.
สกู๊ปเมืองตรัง : อย่าปล่อยให้ถุงพลาสติกครองเมือง
   
 

 ๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

      สกู๊ปเมืองตรัง
จำนวนผู้อ่าน 310 คน

อย่าปล่อยให้ถุงพลาสติกครองเมือง

     ถึงเวลานี้คงยากที่จะปฏิเสธแล้วว่าขยะที่เรียกว่าถุงพลาสติกหรือถุงก๊อบแก๊บนั้นได้สร้างปัญหาให้กับหลายเมืองทั่วโลกเนื่องจากมีจำนวนมากและกำจัดได้ยาก ที่น่าตกใจก็คือได้มีการประมาณกันว่าถ้านำถุงพลาสติกที่คนไทยใช้ในหนึ่งปีมาเรียงต่อกันจะได้ระยะทางไปกลับระหว่างโลกกับดวงจันทร์ถึงเจ็ดรอบ จังหวัดตรังเองก็ไม่รอดพ้นจากการถูกคุกคามจากขยะถุงพลาสติกเช่นกัน เนื่องจากประชาชนจำนวนมากยังไม่ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากขยะประเภทนี้จึงยังใช้ถุงพลาสติกกันอย่างไม่ยั้งคิด

     ถุงพลาสติกผลิตมาจากเม็ดพลาสติกจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ถุงพลาสติกหนึ่งถุงใช้เวลาประมาณ 5 - 6 ชั่วอายุคนหรือประมาณ 450 ปีในการย่อยสลาย และส่งผลเสียมากมายต่อสิ่งแวดล้อม เช่น หากนำถุงพลาสติกไปเผาก็จะก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกห่อหุ้มโลกใบนี้เอาไว้ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน หากนำไปฝังดินจะทำให้ดินเสื่อมคุณภาพไม่สามารถปลูกพืชได้ เนื่องจากรากของพืชจะไม่สามารถชอนไชผ่านขยะถุงพลาสติกที่อยู่ใต้ดินได้ บ่อยครั้งที่ถุงพลาสติกไปอุดตันท่อระบายน้ำ ทำให้เกิดน้ำท่วมขังสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซ้ำร้ายกว่านั้น ในบริเวณที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวมาก ถุงพลาสติกมักลอยไปในทะเล ทำให้สัตว์ทะเล เช่น เต่ามะเฟืองไปกินมันเข้าแล้วตายลง เนื่องจากเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแมงกะพรุนซึ่งเป็นอาหาร โดยระบบการย่อยอาหารของเต่ามะเฟืองและสัตว์ทะเลอีกหลายประเภทไม่สามารถย่อยถุงพลาสติกได้ ถุงพลาสติกบางประเภท โดยเฉพาะถุงพลาสติกสีเข้มที่เกิดจากการนำกลับมาใช้ใหม่ (recycled) ไม่ปลอดภัยที่จะนำมาบรรจุอาหารเนื่องจากจะก่อให้เกิดการปนเปื้อนของโลหะหนัก เช่น แคดเมี่ยม ตะกั่ว เพราะการนำมาใช้ใหม่มักต้องมีการใส่สีลงไปเพื่อปกปิดสีของถุงเดิม ที่สำคัญที่สุด ขยะถุงพลาสติกที่ปรากฏหรือปลิวว่อนไปยังที่ต่างๆ ได้ทำลายความงามของเมืองไปอย่างน่าเสียดายและแสดงออกถึงความไร้วัฒนธรรมในการทิ้งขยะ รวมทั้งความด้อยความสามารถของชุมชนในการจัดการกับขยะประเภทนี้อีกด้วย 

 

 
     ปัญหาขยะถุงพลาสติกล้นเมืองไม่สามารถแก้ได้โดยเพียงการเพิ่มงบประมาณในการจัดเก็บเพราะการจัดเก็บเป็นการแก้ปัญหาเพียงที่ปลายเหตุ ในขณะที่การลดการสร้างขยะต่างหากที่เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) โดยการนำของนายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง ได้ดำเนินการปลูกจิตสำนึกของประชาชนชาวตรังด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดให้วิทยากรไปบรรยายให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ ได้รับทราบเกี่ยวพิษภัยของถุงพลาสติกและวิธีการลดการสร้างขยะประเภทนี้รวมทั้งขยะประเภทอื่น ๆ เช่น กล่องโฟม นอกจากนี้ ยังได้ขยายผลการปลูกจิตสำนึกโดยการผลิตสื่อต่างๆ ได้แก่ ป้ายไวนิล สปอตทางวิทยุและโทรทัศน์ บทความในเวปไซท์และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและเลือกทางออกที่เหมาะสมกับตนเองในแต่ละสถานะการณ์

     โดยอบจ.ตรังได้เสนอวิธีการที่ประชาชนสามารถช่วยกันลดการสร้างขยะถุงพลาสติกด้วยวิธีการ 3R ซึ่งย่อมาจาก (1) Reject (2) Reduce และ (3) Reuse ซึ่งแต่ละวิธีมีคำอธิบายดังต่อไปนี้ 
 
(1) Reject (ออกเสียงว่า “รี-เจคท”) หมายถึง การปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกในทุก ๆ โอกาสที่เป็นไปได้ (พูดง่าย ๆ ก็คือการไม่ใช้นั่นเอง) เช่น เมื่อซื้อสินค้าจากร้านค้าเพียงน้อยชิ้นและสามารถนำสินค้าดังกล่าวกลับมาได้โดยไม่ต้องใช้ถุงพลาสติก หรือ เมื่อผู้ซื้อสินค้ามีภาชนะใส่ของ เช่น เป้ ย่าม กระเป๋าสะพาย ฯลฯ อยู่แล้ว ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ถุงพลาสติกอีก   

(2) Reduce (ออกเสียงว่า “รี-ดิวซ”) หมายถึง การลดการใช้ถุงพลาสติกด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้า ถุงกระดาษเมื่อไปจ่ายตลาด การเปลี่ยนพฤติกรรมการจับจ่ายซื้อของโดยการใส่ของหลายอย่างรวมกันในถุงพลาสติกหนึ่งใบเท่าที่จะทำได้ แทนที่จะใช้ถุงพลาสติกหนึ่งใบสำหรับของเพียงหนึ่งอย่าง หรือการเปลี่ยนมาใช้ถุงพลาสติกชีวภาพที่ผลิตมาจากวัสดุธรรมชาติอย่าง แป้งสาลี แป้งข้าวโพด ที่สามารถย่อยสลายได้ภายในเวลาเพียง 6 เดือน โดยไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และ  
 
(3) Reuse (ออกเสียงว่า “รี-ยูซ”) หมายถึง การนำมาใช้ซ้ำ ถุงพลาสติกที่สร้างปัญหาในทุกวันนี้นั้น เกิดจากการถูกใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งเป็นขยะทันที ดังนั้น หากประชาชนนำถุงพลาสติกที่มีอยู่แล้วภายในบ้านมาใช้ซ้ำก็จะช่วยลดการสร้างขยะประเภทนี้ได้มาก (ส่วนวิธีการที่เรียกว่า Recycle นั้นหมายถึง “การนำมาใช้ใหม่” ซึ่งเป็นวิธีการที่ประชาชนทำเองได้ยากเนื่องจากต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อหลอมถุงพลาสติกที่ใช้แล้วให้เป็นถุงใหม่ จึงไม่ขอกล่าวถึงในที่นี้)

     ข้อมูลจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme หรือ UNEP) ทำให้ทราบว่า หลายประเทศทั่วโลกได้มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อจัดการกับขยะถุงพลาสติก เช่น ในประเทศจีน ซุปเปอร์มาเกตหลายแห่งในเมืองเซี่ยงไฮ้จะคิดเงินเพิ่มลูกค้าที่ใช้ถุงพลาสติกจากทางร้าน ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีกฎหมายกำหนดให้ถุงพลาสติกใส่ขยะต้องมีส่วนผสมของวัสดุที่ย่อยสลายได้ถึงร้อยละสามสิบ ในรัฐฮิมาไชปราเดช ทางภาคเหนือของประเทศอินเดีย ได้มีการห้ามใช้ถุงพลาสติกอย่างครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการผลิต การเก็บ การขายและการจำหน่าย ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับโทษหนักคือจำคุก 7 ปี และปรับ 100,000 รูปี (ประมาณ 470,875 บาท) ในเมืองไคร้สท์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ ได้มีการรณรงค์ “Say No to Plastic Bags” (ปฏิเสธถุงพลาสติกกันเถอะ) เพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับถุงพลาสติกและส่งเสริมให้ร้านค้าหันมาใช้ถุงที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติอย่างปอกระเจาแทน

     สุดท้ายนี้ อบจ.ตรังหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประชาชนทุกภาคส่วนจะให้ความร่วมมือ ในการลดการสร้างขยะถุงพลาสติกด้วยวิธีการ 3R ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทั้งนี้เพื่อความสะอาดน่าอยู่ของจังหวัดตรัง


บทความโดย: สิทธิ หลีกภัย เลขานุการนายกอบจ.ตรัง    ลดการใช้โฟมหรือพลาสติกที่ย่อยสลายยาก นำเสนอกล่องอาหารเพื่อสุขภาพและลดสัมผัสสารก่อมะเร็ง ดูรายละเอียดใน ชมรมผู้ประกอบการอาหาร จ ตรัง
 โดย... RACM4
15 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 
 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702