๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

      คนดี ศรีตรัง
จำนวนผู้อ่าน 1 คน

ผลงานคุณครูเมืองตรัง สื่อไอทีเรื่องคลื่น"สึนามิ"


จากการประชุมวิชาการไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย (ICTED2005) ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดงานร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น ได้มีครูไอทีจำนวนมากนำผลงานที่น่าสนใจยิ่งนำเสนอแก่ผู้เข้าร่วมประชุม

นั่นคือผลงานของ อาจารย์สุวรรณา เกียรติเมธา โรงเรียนห้วยยอด จ.ตรัง ที่นำสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ชุดบูรณาการทางการศึกษา เรื่อง "คลื่นยักษ์สึนามิ" มานำเสนอ

สื่อนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาระบบงานการจัดการเรียนการสอน โดยครูนักเรียนได้ศึกษาร่วมกัน สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพ

ให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาเรื่องคลื่นยักษ์สึนามิ สาเหตุการเกิดคลื่นยักษ์ สภาพแวดล้อมก่อนเกิดคลื่นยักษ์ และวิธีการสร้างความปลอดภัยในชีวิต ครอบครัว ชุมชน


ทั้งให้เป็นสื่อนำทางนักเรียน ชุมชน ไปสู่วิธีการค้นคว้าหาข้อมูลสารสนเทศ และความรู้ต่างๆ จากอินเตอร์เน็ต โดยบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

เนื้อหาของ CAI ในส่วนของภาคผนวก ประกอบด้วย ข้อมูลทางด้านธรณีวิทยา เป็นการรวบรวมความรู้และภาพการเกิดคลื่นยักษ์สึนามิจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีคำอธิบายขั้นตอนการเกิดคลื่นยักษ์เป็นภาคภาษาไทย ช่วยเสริมความเข้าใจให้แก่นักเรียน และความรู้เรื่องสึนามิ เป็นบทสรุปเนื้อหาความรู้ภาษาไทย ให้นักเรียนสืบค้น

พร้อมทั้งสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่อินเตอร์เน็ตไปยังเว็บไซต์ความรู้สึนามิทั้งไทยและต่างประเทศได้หลากหลาย

การพัฒนา CAI ดังกล่าวมาใช้ในการเรียนการสอน เริ่มจากศึกษาหาความรู้ ด้านประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์และวิธีใช้งาน วิจัยสภาพการเรียนรู้ของนักเรียนและการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้สอนนักเรียน ศึกษาข้อมูลเนื้อหาเรื่องคลื่นยักษ์สึนามิ จัดวาง Flow Chart ของงาน โดยนำผลการวิจัยมาร่วมใช้งาน จัดทำโปรแกรม CAI Tsunami นำไปทดลองสอนนักเรียน ให้นักเรียนร่วมกันทำงานเป็นทีม

ร่วมกันศึกษาหาข้อมูลและนำเสนอแนวปฏิบัติเพื่อความอยู่รอดในรูปเล่มรายงาน ประเมินผลการเรียนรู้จากผลงานนักเรียน และข้อสอบ Pre-Post Test ทำแบบประเมิน ทำวิจัยหน้าเดียว เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาชิ้นงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลการดำเนินงานปรากฏว่า นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนเป็นอย่างมาก ปัญหาเด็กน้อยลง มีแต่ความมุ่งมั่นที่จะเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความรู้ทั้งภาษาอังกฤษ และเนื้อหาสึนามิดีขึ้นเป็นอย่างมาก

ครูผู้สอนในโรงเรียนชนบทห่างไกล สามารถนำแนวทางสร้างสื่อชุดนี้ไปใช้ได้กับทุกกลุ่มสาระ โดยนำหลายๆ โปรแกรมมาร่วมกันใช้งาน

แต่ต้องเตรียมเนื้อหาในการนำเสนอของนักเรียนให้สอดคล้องจุดประสงค์ หลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระ หากนำไปใช้แล้วต้องมีการประเมินสื่อเป็นระยะ โดยประเมินความสำเร็จจากตัวนักเรียนที่เข้ามาเรียนกับเรา

เป็นผลงานจากการคิดและผสมผสานของคุณครูเมืองตรังที่น่ายกย่อง


ที่มา : http://www.matichon.co.th/khaosod/khaosod_detail.php?s_tag=03edu03150948


    ผ่านมา 2 ปี วันนี้ยังมีนักเรียนโพสก์เรื่องราวของอาจารย์มาโดยตลอด แสดงว่าอาจารย์ยังสู้ ยังพยายามพัฒนางานมาโดยตลอด ดีใจด้วย ดีใจมากที่อาจารย์ไม่ท้อถอย ผมเองเป็นนักเขียนโปรแกรมฯ เข้าใจสภาพงานดี เหนื่อย หนัก ใช้เวลามากๆ ผมอยู่บริษัทฯ ทำโปรเจ๊ก CAI แต่ละชิ้นงาน ทีมงานผม มีเป็น 10 กว่าคน ต้องแบ่งงานกัน แต่ละคน คนละหน้าที่ บางคนวิเคราะห์หลักสูตร บางคนกร๊ฟฟิก แอนิเมชั่น,บางคนเนื้อหา,บางคนแบบทดสอบ กว่าจะเสร็จ 1 - 2 ปี ถึงออกให้บริการ นี่อาจารย์ทำอยู่คนเดียว ทำได้ใง ? ขอขมเชย เอ้อ.....ถ้าตกงานติดต่อมาที่ผมน๊ะ
 โดย... โปรแกรมเมอร์
30 มีนาคม 2550 ลบความคิดเห็น 


    ยินดีกับอาจารย์ด้วยนะคะ น้ำเป็นศิษย์เก่าที่จบประมาณปี 43 ยังเฝ้ามองห้วยยอดอยู่นะคะ
 โดย... สายน้ำฝน
11 มีนาคม 2550 ลบความคิดเห็น 


    ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยนะค๊ะ เป็นกำลังใจให้อาจารย์ได้สร้างสรรค์ผลงานดี ๆ ให้รุ่นน้องได้เรียนรู้ต่อไป
 โดย... ศิษย์เก่ารุ่น 43
8 มีนาคม 2550 ลบความคิดเห็น 


    แม่มดสาวันณ่าเก่งจัง
 โดย... เด็กตอง1
2 มีนาคม 2550 ลบความคิดเห็น 


    อาจารย์เก่งมากๆๆๆๆๆเก่งจนลูกศิษย์ชื่นชมในความสามารถของอาจารย์นะคะ ยังงัยก้อขอให้อาจารย์น่ารักแบบนี้ตลอดไปค่ะ ขอเกรด4เหมือนท่านประธานสภาเด็กและเยาวชนนะคะ อิอิ แอบแซวนะปาล์ม อิอิ
 โดย... แกนนำTO BE NUMBER ONE4/1
9 กุมภาพันธ์ 2550 ลบความคิดเห็น 


    อาจารย์เก่งมากค่ะ
 โดย... เด็กท่าพร้าว ม.4/5
2 กุมภาพันธ์ 2550 ลบความคิดเห็น 


    เก่งมาก....
 โดย... จอย4/5
2 กุมภาพันธ์ 2550 ลบความคิดเห็น 


    อาจารย์ผมสุดยอดไปเลย
 โดย... นายสุทธิพงค์ กำธร 4/5 ปี 49
2 กุมภาพันธ์ 2550 ลบความคิดเห็น 


    ขอเกรด4อังกฤษนะครับ อาจารย์
 โดย... ม.4/5
2 กุมภาพันธ์ 2550 ลบความคิดเห็น 


    ขอเกรด 4 ครับอาจารย์จาก 4/5 2549 ประธานสภาเด็กเเละเยาวชนจังหวัดตรัง
 โดย... ประธานสภาเด็กเเละเยาวชนจังหวัดตรัง
2 กุมภาพันธ์ 2550 ลบความคิดเห็น 


    รักอาจารย์สุวรรณาจังเลย เก่งจัง สวยด้วย
 โดย... 4/5
2 กุมภาพันธ์ 2550 ลบความคิดเห็น 


    รักอาจารย์สุวรรณาจังเลย เก่งจัง สวยด้วย
 โดย... 4/5
2 กุมภาพันธ์ 2550 ลบความคิดเห็น 


    อาจารย์สวยจังเลย อิอิอิ ล้อเล่ง
 โดย... 4/6 เด็กห้วยยอด
31 มกราคม 2550 ลบความคิดเห็น 


    ดีใจด้วยสำหรับผลงานของคุณที่ได้รับรางวัลคุณเก่งมาก ขอแสดงความยินดีอีกครั้ง
 โดย... ครูชำนาญและครูปริศนา เดชภักดี
31 มกราคม 2550 ลบความคิดเห็น 


    อาจารย์เก่งจังเลย หนูเลยพลอยเก่งไปด้วย
 โดย... นักเรียน 4/6 ค่ะ
31 มกราคม 2550 ลบความคิดเห็น 


    ดีใจด้วยนะคะ อ.สุวรรณา อ.เก่งม๊าก มาก loveๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆคะ จาก 4/6 รุ่งทิวา ปิยะมาศ จันทรา สุภัสสร สิริมา สวรินทร์
 โดย... 4/6
31 มกราคม 2550 ลบความคิดเห็น 


    ขอให้อ. นำสื่อดีๆ แบบนี้มาสอนนักเรียนต่อไป
 โดย... นักเรียน ม.4/6 (ดนตรีไทย)
31 มกราคม 2550 ลบความคิดเห็น 


    ได้เรียนสื่อการสอนชุดนี้แล้วทำให้มีความรู้ความเข้าใจขึ้นเยอะเลยค่ะ เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย รวดเร็วและสะดวก อยากให้อาจารย์ทำผลงานที่ดีดีอย่างนนี้ออกมาเยอะ ๆ น่ะค่ะ หนูชอบมากเลยค่ะ
 โดย... เด็ก 4/6 ที่น่ารัก
31 มกราคม 2550 ลบความคิดเห็น 


    ภาพถ่ายของอาจารย์สวยมากค่ะ
 โดย... 4/6 ปี 49
31 มกราคม 2550 ลบความคิดเห็น 


    ยินดีด้วยค่ะอาจารย์ ได้ยินก็รู้สึกดีไปด้วยเลยค่ะ ศิษย์เก่าห้วยยอด
 โดย... โบว์TZ
19 มกราคม 2550 ลบความคิดเห็น 


    อาจารย์น่ารักมากๆๆๆค่ะเก่งจังเยย
 โดย... ศิษย์4/1
16 มกราคม 2550 ลบความคิดเห็น 


    ขอให้อาจารย์อยู่คู่โรงเรียนห้วยยอดตลอดไปน่ะครับ(.*-*.).......(.*-*.)
 โดย... (.*-*.)จากเด็ก5/1ครับ(.*-*.)
7 มกราคม 2550 ลบความคิดเห็น 


    ยินดีด้วยน่ะค่ะอาจารย์
 โดย... ศิษย์เก่าวงโยธวาทิต
29 ธันวาคม 2549 ลบความคิดเห็น 


    วันก่อนมีห้องคอมพิวเตอร์ว่างค่ะ (ครูงานประดิษฐ์ไม่ได้เข้าสอน ) หนูจึงได้เรียนการใช้สื่อ กับอาจารย์ เรียนเรื่อง Unseen in Trang สนุกมากๆค่ะ น่าสนใจ เพราะผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเข้าเรียน ซึ่งโปรแกรมสามารถเก็บข้อมูลชื่อผู้เข้าเรียน ห้องเรียน จำนวนครั้งของการเข้าใช้สื่อฯ รวมถึงเก็บคะแนนสอบของพวกเราลงฐานข้อมูลได้ค่ะ พอสอบเสร็จ ก็จะแจ้งผลการสอบทันที ที่หน้าจอคอมฯ สามารถพิมพ์ออกมาได้เลย พร้อมคอมพิวเตอร์จะตรวจข้อสอบเอง รวมคะแนนเอง แล้วส่งให้อาจารย์ โดยผู้เข้าดูผลต้องเป็นผู้รู้รหัสเท่านั้น เป็นรูปแบบ ฐานข้อมูลค่ะ.................สุดยอดๆๆๆๆๆๆอาจารย์
 โดย... ม.4 ค่ะ
13 ธันวาคม 2549 ลบความคิดเห็น 


    ปีนี้อาจารย์ ไม่สามารถนำสื่อ ฯ ที่จัดทำมาสอนพวกเราได้เลยค่ะ เพราะชั่วโมงที่ อ.สุวรรณา เข้าสอนนั้น ในห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ทั้ง 4 ห้อง มีครูกลุ่มการงานพื้นฐานอาชึพ เข้าไปใช้สอนแทนหมดเลยค่ะ ( เพราะโรงเรียนห้วยยอด เน้น ๆๆ ว่า ห้องคอมพิวเตอร์ ต้องจัดให้ ครูที่สอนวิชาเกษตร, ครูคหกรรม, ครูงานประดิษฐ์ ได้สิทธิเข้าสอนก่อนโดย ฝ่ายวิชาการโรงเรียนจัดตารางสอนลงให้เลย ค่ะ ส่วนวิชาอื่นๆ ไม่มีสิทธิ์ ????? อ้อ...สำหรับครูวิชาคอมพิวเตอร์ มีสิทธิ์เข้าสอนก่อน OK ค่ะ แต่ วิชาอื่นๆนี่สิค๊ะ ไม่มีสิทธิ์เข้าสอนเลยค่ะ พวกหนูเลย............หมดโอกาศ
 โดย... นักเรียน ม.4
29 พฤศจิกายน 2549 ลบความคิดเห็น 


    รักอาจารย์มากๆๆๆๆๆ
 โดย... เด็ก ม.5/3
24 พฤศจิกายน 2549 ลบความคิดเห็น 


    อาจารย์สุวรรณา เก่งจังเลยที่นำความรู้ดีๆมาให้เด็กนักเรียนโรงเรียนห้วยยอดพากเราโชคดีจังเลยน่ะ สุดท้ายอยากบอกอาจารย์ว่าเด็ก ม.5/3 ถึงจะไม่ตั้งใจเรียนของอาจารย์เมื่อก่อนแต่ตอนนี้กลับใจเป็นเด็กดีแล้วน่ะและขอให้อาจารย์นำความรู้ดีๆมาให้พวกเราต่อไปแล้วกัน
 โดย... ศิษย์ 5/3 จิ๊บ เป้า ชัย กี้ แป่ม วัน เดียว
24 พฤศจิกายน 2549 ลบความคิดเห็น 


    ให้อาจารย์รักษาความเก่งไปตลอดนะคะ
 โดย... เด็กวกห้วยยอด ปู
16 พฤศจิกายน 2549 ลบความคิดเห็น 


    รักอาจารย์เหมือนแม่คนหนึ่ง
 โดย... น.ร. ม. 4/2
16 พฤศจิกายน 2549 ลบความคิดเห็น 


    ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มาก แต่งหนูยังไมได้เรียนเลยอาจารย์บอกว่าจะพาไปเรียนแต่ไม่เคยได้เรียนเลยอยากเรียนมาก หวังว่าคงจะได้เรียนหากมีโอกาศ
 โดย... นักกีฬาห้วยยอด ปี49 ม.5
10 พฤศจิกายน 2549 ลบความคิดเห็น 


    ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสุวรรณาด้วยครับ สืบค้นชื่อโรงเรียนห้วยยอด จากgoogle มาเจอกระทู้นี้เลยเข้ามาดู คุณครูยังคงเก่งเหมือนเดิมนะครับ พัฒนาต่อให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะครับ
 โดย... ครูเชียร ( http://www.kruchian.com )
3 พฤศจิกายน 2549 ลบความคิดเห็น 


    ขอแสดงความยินดีและชื่นชมอาจารย์ครับ ผมและเพื่อน ๆ ม.ศ. 5 รุ่นสุดท้าย ยังระลึกถึงอาจารย์เสมอครับ
 โดย... พันเอกรักชาติ รัตนาศักดิ์ ศิษย์เก่าห้วยยอด
10 ตุลาคม 2549 ลบความคิดเห็น 


    ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอาจารย์ อาจารย์เก่งหลายอย่างจังเลยค่ะ ทั้งภาษาอังกฤษ ลีลาศและคอมพิวเตอร์ หนูภูมิใจคะที่เคยได้เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ อาจารย์สอนเก่ง น่ารักมากคะ จากศิษย์เก่า ม.6 ปี47 รุ่นเดียวกับวัชริทร์
 โดย... ทิติยา เถาธรรมพิทักษ์
20 กันยายน 2549 ลบความคิดเห็น 


    ครูเก่งมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆคะ
 โดย... ม.4/5
6 กันยายน 2549 ลบความคิดเห็น 


    อาจารย์เก่งจังคับ ผมวัชรินทร์เองคับ
 โดย... วัชรินทร์ วัฒนะ ศิษย์เก่า
5 กันยายน 2549 ลบความคิดเห็น 


    ยินดีกับอาจารย์ด้วยครับ อาจารย์เก่งมากๆครับ นึกว่าอาจารย์จะเก่งแต่อังกฤษกับเต้นลีลา ดีใจมากครับที่อาจารย์ได้รางวัลนี้
 โดย... อ๊อด ม.6/4 ปี48
4 สิงหาคม 2549 ลบความคิดเห็น 


    ************* สนใจ การทำ CAI ลองติดต่อมา น่ะครับ oatrice@hotmail.com ผมอาจจะให้คำแนะนำได้ ครับ
 โดย... ศิษย์เก่าห้วยยอด โอ๊ต
1 สิงหาคม 2549 ลบความคิดเห็น 


    ดีใจด้วย กับนักเรียนโรงเรียนห้วยยอด ที่ยังมีครู เอ้อ....อาจารย์ ดีๆ พยายามจัดทำสร้างสื่อการสอนดีๆมาให้ใช้ ความจริง.....ครูทั่วประเทศเขาไม่ทำกันแล้ว น๊ะ ทำไมเหรอครับ เพราะการเขียนโปรแกรม CAI มันไม่ง่าย น่ะซิ เอาตัวอย่าง คนเรียนจบวิศวะคอม เรียนจบวิทยาการคอมฯ เขายังทำไม่ค่อยได้กันเลย แต่ที่สำคัญ คนทำงานนี้มีแต่เหนื่อย ผู้บริหารไม่ค่อยเห็น เพราะเขาไม่รู้ว่ามันยากลำบากยังไง ยินดีด้วยครับ นักเรียนห้วยยอดทุกคน
 โดย... คนตรังชอบตรังโซนดอทคอม
26 กรกฎาคม 2549 ลบความคิดเห็น 


    ข้อแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยและขอให้อาจารย์ทำแบบนี้ตลอดไป
 โดย... นักเรียนรุ่นใหม่
23 กรกฎาคม 2549 ลบความคิดเห็น 


    ขอให้กำลังใจครับอาจารย์ การพยายามสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ให้เด็กๆได้เรียน ไม่ง่ายครับ คงต้องอดตาหลับ ขับตานอนกันเป็นหลายๆเดือนครับกว่าจะเสร็จ ไม่เหมือนสร้างรั้วสร้างกำแพง โฆษณาโรงเรียนน๊ะครับ หาเงินง่ายจ่ายเสร็จก็ดังแล้วครับ....ง่ายดี ฮึ ฮึ ผมเห็นทำกันทั่วเมือง ทำเสร็จกลัวนายไม่เห็น ต้องจัดงานสมโภชฉลอง แล้วเชิญนายมาทำพิธีเปิด ฮ่า...ฮ่า...หวังนายเห็นใจ หวังแต่ลาภยศกันทั่วเมือง เฮ้อ....ผมผ่านมา ก็ขอแสดงความยินดี และขอให้มีกำลังใจทำงานน๊ะครับ งานแบบนี้ มันยาก มีแต่เด็กๆ (ที่โพ๊สมา....น๊ะ ที่รู้ พวก ผ.อ. ผู้บริหารจะรู้ไม๊ก็ไม่รู้ ฮึ ฮึ ส่วนใหญ่มักเป็นแบบผมว่า เฮ้ย...บ่นมา น่ะ ชอบเอาแต่พวก Present น่ะ โลกของข้าราชการ จึงมีแต่ พวกจ้องแต่ Present เอาใจนายน่ะ
 โดย... คนตรัง....และรักตรังครับ
16 กรกฎาคม 2549 ลบความคิดเห็น 


    อาจารย์เก่งมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 โดย... เด็กม.6/4
29 มิถุนายน 2549 ลบความคิดเห็น 


    ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยนะคะ ดีใจที่อาจารย์ได้รับรางวัลคะ
 โดย... จาก สุธีรา ภู่กลาง
26 มิถุนายน 2549 ลบความคิดเห็น 


    ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยนะคะ ดีใจที่อาจารย์ได้รับรางวัลคะ
 โดย... จาก นลินรัตน์ ผกาวัลย์
26 มิถุนายน 2549 ลบความคิดเห็น 


    ปีการศึกษานี้ ไม่ค่อยได้เรียนด้วยสื่อ CAI นี้เลยค่ะ พวกหนูสอบถามดูเห็นว่าห้องคอมพิวเตอร์ไม่ค่อยว่าง หนูว่าคงเป็นเพราะฝ่ายวิชาการโรงเรียนไม่บริหารงานมากกว่าค่ะ ไม่เห็นมีครูคนไหนสร้างสื่อฯ มาใช้สอนนักเรียนสักคน มีแต่บอกพวกหนูเข้าเปิดอินเตอร์เน็ตเอาเอง
 โดย... นักเรียน.....ค่ะ
16 มิถุนายน 2549 ลบความคิดเห็น 


    อ๋อ...รางวัลจากการประกวดสื่อการสอน E - BOOK ระดับประเทศ จัดโดย TK Park อุทยานการเรียนรู้แห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ค่ะ ที่โรงเรียนรู้กันหมดค่ะ
 โดย... *****
15 พฤษภาคม 2549 ลบความคิดเห็น 


    อาจารย์สุวรรณา ได้เขียนโปรแกรมสื่อการสอนชุดใหม่ เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเป็น E - BOOK ครับ ผมได้เริ่มศึกษาแล้ว สนุกมาก แปลกมาก สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่อินเตอร์เน็ตได้ ฯฯฯฯฯฯฯ..............โอ๊ยเยอะครับ....บอกไม่หมด รูปแบบกร๊าฟฟิกสวยงามลำสมัยเลยครับ เปิดโปรแกรมปับ มีการ์ตูนวิ่งออกมานำเสนอเลยครับ............. แถมส่งไปประกวดงานสื่อการสอนระดับชาติ ได้รางวัลชนะเลิศมาด้วยแนะครับ รางวัลเป็นโน๊ตบุ๊ครุ่น เซนติโน แน่ะครับ
 โดย... รักอาจารย์.....ครับ
13 พฤษภาคม 2549 ลบความคิดเห็น 


    สุดยอดมากคับผมได้เรียนแล้ว ถ้าใครสนใจที่จะเรียนมาติดต่อได้คับ ที่โรงเรียนห้วยยอด
 โดย... อดีตสศิษม.4
11 พฤษภาคม 2549 ลบความคิดเห็น 


    สวัสดีค่ะอาจารย์ หวังว่าอาจารย์คงจะจำกันได้นะคะ ศิษย์เก่าค่ะ งานฝ่ายประชาสัมพันธ์นะคะ และก็ได้เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ด้วยอีกหลายคอร์ดนะคะ ยังไม่เห็นสื่อที่ว่าเลยอยากเห็นสื่อ CAI ที่ว่ามากเลยค่ะ ต้องทำยังไงค่ะถึงจะได้ดู ช่วยตอบหน่อยนะคะ e-mail : s.jee@hotmail.com
 โดย... สุจิรา เอียดศรีนวล
10 เมษายน 2549 ลบความคิดเห็น 


    อาจารย์เก่งมากค่ะ ที่นำชื่อเสียงมาสู่เมืองตรัง และโรงเรียนห้วยยอดเหมาะแล้วกับคำว่า คนดี ศรีตรัง
 โดย... ศิษย์เก่าโรงเรียนห้วยยอด
21 มีนาคม 2549 ลบความคิดเห็น 


    ดีใจค่ะ ที่เมืองตรังก็มีคนดีๆ ที่พยายามสร้างผลงาน เพื่อพัฒนาการศึกษาของเด็กๆ
 โดย... คนตรังคนหนึ่ง
28 กุมภาพันธ์ 2549 ลบความคิดเห็น 


    เพิ่งรู้ครับว่าอาจารย์เก่งคอมพิวเตอร์ด้วย คิดว่าเก่งมากด้านกีฬาลีลาศ ที่สอนลูกชาย( หวาย ) จนแข่งขันในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ที่สุโขทัย ได้ชนะเลิศเป็นแชมป์ประเทศไทยในปีนั้น ถึง 2 เหรียญทอง ในกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ที่กระบี่ และที่ ขอนแก่น ลูกศิษย์ของอาจารย์ก้ได้เป็นแชมป์เหรียญทองตลอด แถมสมาคมลีลาศแห่งประเทศไทยคัดเลือกลูกสิษย์อาจารย์เป็นทีมชาติ ไปแข่งขันที่เมืองจีน อีกด้วย ยินดีครับ ที่อาจารย์ได้ชื่อเสียงให้จังหวัดตรัง ได้เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ อย่างน้อยภาพลักษ์ที่ดีงามของจังหวัดตรัง ก็ได้ไปปรากฏอยู่ในสายตาของ คนไทยทั่วประเทศในหลายๆรายการครับ พวกเราก็ภูมิใจด้วยครับ
 โดย... สมาชิกชมรมลีลาศจังหวัดตรัง_ ลูกทีมโกช้างครับ
25 กุมภาพันธ์ 2549 ลบความคิดเห็น 


    เก่งมากครับ
 โดย... เด็กโรงเรียนห้วยยอด
7 กุมภาพันธ์ 2549 ลบความคิดเห็น 


    สนุกมากค่ะ จะทำตามที่อาจารย์สอนค่ะ ให้มีนำใจ ช่วยเหลือผู้อื่นค่ะ
 โดย... ศิษย์ค่ะ
31 มกราคม 2549 ลบความคิดเห็น 


    ดีใจด้วยที่ตรังก็มีคนดี และเก่งด้วยครับ
 โดย... คนตรัง
20 มกราคม 2549 ลบความคิดเห็น 


    หนูได้เรียนรู้สื่อตัวนี้ กับอาจารย์แล้วค่ะ ยอมรับว่าดีมากๆ จากที่เคยไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษ ตอนนี้เปลี่ยนใจ ชอบมากค่ะ ช่วยเปิดหูเปิดตาได้รับรู้เรื่องราวมากมายจากสื่อของอาจารย์ มีแอนิเมชันด้วย แสดงชัดมากๆๆ เข้าใจง่าย
 โดย... ม. 4 ค่ะ
20 มกราคม 2549 ลบความคิดเห็น 


    เก่งที่สุดเลย
 โดย... 4/2
19 มกราคม 2549 ลบความคิดเห็น 


    ดีใจด้วยน่ะค่ะอ.สุวรรณา รักอาจารย์มักมากค่ะ
 โดย... ลัญญุตา พจนอารี (กิ๊ฟท์) ม.4/2
19 มกราคม 2549 ลบความคิดเห็น 


    รักอาจารย์สุวรรณามากคับ
 โดย... เก๋ แก๊งค์หญ้าเจ้าชู้
19 มกราคม 2549 ลบความคิดเห็น 


    ยินดีด้วยค๊ะ
 โดย... สมาชิกชมรมลีลาศจังหวัดตรัง
18 มกราคม 2549 ลบความคิดเห็น 


    ยินดีด้วยนะค่ะสำหรับรางวัลที่อาจารย์ได้รับมา และอยากจะศึกษาสื่อนี้เป็นอย่างมาก
 โดย... นักเรียน 4 / 7 ที่น่ารักทุกคน
13 มกราคม 2549 ลบความคิดเห็น 


    พวกเราดีใจมากที่มีโอกาสได้ใช้สื่อ CAI ชุดนี้ ใช้งานง่ายมาก มีภาพยนต์ แสดงการเกิดคลื่นยักษ์ มีแอนิเมชั่น 3 มิติแสดงอย่างชัดเจน แถมจากสื่อฯชุดนี้ พวกเราสามารถเชื่อมต่อไปเว๊บ ป้องกันสีนามิจากทั่วโลกได้เลยครับ น่าทึ่งเหมือนกัน...ไม่เคยเห็น
 โดย... นักเรียน ม. 4
12 มกราคม 2549 ลบความคิดเห็น 


    คุณโอ๊ค ที่มีวิธีสร้างสื่อ CAI ช่วยบอกรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยครับ
 โดย... ครูไทย
10 มกราคม 2549 ลบความคิดเห็น 


    ดีใจด้วยที่ตรังของเราก็มีครูดีๆเหมือนกัน และรู้สึกงานนี้ มติชนจะลงข่าว อ สุวรรณา คนเดียว ก็เป็นความภาคภูมิใจครับ เอ่อ แล้วผู้ใหญ่ในวงการศึกษาของจังหวัดตรังล่ะ ไม่สนใจกันเลย เลยไม่รู้ หรือใช้อินเตอร์เน็ตไม่คล่อง เอ่ออออออออ มาตรฐานการศึกษาไทย
 โดย... รักดอก ก็หยอกมาบ้าง แต่ดีใจจริงๆ
10 มกราคม 2549 ลบความคิดเห็น 


    อยากให้อ.สุวรรณา เกียรติเมธา นำสื่อนี้สอนเด็กม.1
 โดย... น.ร ม.1 ร.ร ห.ย
9 มกราคม 2549 ลบความคิดเห็น 


    ดีใจด้วยครับ...แต่หากให้งานดี คนดีได้ช่วยเหลือนักเรียนมากๆ ผู้ใหณ่ในวงการศึกษาของจังหวัดตรัง จะสนับสนุนอย่างไรบ้าง? นั่นแหละสำคัญที่สุด ครู ICT อย่างเราจะได้มีกำลังใจพัฒนางานต่อไป ดีใจด้วย มีโอกาสจะติดต่อมา.......ขอศึกษาด้วยครับ
 โดย... ครู ICT
6 มกราคม 2549 ลบความคิดเห็น 


    ดีใจด้วยครับ อาจารย์ อาจารย์ใจดีมาก รักนักเรียน พวกเรารู้และตระหนักเป็นอย่างดีมากในช่วงเวลาที่เรียนอยู่โรงเรียนห้วยยอด
 โดย... ศิษย์เก่า...ห้วยยอด
4 มกราคม 2549 ลบความคิดเห็น 


    สนใจอยากเรียนวิธีสร้างสื่อ CAI แบบนี้มาใช้สอนเด็กบ้างไม่รู้ติดต่อยังไงครับ โดย... ครูตรัง 28 ธันวาคม 2548 ************* สนใจ การทำ CAI ลองติดต่อมา น่ะครับ oatrice@hotmail.com ผมอาจจะให้คำแนะนำได้ ครับ
 โดย... โอ๊ค
29 ธันวาคม 2548 ลบความคิดเห็น 


    สนใจอยากเรียนวิธีสร้างสื่อ CAI แบบนี้มาใช้สอนเด็กบ้างไม่รู้ติดต่อยังไงครับ
 โดย... ครูตรัง
28 ธันวาคม 2548 ลบความคิดเห็น 


    โชคดีจังเลย ได้เรียนกับ อาจารย์สุวรรณา แล้ว สนุกมาก ได้ความรู้ที่แปลกใหม่ น่าสนใจมาก สื่อตัวนี้ สามารถให้เราเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย สึนามิ ได้ทั่วโลกเลยค่ะ ขอบคุณอาจารย์ที่พยายามสร้างงานดีๆมาสอนพวกเรา
 โดย... ศิษย์ห้วยยอด
25 ธันวาคม 2548 ลบความคิดเห็น 


    ดีใจมากเลย ที่มีครูดีๆ อุทิศเวลาส่วนตัวทำงานเพื่อให้ลูกศิษย์ ได้มีสื่อการเรียนดีๆใช้ ขอให้มีครูแบบนี้มากๆ เมืองไทยจะได้เจริญ
 โดย... คนตรัง..คนหนึ่ง
22 ธันวาคม 2548 ลบความคิดเห็น 


    อ.สุวรรณา ทั้งสวย ทั้งเก่ง หุ่นดีด้วย...รักเสมออออออ
 โดย... อดีตศิษย์ 4/2 (พราว)
29 พฤศจิกายน 2548 ลบความคิดเห็น 


    รักอาจารย์สุวรรณาจังเลย เก่งจัง สวยด้วย
 โดย... ศิษย์ 4/2 แก๊งค์หญ้าเจ้าชู้
26 พฤศจิกายน 2548 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 
 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702