.
สกู๊ปเมืองตรัง : การพัฒนาท่าเทียบเรือในจังหวัดตรัง
   
 

 ๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

      สกู๊ปเมืองตรัง
จำนวนผู้อ่าน 164 คน

การพัฒนาท่าเทียบเรือในจังหวัดตรัง

     จังหวัดตรังเป็น 1 ใน 23 จังหวัดของไทยที่มีอาณาเขตติดทะเล และเป็น 1 ใน 6 จังหวัดที่มีอาณาเขตติดทะเลอันดามัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) โดยการนำของนายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง ได้มีนโยบายพัฒนาท่าเทียบเรือ ณ จุดต่างๆ ของจังหวัดตรังเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางและรองรับกิจกรรมต่าง ๆ ในการดำรงชีวิตของประชาชน รวมทั้งการท่องเที่ยว โดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อบจ. ตรังได้พัฒนาท่าเทียบเรือต่าง ๆ ในจังหวัดตรัง ดังต่อไปนี้ 

1. ท่าเทียบเรือทุ่งคลองสน (พ.ศ. 2545) ตั้งอยู่ที่ ต.บ่อหิน อ.สิเกา ท่าเทียบเรือแห่งนี้ได้รับการกำหนดให้เป็นท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวของ จ.ตรังโดยเฉพาะ และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
2. ท่าเทียบเรือตะเสะ (พ.ศ. 2545) ตั้งอยู่ที่ ต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ
3. ท่าเทียบเรือทอนหาน (พ.ศ. 2546) ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน
4. ท่าเทียบเรือในทอน (พ.ศ. 2548) ตั้งอยู่ที่ ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน
5. ท่าเทียบเรือบ้านทุ่งขี้เหล็ก (พ.ศ. 2549) ตั้งอยู่ที่ ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา
6. ท่าเทียบเรือหมู่ที่ 4 กันตังใต้ (พ.ศ. 2549) ตั้งอยู่ที่ ต.กันตังใต้ อ.กันตัง
7. ท่าเทียบเรือบ้านบางสัก (พ.ศ. 2549) ตั้งอยู่ที่ ต.บางสัก อ.กันตัง
8. ท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลท่าข้าม (พ.ศ. 2549) ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน (การก่อสร้างท่าเทียบเรือแห่งนี้เกิดจากการสมทบงบประมาณระหว่างอบจ.ตรังกับเทศบาลตำบลท่าข้าม)
9. ท่าเทียบเรือทอนโต๊ะหยี (พ.ศ. 2549) ตั้งอยู่ที่ ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน
10. ท่าเทียบเรือสะพานธง (พ.ศ. 2549) ตั้งอยู่ที่ ต.คลองชีล้อม อ.กันตัง
11. ท่าเทียบเรือบ้านท่าใคร (พ.ศ. 2551) ตั้งอยู่ที่ ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว (การก่อสร้างท่าเทียบเรือแห่งนี้เกิดจากการสมทบงบประมาณระหว่างอบจ.ตรังกับอบต.ทุ่งกระบือ)
12. ท่าเทียบเรือบ้านหยงสตาร์ (พ.ศ. 2551) ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน
13. ท่าเทียบเรือด่านศุลกากร (พ.ศ. 2554) ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน

     นอกจากนี้ นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง ยังมีนโยบายเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศให้กับจังหวัดตรัง และลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้ตัวเมืองกันตัง จึงได้ริเริ่มและดำเนินโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือนาเกลือขึ้น ท่าเทียบเรือดังกล่าว ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านนาเกลือเหนือ ต. นาเกลือ อ.กันตัง เพื่อเป็นท่าเทียบเรือเพื่อการนำเข้าและส่งสินค้าออกของจังหวัดตรังโดยเฉพาะ และเพื่อให้ท่าเทียบเรือดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงกับท่าเทียบเรืออื่น ๆ ในอนุภูมิภาค IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle หรือ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย) ที่จังหวัดตรังเป็นสมาชิก เช่น ท่าเทียบเรือเบลาวันบนเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซีย และท่าเทียบเรือปีนังของประเทศมาเลเซีย เป็นต้น

     การมีท่าเทียบเรือเพื่อการขนถ่ายสินค้าโดยเฉพาะเป็นสิ่งที่ดีเพราะสามารถลดต้นทุนของสินค้าได้ เนื่องจากการขนส่งสินค้าทางน้ำมีราคาถูกกว่าการขนส่งทางอากาศ ทางรางและทางบก เมื่อต้นทุนสินค้าลดลงทำให้ราคาสินค้าไม่สูงจึงสามารถแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศได้ โดยเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2552 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้อนุมัติรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA) เพื่อการก่อสร้างท่าเทียบเรือดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย  

 

บทความโดย: สิทธิ หลีกภัย เลขานุการนายกอบจ.ตรัง    มีท่าเทียบเรือแล้ว ก็ควรมีนิคมอุตสาหกรรมควบคู่ไปด้วย เพราะจังหวัดใกล้เคียงพัมนาล้ำหน้าไปไกล gdpห่างกันลิบ ดังนั้นชาวตรั งควรสามัคคึ ร่วมมือพัมนา อนาคตตรังเจริญแน่นอน
 โดย... วิศวกรเมืองตรัง
4 ตุลาคม 2555 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 
 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702