจริง ๆ
 โดย... เด็กย่านตาขาว (นานิน)
18 สิงหาคม 2549 ลบความคิดเห็น 


    ภายนอกใครมองแล้วอาจคิดว่าเขามืดมิด แต่ภายในจิตของเขานั้นสูงส่งมาก คนลำปลอกเหมือนกันครับ
 โดย... โค้ก ลำปลอก
14 กรกฎาคม 2549 ลบความคิดเห็น 


    สุดยอดคนตรัง
 โดย... คนเหลียน
9 กุมภาพันธ์ 2549 ลบความคิดเห็น 


    น่ายกย่องมากค่ะ
 โดย... เจี๊ยบ
27 มกราคม 2549 ลบความคิดเห็น 


    ว่าง ๆ ไป เยี่ยมพี่คนนี้ได้นะครับ ตรงทางไปน้ำตก ลำปลอกครับ มีร้านอาหารกะที่พัก อุดหนุนกันได้ครับ
 โดย... ที
26 ตุลาคม 2548 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 
 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702