.
สกู๊ปเมืองตรัง : การรื้อฟื้นประเพณีลากพระเมืองตรัง
   
 

 ๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

      สกู๊ปเมืองตรัง
จำนวนผู้อ่าน 287 คน

การรื้อฟื้นประเพณีลากพระเมืองตรัง

     งานประเพณีลากพระจังหวัดตรังครั้งที่ 11 ประจำปี 2554 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) โดยการนำของนายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในจังหวัดตรัง จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 13 ถึง 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมานั้น ผู้มาร่วมงานต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ปีนี้มีผู้คนมาร่วมงานมากกว่าปีก่อนๆ ซึ่งสามารถสังเกตได้จากจำนวนผู้คนใน “ลานเรือพระ” ที่แน่นขนัดอยู่ตลอดเวลา โดยงานประเพณีลากพระจังหวัดตรังจะจัดขึ้นหลังวันมหาปวารณาออกพรรษาหนึ่งวัน โดยแต่ละปีจะมีจุดเด่นแตกต่างกันไป

     แต่กว่าที่งานประเพณีลากพระจังหวัดตรังจะกลายเป็นงานประเพณีประจำปีที่ยิ่งใหญ่อลังการอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในทุกวันนี้ เชื่อหรือไม่ว่าครั้งหนึ่งประเพณีนี้เกือบจะสูญหายไปจากเมืองตรัง จากการสัมภาษณ์นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง ทำให้ทราบว่า ในอดีตชาวตรังจะจัดงานประเพณีลากพระเฉพาะในชุมชนของตน ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเห็นจะเป็นชุมชนควนขัน ในขณะที่บางชุมชนได้จัดงานเป็นประจำทุกปี บางชุมชนกลับไม่ค่อยได้จัด ทำให้ “เรือพระ” ของบางวัดอยู่ในสภาพทรุดโทรม ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าประเพณีลากพระกำลังเลือนหายไปจากเมืองตรัง ในพ.ศ. 2544 นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ นายอำเภอเมืองตรังในขณะนั้นมีความคิดที่จะรื้อฟื้นประเพณีนี้จึงได้ร่วมกับนายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง เดินทางไปยังวัดต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลและปรึกษาหารือกับเจ้าอาวาส การรื้อฟื้นประเพณีลากพระเมืองตรังจึงได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในพ.ศ. 2544  โดยการดำเนินการให้มีการลากเรือพระจากวัดต่างๆ มารวมกันที่ลานกว้างหน้าศาลากลางหลังเก่า โดยในปีแรกมีเรือพระมาร่วมงาน 18 ลำ และเมื่อนายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ได้ย้ายไปรับราชการที่จังหวัดอื่น นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง จึงได้รับหน้าที่เป็นผู้จัดงานต่อมาทุกปีจนถึงปัจจุบันซึ่งส่งผลให้เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2550 นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ด้านวัฒนธรรม จากคุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

 

     ตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่สิบเอ็ดของการจัดงาน ปรากฏว่าจำนวนเรือพระที่มาร่วมงานไม่เคยลดลง จาก 18 ลำในปีแรก เพิ่มขึ้นเป็น 25 ลำในปีที่สอง 33 ลำในปีที่สาม 34 ลำในปีที่สี่ 37 ลำในปีที่ห้า 39 ลำในปีที่หก 47 ลำในปีที่เจ็ด 49 ลำในปีที่แปด 56 ลำในปีที่เก้า 58 ลำในปีที่สิบ และในปีที่สิบเอ็ดนี้ มีเรือพระมาร่วมงานถึง 59 ลำ จำนวนเรือพระที่เพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลให้ในพ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นปีที่ 8 ของการจัดงาน ต้องมีการย้ายสถานที่จัดงานจากลานกว้างหน้าศาลากลางหลังเก่าซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ ไปยังสนามกีฬาทุ่งแจ้งซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ เนื่องจากสถานที่เดิมไม่สามารถรองรับเรือพระทุกลำได้อีกต่อไป โดยอบจ.ตรัง ได้ใช้งบประมาณ 6,930,000 บาท สร้างลานกว้างสำหรับจอดเรือพระขึ้นมาใหม่เป็นลานแอสฟันติกส์คอนกรีตที่คงทนถาวร และตั้งชื่อลานดังกล่าวว่า “ลานเรือพระ” ตั้งแต่นั้น ลานเรือพระแห่งนี้จึงใช้เป็นสถานที่จัดงานมาจนถึงปัจจุบัน และในปีที่ 8 ดังกล่าว เป็นครั้งแรกที่มีการขยายระยะเวลาการจัดงานจาก 4 วัน 3 คืนเป็น 5 วัน 5 คืน นอกจากนี้ ยังได้มีการแบ่งเรือพระออกเป็น 2 ขนาด คือ เรือพระขนาดใหญ่กับเรือพระขนาดเล็กอีกด้วย เพื่อให้การประกวดเรือพระมีความเสมอภาคยิ่งขึ้น โดยเรือพระขนาดใหญ่คือเรือพระที่มีความยาวของลำเรือจากหัวเรือถึงท้ายเรือตั้งแต่ 12 เมตรขึ้นไป ส่วนเรือพระขนาดเล็ก คือเรือพระที่มีความยาวจากหัวเรือถึงท้ายเรือต่ำกว่า 12 เมตรลงมา

     ต่อมาในปีพ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นปีที่ 9 ของการจัดงาน นอกจากการประกวดเรือพระแล้วยังมีการเพิ่มการประกวดขบวนแห่เรือพระอีกด้วย โดยทั้งกติกาการประกวดเรือพระและกติกาการประกวดขบวนแห่งเรือพระมาจากการลงมติของคณะสงฆ์ซึ่งจะประชุมกันเป็นประจำทุกปีก่อนการจัดงานเพื่อทำความตกลงเกี่ยวกับการจัดงาน

 

     ในพ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นปีที่ 10 ของการจัดงาน อบจ.ตรังได้ขอความร่วมมือให้อาจารย์วิไลลักษณ์ สินอนันท์ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดตรัง) พร้อมคณะทำงาน เก็บข้อมูลด้านต่างๆ จากประชาชนผู้มาร่วมงานเพื่อประเมินว่า ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่มีการจัดงานมาอย่างต่อเนื่อง ประชาชนเข้าใจเนื้อหาของประเพณีนี้มากน้อยเพียงใด เช่น ประชาชนทราบหรือไม่ว่าเพราะเหตุใดเรือพระจึงมักตกแต่งด้วยรูปพญานาค เพราะเหตุใดจึงใช้พระพุทธรูปปางยืนประดิษฐานบนบุษบก ฯลฯ ที่สำคัญ ได้มีการนับจำนวนผู้มาร่วมงานโดยการติดสติ๊กเกอร์ โดยในปี 2553 ติดได้ 102,141 ดวง และในปี 2554 นี้ เพียงแค่วันแรกของการจัดงานก็สามารถติดได้ 96,291 ดวง ทำให้สติ๊กเกอร์ 120,000 ดวง ที่เตรียมไว้ในปีนี้หมดลงอย่างรวดเร็ว และในคืนสุดท้ายของงานปี 2554 นี้ จุดเด่นอยู่ที่การแสดงบนเวทีที่ได้มีการนำการแสดงจากประชาชนทุกกลุ่มในจังหวัดตรังมาแสดงคือ กลุ่มชาวพุทธ กลุ่มชาวมุสลิม กลุ่มชาวคริสต์ และกลุ่มชาวจีน ซึ่งแสดงออกให้เห็นว่าสังคมเมืองตรังเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมาช้านาน และที่สำคัญ การแสดงบนเวทีของงานปี 2554 นี้เป็นการแสดงของเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดตรังล้วนๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเยาวชนชาวตรังก็มีความสามารถไม่แพ้เยาวชนของจังหวัดอื่นๆ และเยาวชนเหล่านี้ได้มีเวทีเพื่อแสดงความสามารถของตน

     คุณค่าของงานประเพณีลากพระจังหวัดตรังมีมากมายหลายประการ เช่น  (1) การได้สืบสานประเพณีที่ดีงามที่มีมาตั้งแต่สมัยศรีวิชัย (2) เป็นการอนุรักษ์ที่มากกว่าการอนุรักษ์ประเพณีลากพระเพียงประการเดียว เนื่องจากได้มีการนำวัฒนธรรมท้องถิ่นอื่นๆ มารวมไว้ในงานด้วยซึ่งได้แก่ กีฬาพื้นบ้าน (เช่น ซัดต้ม กินต้ม ขูดมะพร้าว ชักเย่อ วิ่งสามขา ตะกร้อลอดห่วง) และ การแสดงทางวัฒนธรรม (เช่น การประชันตะโพน ตะลุงคน มโนราห์ ดนตรีลูกทุ่ง) (3) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกันทำบุญและเข้าถึงธรรมะมากยิ่งขึ้นจากการแสดงปาฐกถาธรรม (4) เป็นประเพณีที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตกแต่งเรือพระ การจัดขบวนแห่เรือพระ การลากเรือพระออกจากวัด และการลากเรือพระกลับวัดเมื่องานสิ้นสุดลง และ (5) ประชาชนได้เข้าวัดเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า วัดในแต่ละชุมชนต้องเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชน

     สุดท้ายนี้ อบจ.ตรังและหน่วยงานที่ร่วมจัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประเพณีเก่าแก่ที่ดีงาม และองค์ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีนี้จะอยู่คู่เมืองตรังตลอดไป


บทความโดย: สิทธิ หลีกภัย  เลขานุการนายกอบจ.ตรัง    เป้นประเพณีที่ดีงาม หาดุได้บาก
 โดย... nong too
20 พฤศจิกายน 2556 ลบความคิดเห็น 


    ดูเรือพระแล้ว สวยงามมากเป้นประเพณีที่ดีงามมาก ชาวตรังควรอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้ชื่นชมศิลป
 โดย... NONG LEKSAKAO
10 พฤศจิกายน 2555 ลบความคิดเห็น 


    เป็นประเพณีที่ดีมากควรอนุรักษไว้ ให้ลูกหลานได้ดู เพราะปัจจุบันหาดูยากมาก
 โดย... เขาน้ำพราย
23 มิถุนายน 2555 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 
 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702